ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Започна успешно работата на Патриаршеския избирателен църковен събор. Кворум има!

24 февруари 2013 09:30, Българска Патриаршия
Откриване на ПИЦС `2013

Настъпи денят, за който Българската православна църква се подготвя от кончината на приснопаметния Български патриарх Максим месеци наред - денят, в който излъчените съгласно Устава на БПЦ-БП делегати-членове на Патриаршеския избирателен църковен събор се събраха в столичния град, за да изберат нов Предстоятел на БПЦ, който достойно да заеме овдовелия престол на Българските патриарси.

Точно в 7,45 ч. – епархийските митрополити членове на Светия Синод, заедно с другите патриаршески избиратели - делегатите от епархиите, ставропигиалните и епархийски манастири и на духовните училища - се насочиха към Залата на БАН.

Епархийските митрополити с изключение на Старозагорския митрополит Галактион, който отсъства по болест, последвани от епископите с енголпия и була, поведоха делегатите на ПИЦС, подредени по старшинството на епархиите, от Приемния салон на Синодната палата се отправиха към Академичната зала на Българската академия на науките.

По маршрута от Синодната палата до БАН служители на реда от съответните структури към МВР осигуряваха коридор, който да не позволява на външни лица да имат контакт с членовете на Събора.

В уречения час всички заеха своите места в залата, която още помни заседанията на Третия църковно-народен събор (8-10 май 1953 г.), по време на който, след вдигането на схизмата през февруари 1945 г., се възстановява Българската патриаршия и на древния престол на Българските патриарси е издигнат първият Български патриарх от най-ново време - приснопаметният Кирил. Най-напред насядаха архиереите на БПЦ, които са членове на Събора по право, а след това делегатите по старшинство на епархиите.

Там ик. Михаил Михайлов, секретар на Старозагорска св. Митрополия, член на Комисията по пълномощията, съгласно чл. 46, ал. 1 от УБПЦ – БП, провери поименно присъствието на избирателите и редовността на техните пълномощия - делегатските им карти, подписани от Наместник-председателя на Св. Синод и подпечатани със синодалния печат. Председателят на Комисията по пълномощията Доростолски митрополит Амвросий оповести, че след вчерашната регистрация и днешната поименна проверка, оглавяваната от него комисия е установила, че за да вземат участие в Събора са се явили 138 от всички 142 избиратели и следователно, са налице изискваните от чл. 46, ал. 1 от Устава на БПЦ – БП ¾ от всички членове на Избирателния събор и той може легитимно да започне своята работа.

Преди началото на Събора Наместник-председателят на Св. Синод митрополит Кирил в съслужение с архим. Поликарп от Видинска епархия и архиерейския наместник на Тетевенска духовна околия ставр. ик. Борис Борисов (които бяха предложени от делегатите и одобрени от митрополит Кирил), отслужи кратък молебен и отправи молитви към Бога - Подателя на всяко добро даяние и всеки съвършен дар - да изпрати Своята милваща и освещаваща благодат, която да напъти и настави патриаршеските избиратели да направят най-добрия за БПЦ и нейното паство избор от тримата достойни кандидати за Патриаршеския ни престол.

След кратко приветствие, в което Наместник-председателят на Св. Синод изтъкна колко отговорна мисия са приели членовете на Събора, и припомни, че като православни християни всички трябва да се водим от Господ Иисус Христос, той призова със смирение и отговорност да изпълнят своя свещен дълг, та да изберат най-достойния от тримата достоизбираеми митрополити за Български патриарх и митрополит Софийски. След това Варненският и Великопреславски митрополит Кирил обяви Патриаршеския избирателен църковен събор за открит.

Съгласно чл. 46 ал. 2 бе пристъпено към избор на членове на Избирателно бюро на Събора - двама клирици и двама миряни - което под председателството на Наместник-председателя на Св. Синод и Председател на Патриаршеския избирателен църковен събор Варненски и Великопреславски митрополит Кирил да следи за уставното провеждане на патриаршеския избор.

След отправено предложение от страна на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, председател на централната комисия по организация на Събора и негов говорител, с явно гласуване и мнозинство повече от половината от присъстващите за членове на бюрото (138 гласа) бяха избрани: ик. Михаил Михайлов, ик. Валентин Лазаров, юрист Стефка Спиридонова и юрист Радомир Чолаков, които бяха приканени от Председателя на Събора да отидат в Синодната палата и да заемат местата си.

Председателят на Събора прочете от Акта-изложение за достоизбираемите кандидати тримата митрополити и призовава членовете на ПИЦС, след като се върнат в Синодната палата, да изберат с тайно гласоподаване един от тримата, избрани от Св. Синод за достойни да заемат Патриаршеския престол. Той припомни, че съгласно чл. 47 от УБПЦ – БП, гласоподават всички присъстващи членове на Избирателния събор и се счита за избран кандидатът, получил най-малко 2/3 от гласовете на присъстващите избиратели, а когато никой от кандидатите не получи изискуемото мнозинство по ал. 2, изборът се повтаря, като в него участват двамата, получили най-много гласове. За избран се обявява този, който е получил повечето гласове. При равни гласове гласуването се повтаря.

Последвали призива на Председателя на Събора, всички членове на избирателния събор се отправиха към сградата на Св. Синод, за да дадат своя вот за нов Български патриарх и Софийски митрополит.

Текст: Александра Карамихалева
Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Към сградата на БАНКъм сградата на БАНОткриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013Откриване на ПИЦС `2013
« предишна новинаследваща новина »