ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Нова магистърска програма на Богословския факултет при СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - „ЦЪРКОВНО СОЦИАЛНО ДЕЛО”

15 юни 2013 13:10, Българска Патриаршия
Богословският факултет при СУ

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” -

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА:

„ЦЪРКОВНО СОЦИАЛНО ДЕЛО”

Съвместна магистърска програма между Богословския факултет и факултета по Педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Магистърската програма е предназначена за кандидати, притежаващи ОКС „бакалавър” по специалности от всички направления. Тя е отражение на актуалната необходимост от засилване участието на БПЦ в социалната дейност на страната ни и от съответната подготовка на специалисти в тази област.

Студентите в магистърската програма ще получат задълбочена академическа теоретична и практическа подготовка както в областта на теологията, така и в областта на социалните дейности.

В отговор на потребностите от специалисти в сферата на църковното социално дело, програмата ще помогне за успешна реализация и развитие чрез придобиване на компетенции за оказване на социална и духовно-психологическа помощ на различни нуждаещи се лица и групи, участие в реализирането на съвременния тип социални услуги и развитие на социални проекти с разностранно партньорство, развиване, координация и съдействие в църковно-социалните дейности на БПЦ и др.

• Начална година на обучение: 2013/2014 г.;

• Форма на обучение: задочна, платена;

• Продължителност на обучението: 4 семестъра;

• Условия за прием: съгласно правилника за прием на магистри в СУ;

• Място за прием на документи: сектор „Студенти” на Богословски факултет;

За контакти:

• Ръководители на магистърската програма: проф. дпн Албена Чавдарова – ФП на СУ; проф. д-р Божидар Андонов – БФ на СУ;

• Административен секретар: Ивайло Начев, БФ на СУ, тел. 02/989 01 15, вътр. 15;

Текст: От канцеларията на БФ при СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

« предишна новинаследваща новина »