ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Награждаване на софийските лауреати на Националния конкурс "Бог е любов"

25 април 2013 22:20, СДС
Софийската духовна семинария " Св. Йоан Рилски"

За дванадесети пореден път тази година бе проведен Националният конкурс „Бог е любов”, който се организира от Министерството на образованието, младежта и науката, с помощта на Регионалните инспекторати по образование. В първото му издание (което бе през учебната 2001/2002 година) се включиха преди всичко деца, които изучават предмета „Религия“ в училище. Днес за него творят деца от по-широк кръг, но които имат отношение към християнските нравствени ценности и култура. В конкурса „Бог е любов” децата изявяват своите дарования в областта на литературата, изобразителното и приложното изкуство. Всяка година конкурсът има наслов, който тази година бе: “Вяра и милосърдие“.

През месец март завърши първият етап на ХІI национален конкурс „Бог е любов”, като творбите на софийските ученици бяха представени и оценени от комисия в състав: председател Ваня Станчева – старши експерт по ОСО, и членове: Милена Тодорова – старши експерт по ОСО, Даниела Дидова – учител по религия, Сандра Керелезова – журналист, Весела Игнатова – богослов, и Милен Бонев – художник.

Софийската комисия след много внимателен преглед и обсъждане на постъпилите стотици творби за конкурса, определи призовите места за участващите във втория етап и класира още 43 участници. Прави впечатление участието на все повече творчески колективи, които се състезават в областта на приложното изкуство.

За лауреатите на Регионалния софийски етап на 24 април бе организирана специална церемония за награждаване, която се състоя в Софийската духовна семинария “Св. Йоан Рилски“. Кинозалата на духовното ни училище бе преизпълнена от деца, родители и учители от цяла София. Официални гости бяха г-жа Ваня Кастрева - началник на РИО–София, проф. д-р Иван Желев - председател на националната комисия на конкурса, и директори на училища.

Празничното събитие бе открито с изпълнение на Семинарския хор и приветствие от и. д. ректора на семинарията г-н Димитър Костадинов. От името на Регионалния инспекторат церемонията по награждаването бе водена от г-жа Ваня Станчева. Наградите бяха осигурени от Софийската св. митрополия, Издателска къща „Омофор“ към фондация „Покров Богородичен“, проф. Д. Свиленов и Софийската семинария.

Наградите на отличените млади творци и грамотите от РИО-София бяха връчени от г-жа Ваня Кастрева, началник на инспектората, която в края на церемонията поздрави талантливите деца и ги насърчи и за в бъдеще да участват в конкурса „Бог е любов“.

Като председател на националната комисия на конкурса проф. Иван Желев също приветства наградените ученици и съобщи, че от софийските участници има лауреати и в националното класиране, включително и спечелил голямата награда.

Заключителният етап на тазгодишния конкурс – награждаването на националните лауреати - ще се проведе през месец юни в Рилската св. обител.

Отличени деца на регионалното ниво на конкурса "Бог е любов":

І. ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЕ

възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Магдалена Александрова Николова – Іг клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов”

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Катя Симеонова – ІV клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски“

2. място: Летисия Стоименова Стоименова – ІII клас, 172 ОУ „Христо Ботев“

възрастова група V и VІ клас

1. място: Ангела Илиева – VI клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

Мартин Валентинов Стефанов – VIб клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

2. място: Виктория Стоилова – VI клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Борислава Стоева – Х а клас, 33 ЕГ „Св. София”

2. място: Катерина Николова Велчова – IХа клас, 127 СОУ „Иван Н. Денкоглу”

ІІ. ЖАНР РАЗКАЗ / ЕСЕ

възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Константина Апостолова Младенова – ІІб клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов”

Алекс Василев Рашев – Iг клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов”

2. място: Антония Илиева – ІІ клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски“

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Тодор В. Найденов – ІVб клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

2. място: Благовест Драгомиров Динчев – ІІІб клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

3. място: Ирена Крумова Попова – ІII клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

Виктория Николаева Миленкова – IV клас, 3 СОУ „Марин Дринов“

възрастова група V и VІ клас

1. място: Криста Стефанова – Vг клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Ана-Мария Любомирова Георгиева – Vа клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

2. място: Леда Стоилова – Vг клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Глория Курдоманова – VІІІ клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

2. място: Мелина Захариева – VІІб клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

3. място: Марио Сердаров – VІІв клас, 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”

възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Галина Минева – Х клас, 33 ЕГ „Св. София”

2. място: Наско Николаев Малинов – IХб клас, 144 СОУ „Народни будители“

Яница Димитрова Кукенска – Х клас, 19 СОУ „Елин Пелин“

3. място: Живка Петрова – ІХ клас, 33 ЕГ „Св. София”

възрастова група ХІ и ХІІ клас

1. място: Антонио Григоров – ХІ клас, 33 ЕГ „Св. София”

2. място: Ралица Бисерова – ХIІ а клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов”

3. място: Никола Кръстев – ХІ клас, 12 СОУ „Цар Иван Асен II“

ІІІ. ЖАНР РИСУНКА

възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Делия Генчева Костова – Ів клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

2. място: Магдалена Пламенова Тенева – IIг клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Деница Огнянова Стоева – ІVб клас, 42 ОУ „Хаджи Димитър”

Нина Георгиева Ранкова – ІVг клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

2. място: Габриела Емилова Николова – ІVб клас, 49 ОУ „Бенито Хуарес”

Християн Адрианов Узунов – ІVг клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

3. място: Калина Бориславова Борисова – IIIб клас 149 СОУ „Иван Хаджийски”

Виктория Чавдарова Николова – ІIIб клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

възрастова група V и VІ клас

1. място: Деян Салех Мохамед – VIа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

Дара Емилова Иванова – Vв клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

2. място: Ивона Ивова Димитрова – VIа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

3. място: Мариян Мариянов– VІ а клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Филипа Ясенова Топалова – VІІб клас, 49 ОУ „Бенито Хуарес”

възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Ася Асенова Гаджева – Х клас, 33 ЕГ „Св. София”

възрастова група ХІ и ХІІ клас – няма

ІV. ЖАНР ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

възрастова група І и ІІ клас

1. място: Колектив от І и II клас, ЧНУ „Ново поколение”

Колектив от IIа клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов“

2. място: Росица Айдарова – Іа клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: Калина Георгиева – ІIг клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Никола Александров Серафимов – IIб клас, 20 ОУ „Тодор Минков” възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Весела Борисова Величкова – ІVг клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Цветелина Цветанова Ангелова – ІІІ клас, 117 СОУ „Св. св. Кирил и Методий”

Колектив от VI клас, 51 СОУ „Елисавета Багряна”

възрастова група VІІ и VІІІ клас

2. място: Колектив от VIIв и IVб клас, 16 ОУ „Райко Жинзифов“

ІХ и Х клас

1. място: Бистра Андонова – Х клас, 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ”

възрастова група ХІ и ХІІ клас

2. място: Ива Иванова Тошкова – XI клас, 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ”

Текст и снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати И.д. ректорът г-н Димитър Костадинов Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Г-жа Руска Тошева със своя наградена ученичкаНаграждаване на софийските лауреати Награждаване на софийските лауреати Паметна снимка от събитието
« предишна новинаследваща новина »