ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

На 11. 06. 2013 г. СВ. СИНОД ОСВОБОДИ ЗАПАДНО- И СРЕДНОЕВРОПЕЙСКИЯ МИТРОПОЛИТ СИМЕОН ПО НЕГОВА МОЛБА ОТ МИТРОПОЛИТСКАТА КАТЕДРА

21 юни 2013 13:00, Българска Патриаршия

Във връзка с писмо на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон, с молба да бъде освободен като епархийски митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия, Св. Синод Р Е Ш И:

На основание чл. 82, ал. 3 от УБПЦ-БП, освобождава, считано от 11.06.2013 г., Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон, от длъжността епархийски митрополит на Западно- и Средноевропейската епархия. Изказва благодарност на митрополит Симеон за дългогодишното му плодотворно църковно-народно служение извън пределите на България и му благопожелава благодатни и благословени старини.

На основание чл. 82, ал. 3 от УБПЦ-БП, отпуска сумата, равностойна на митрополитска заплата за издръжка на митрополит Симеон.

На основание чл. 84, ал. 1 от УБПЦ-БП назначава Великотърновския митрополит Григорий за наместник на овакантения митрополитски престол на Западно- и Средноевропейска епархия.

По молба на Великотърновския митрополит Григорий, наместник на овакантения Западно и Средноевропейски митрополитски престол, назначава Константийския епископ Антоний за негов викарен епископ.

До избора на новия митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия, името на митрополит Григорий да бъде споменавано в богослуженията: „О високопреосвещенейшем митрополите нашем Григории”.

 

 

« предишна новинаследваща новина »