ЛЕСТВИЦА

 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Приветствие към Негово Блаженство Киевския и на цяла Украйна митрополит Владимир

29 юли 2013 10:05, Отдел "Връзки с обществеността"
Патриарх НЕОФИТ

ВАШЕ БЛАЖЕНСТВО,

В деня на Вашия небесен ангел-хранител, светия равноапостолен княз Владимир, приемете лично от наше име и от името на Светия Синод на Българската православна църква-Българската патриаршия сърдечните ни благопожелания за крепко здраве и апостолска ревност в отговорното Ви служение на Светата Църква в Украйна! С едно сърце и едни уста отправяме в този ден усърдна молитва към Всеподателя да благославя Ваше Блаженство и все така да Ви укрепва в неуморните Ви усилия за запазване единството на Църквата и на славянските народи и за пребъдването ни в спасителната православна вяра. Нека Бог да благоволи над Вас и над поверения Ви от Него виноград, та, подражавайки на Пастира на пастирите, да пазите стадото, „имайки Самия Иисуса Христа за краеъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа” (Еф. 2:20-21).

Поздравяваме Ви и с благословената 1025-годишнина от Кръщението на Светата Киевска Рус, като си спомняме за основоположниците на апостолското дело по Вашите земи и отново се прекланяме пред нашите общи наставници във вярата, на които апостолът ни учеше с божествена ревност да подражаваме (Евр. 13:7). Искрено сърадваме с Вас в тези празнични дни, като по достойнство отбелязваме здравите духовни, книжовни и културни връзки между нашите православни църкви и народи – връзки „на любовта и на мира” (2 Кор. 13:11), които продължават да укрепват и да се развиват и в наши дни, за което своя личен принос имате и Вие, Ваше Блаженство.

Православната църква е Църква на апостолската приемственост, на традицията и заветите. Тя свято пази божественото учение и заповедите на Своя Основател и Глава, Христа Иисуса, за Когото има богозаповяданата мисия да свидетелства на всяко място и във всички времена (Деян. 1:8). Православната църква е и Църквата, която най-вярно е опазвала и продължава да опазва заповяданото ѝ от Апостола „единство на духа чрез връзките на мира” (Еф. 4:3). Знак за това е и нашето общо дело за опазване и укрепване на православното и славянското единство. Обща е и мисията ни да приведем към Христа цялото творение, непрестанно и с Божията помощ прибавяйки към Църквата „такива, които се спасяват” (Деян. 2:47). Дните са усилни, но укрепвани от Божията Десница ние няма да се уморим да проповядваме и да възвестяваме за Господа, „докле дойде Той” (1 Кор. 11:26), „докле всинца достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, до състояние на мъж съвършен, до пълната възраст на Христовото съвършенство” (Еф. 4:13). Тази е мисията, към която ни е призовал Сам Господ.

На многая и благая лета, Ваше Блаженство!

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД,

+ Н Е О Ф И Т

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

 

 

« предишна новинаследваща новина »