ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Обзор, решения, изводи и резултати от Обучителния семинар за епархийските координатори по духовна просвета, катехизация и култура на БПЦ

26 септември 2013 13:12, Българска Патриаршия
Митр. Гавриил благославя участниците в семинара

След утренята и св. Литургия, които всеки ден се отслужват от монашеското братство в храма на Рилския манастир, на 11 септември в 9.30 ч. се проведе второто целодневно заседание на Обучителния семинар за епархийските координатори на БПЦ-БП по духовна просвета, катехизация и култура. В настоящия обзор подробно ви представяме обсъжданията, решенията, изводите и постигнатите оттогава резултати от страна на участниците в семинара.

(Останалите новини за семинара можете да прочетете в:

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=119142

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=119245

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=119325 )

 

Дискусията през втория семинарен ден започна с обсъждане на приоритетните направления в работата на православните енорийски просветни центрове.

ЗА ЕНОРИЙСКИТЕ БРАТСТВА ик. Василий Сарян отбеляза: „Нужно е да се възстановят братствата, и те няма да дублират дейността на енорийските центрове. Всички сме братя и сестри, братството би ни сплотило, то би ни дало идентичност като част от Църквата. Братствата биха могли да подпомагат дейностите на енорийските центрове.”

Архим. Поликарп: „В България нещата днес са поставени така, че който е член на братството, е член и на енорийския център.”

Руси Русев: Познавам документите, свързани с братствата, както и тези от Конгреса на братствата през 1925 г. Тогава Църквата е имала друг статут. Братствата всъщност наследяват читалищната институция. Сега обаче братството е съвършено различно нещо. Обикновено в наши дни то се оформя главно около поклонническата дейност. Ако се опитаме да възстановим традицията според модела от миналото, ще срещнем големи трудности.

Митр. Гавриил: Искам да ви споделя нещо. Когато някога се запознах с дядо Партений и започнах да се въцърковявам, видях много живи братства и това бяха най-вярващите хора, които се обединяваха около Църквата. Храм „Св. св. Кирил и Методий“ (на ул. „Вашингтон” до Женския пазар) имаше много живо братство – беше като жив организъм. За първи път срещах общество, в което хората се обичаха, помагаха си и не си завиждаха. Сега в Ловеч нямаме братство със специален устав и име, но всяка неделя след св. Литургия се събираме да пием кафе, гледаме църковни филми, ходим на поклоннически пътувания, през май т.г. бяхме заедно до Украйна. В тази форма на общуване хората намират подкрепа, духовна радост и стимул да работят за Църквата. Това е най-важното.

Участниците се обединиха около мнението, че ентусиасткото и не толкова организирано възстановяване на братствата не пречи те да изпълняват своята сплотяваща роля в съвременния енорийски живот. Но по-актуална в днешно време е добрата организация и структурираност в дейността на епархийските и енорийските просветни центрове като духовни, културни и социални църковни средища.

ЗА ПРАВОСЛАВНОТО ЦЪРКОВНО УЧИЛИЩЕ

Митрополит Гавриил отбеляза, че трябва да се учим от примера на св. Нектарий Егински, който през 20 век е развивал изключително широка и успешна духовно-просветна дейност, защото на първо място е живеел вярата и е възпитавал учениците с личния си пример. Така светителят е мотивирал децата да обръщат по-голямо внимание на православното си образование и на цялостното си развитие като богообразни личности.

Д-р Десислава Панайотова посочи, че в самото начало на обсъжданията трябва да се уточни какво всъщност е и трябва да бъде православното църковно училище. То не се изчерпва с един курс или на една група, които се обучават по Катехизис за определен период от време например. Нито е сбор от различни възрастови групи, които преминават дадено катехизическо обучение. Истинското църковно училище включва и развива различни школи (направления) – катехизаторска, краеведска, иконописна, певческа, дърворезбена, везбена и др., в които може да има различни групи, обособени по възрастов и тематичен признак. Дейността на църковното училище е неразделна и изключително съществена част от цялостната работа на епархийския или енорийския център. Църковното училище работи под прекия надзор на председателя на съответния храм, в него преподават множество специалисти, разработват се методически програми, учебни планове и разпределения, лекционни и други материали.

О. Захарий запита: Често се използва терминът „прицърковно училище“. Това правилно ли е?

Десислава: Правилното понятие е „църковно училище“, тъй като то не е външен придатък, а е неразривна част от апостолската мисия на Църквата и на всеки отделен храм, които са призвани да изпълнят завета Христов: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал” (Мат. 28:19-20). В храм „Св. св. Кирил и Методий” в София, за който спомена митрополит Гавриил във връзка с някогашните братства, днес имаме Енорийски център с истинско църковно училище, в което са развити множество школи: по Катехизис – за деца и възрастни поотделно, по типик, църковно-славянски език и четене, източно-църковно пеене, иконопис, дърворезба и др. Курсовете в школите се водят от квалифицирани специалисти със задълбочени познания и богат опит във всяка съответна област. Хубаво е да се има предвид, че в България са утвърдени главно два вида учебни разпределения на материала по Православен катехизис: разпределение според цикъла на църковния календар или неделните евангелски четива, и разпределение, което изхожда от потребността на курсистите да придобият базисни познания за църковното учение и литургика, за светата Библия – Стар и Нов Завет, за св. отци на Православната църква.

О. Захарий: В Енорийския център при катедралния храм в Бургас допреди 2 години имахме 26 учители, дори по двама за група, като техният труд беше доброволен. Успехът им с децата се дължеше и на многото игри и приложни задачи, използвани в работата с най-малките.

Цветослав Ковачев: Очевидно имате много опит. Би било много полезно да споделите лекциите си в общодостъпен електронен ресурс, за да може катехизаторите от цяла България да бъдат улеснени в работата си.

Десислава: Това е много добра идея. Би могло тя да се осъществи в електронните страници на Културно-просветния отдел в сайта на Св. Синод на БПЦ-Българска патриаршия. Искам да ви кажа, че освен курсовете и беседите в София провеждаме и обучителни семинари за различни професионални гилдии – преди време проведохме семинар за Асоциацията на екскурзоводите в България, а Руси Русев – за архитектите.

Р. Русев: Да, правихме курсове за архитекти, строители, специалисти по строителен надзор, защото те се бяха обърнали към митрополията, искаха да повишат своя ценз. Имаше много голям интерес.

Митр. Гавриил: Особено важно е с качествата си преподавателите, било то духовници или миряни, да привличат и задържат хората в енорийските центрове и да им помагат да се въцърковяват.

Борислав Аврамов: Учителите във Варна имат голямо желание, работят добре. Дори се организират рожденни дни на дечицата и други прояви. В Аспарухово също има много силна енория в храм „Св. цар Борис” – там имат и център за рехабилитация на наркозависими, духовната просвета е факт, затова и храмът е пълен. За съжаление не във всички варненски храмове е така. В Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил” имаме беседи, които следват празниците, но във връзка с всяка тема привеждам и тълкувания на светите отци.

Радомир Балабанов: Относно Ловешкия опит – преди 2 години започнахме с курс за възрастни. Използваме сградата на Регионалната библиотека, чието ръководство ни дава безплатно помещение. Много хора, които имат задръжки да дойдат в храма, идват по-лесно в библиотеката и така постепенно ги приобщаваме към Православието. Работим главно в църковно-исторически план, на места използваме и светоотечески тълкувания. Формата на преподаване е мултимедийни презентации. Те се оказват много полезни. От м. октомври тази година мислим да започнем и курс по Тълкувание на Нов завет.

ЗА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

Руси Русев: Аз ще ви представя издателската дейност на Енорийския център на столичния храм „Св. св. Кирил и Методий” (ул. „Вашингтон” 47). Ще започна със статистика, но без цифри – в храмовете, които издават енорийски листове, продажбата на свещи също се увеличава, което показва, че просветната дейност привлича хората и тяхното църковно съзнание и ревност нарастват. До момента от нашето издателство са издадени около 2 540 000 броя енорийски листове, като те се раздават безплатно. Увеличава се и броят на изповядващите се хора в храмовете, където се подаряват енорийски листове. Първоначално започнахме дейността в храм „Св. Параскева“ в София, но после се прехвърлихме в храм „Св. св. Кирил и Методий“, където дейността се разгърна. Когато храмът имаше повече средства, преди кризата, бяха издадени 2 книги, а сега сме издали вече 16. Посочихме набирателна сметка в храмовия енорийски лист. Оформи се и добра традиция – в синхрон с откритите беседи, организирани от Центъра за религиозни изследвания и консултации и при готовност от страна на гостуващите лектори, издаваме техните беседи в малки книжки, които много се търсят, тъй като са на актуални теми. Една от най-успешните ни книжки е извадка от анализа върху лъжеучението на Петър Дънов с автор йеромонах Висарион от Зографския манастир „Св. Георги” на Св. Гора Атон. В краткото издание прилагаме и диск с видео от проведеното в Енорийския ни център представяне на оригиналната книга.

О. Захарий: В различни епархии се издават и редица православни списания: например „Амвон“ и „Православен свят“, епархийски и енорийски вестници...

О. Василий: В храм „Преображение Господне” в София от две години насам на всяко дете, което си закупи свещ, подаряваме и детско молитвениче.

ЗА ПОКЛОННИЧЕСКАТА КАТЕХИЗАЦИЯ

О. Захарий: Друга дейност, която е характерна за енорийския живот, са поклонническите пътувания. Само това понякога е достатъчно да привлече хората да влязат в храма. Тези пътувания са и много подходяща форма на катехизация.

Архим. Поликарп: Ние във Видин сме отдалечени и е много трудно и скъпо да се ходи до Бачковския или Рилския манастир, например. Затова ние обхождаме видинските манастири. Попитали един свещеник как успява да напълни наведнъж няколко автобуси с поклонници, и се оказало, че той организира пътуването си с молитвен, духовен подход. Това е много важно. Тръгвайки на път, следва да започваме с молитва, с разяснения за същността на поклонничеството и разликата му с обикновения туризъм. Когато поклонниците стигат в съответната св. обител, е много добре да бъдат осигурявани разговори с монахините или монасите – това е вълнуващо и душеспасително за миряните и представлява успешна форма на катехизация. Трябва да има жива духовна връзка, духовно обогатяване на хората. Когато ходихме до Св. Гора, беше много изморително, имаше всякакви хора – журналисти, адвокати и т.н., които после обаче започнаха да идват в храма и тотално се промени отношението им към Църквата.

ЗА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

О. Захарий: Тук сред нас са Росица Георгиева и Илиян Чолев, експерти в областта на православната просвета в общообразователните училища и искам да им дам думата, за да споделят опита си.

Росица: В момента в България има само 2 експерти по Религия. Формата е СИП-Религия, на места има и ЗИП. Трябва да се каже, че подготовката за групите по СИП-Религия трябва да се извършва от март до май (подаването на декларации от родителите, обявяването на заниманията по време на родителски срещи – бел. гл. ред.). През септември е невъзможно тепърва да се събират групи с очакване за голям брой записани ученици.

О. Захарий: Каква е ролята на енорийския свещеник?

Росица: В Русе се обръщаме към съответната енория. Свещеникът има авторитет, той трябва да препоръча учителя. Ние на свой ред насочваме към храма децата и родителите, проявили интерес към обучението по Религия в училище. Има и друг проблем – някъде с години не можем да съберем деца. Нормативът за учителя по Религия е 21 групи, имаше един учител, на който му дадохме 13 групи, а тази година той имаше едва 5 молби. Много важно е живото слово на учителя. За да има Религия, е нужно и целево финансиране. Искам да се обърна към митрополит Гавриил, да поканим на среща Сдружението на общините, за да насочим вниманието на кметовете към този въпрос.

Митр. Гавриил: При СИП кой плаща за обучението?

Росица: Задължителното образование и ЗИП се плаща от делегираните бюджети. За да има СИП, трябва да останат пари от делегирания бюджет. Но тогава започва и агитация от учители по другите предмети – математика, вокални групи и т.н. - всички се борят за тези 50 лв. Тогава трябва да се преговаря с общините за допълнително финансиране за предмета Религия.

Митр. Гавриил: Добре, а Сдружението може ли да задължи кметовете да дадат тези пари?

Росица: Не, но те могат да се увлекат по примера на други кметове.

Митр. Гавриил: Добре, нека опитаме, но все пак важно е предметът да се въведе като задължителна подготовка (ЗП).

Росица: Много е важна преквалификацията на начални учители. Те се справят отлично в работата с децата от 1 до 4 клас. От 2003 г. има инструкция за преподаване на Религия - там пише, че учителите по Религия трябва да са завършили Богословие или да са завършили Начална педагогика с преквалификация. Трябва да се направи малка корекция в инструкцията и да се добави, че учители по Религия могат да стават и такива, които са преминали следдипломна квалификация (СДК).

Митр. Гавриил: Митрополитът на Яш сподели, че в Румъния учителите по Религия се одобряват от Митрополиите.

Десислава: Говорихме с митрополит Гавриил да бъде поканена на среща министърката на образованието, и да има искане за връщане на експертите по Религия в МОМН и във всички регионални инспекторати по образование.

Митр. Гавриил: Да, ще предложим на Светия Синод да бъде поискано връщането на експертите по Религия.

И. Чолев: На много места в момента ключът за успеха на Религията в училище е директорът. Трябва и децата и внуците на свещениците да бъдат записани в тези групи, за да дават пример.

Пенка Христова помоли епархийските координатори да съдействат по места за придобиването на допълнителни статистически данни за динамиката в броя на групите и децата, изучаващи Религия в училище и Православно вероучение в църковните училища. Самото Министерство на образованието, младежта и науката няма изчерпателни данни за своя ресор, тъй като в редица общини БПЦ осигурява заплащането на учителите по Религия в общообразователни училища или в детски градини, а поради това тези учители не се водят на хонорар към бюджета на съответното училище или община и тяхната дейност не се отчита от системата на МОМН, въпреки че е изцяло в нейния обсег.

Росица: Трябва да има регулярно писмо от името на Св. Синод до Министерството на образованието за данни в тази насока.

Десислава: Досега сме изпращали две такива писма, но до този момент данни от МОМН не са ни дадени. Ще изискаме такива отново през октомври, когато ще са ясни групите по Религия за учебната 2013-2014 г.

ЗА ДЕТСКИТЕ ЛЕТНИ ЛАГЕРИ

Вера Еринина: Провеждането им в Неврокопска епархия започва от 1994 г. - има приемственост без прекъсване до ден днешен, имаме смени отделно за момичета, отделно за момчета. Осигуряваме медицинско лице, преподаватели, свещеник. Има утвърден режим: сутрешни и вечерни богослужения, ръчен труд, учене на тропари, изповед и причастие, тържество. Изисква се от родителите да подпишат декларация, в която заявяват, че са съгласни детето да участва в лагера, да ходи на екскурзии и при нужда - да бъде кръстено. Децата са на 3 смени, като всяка смяна е минимум от 50 деца, базата в Хаджидимовския манастир "Св. вмчк Георги" е за 58 легла. Обикновено това са деца, които посещават групите по Религия или Вероучение, но има и други. Относно държавните изисквания – те се посрещат изцяло като се осигуряват специални мивки, готвачки с професионален паспорт/сертификат, медицинско лице, битови условия и храна според изискванията на ХЕИ. Общината бива уведомявана.

О. Захарий: В Бургас организираме православни краеведски експедиции за гимназисти; проучват се храмовете в района на Малко Търново, богослужението, народните традиции. Децата се изповядват, причастяват и черкуват, а които не са кръстени - се кръщават. Работим с Община Малко Търново, която разрешава и финансира изследователската ни дейност. Резултатите се обобщават на научни конференции, на Свето-Николаевските образователни четения в Бургас, където учениците представят свои доклади и съобщения. Имаме публикувани сборници с тези и други научни материали.

Руси: Защо е важна православната краеведска дейност? Защото е важно проучването на църковната старина, трябва да се пази църковната памет!

О. Захарий: Едно от най-новите неща, които се случват в Бургаските училища, е това, че учениците изучават историята на своето родно селище, която най-често е тясно преплетена с църковната история.

ЗА КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ В ЦЪРКВАТА

Пенка Христова с презентация представи начина на организиране от синодалния Културно-просветен отдел на концерт по случай именния ден на приснопаметния Български патриарх Максим – 21. 01. 2012 г. в столичната зала „България” и в сътрудничество със Софийска филхармония.

Бе обсъдена важността на приобщаването на културния елит и интелигенцията в България към духовната култура на Православието и към църковния живот. Бяха споменати множество примери за църковна културно-просветна дейност в различните епархии на БПЦ – концерти, изложби, медийни продукции и др.

О. Захарий: Има ли нужда от представяния на книги?

Архим. Поликарп: Не може без представяния на православни книги, много е важно, ние във Видин непрекъснато го правим.

Руси: В София имаме идеи да работим с още браншови организации – да поканим медии, артисти и т.н. Това би стопило ледовете между техните среди и Църквата, би им дало възможност да се просветят и в края на краищата ще е добре за БПЦ и за обществото ни като цяло.

О. Поликарп: Има един ключов момент – журналистите искат да им напишеш това, което желаеш да се публикува. Иначе те нямат време, в повечето случаи нямат и достатъчно познания. Пресрелийзите и готовите материали, пращани от Църквата до медиите, са много успешна форма на сътрудничество с тях. Така те се просвещават, а Църквата бива подпомагана.

Руси: Препоръчвам и неформалната връзка с журналистите, тя също е много полезна.

Цветослав: Относно филмите, в Ловеч от 2006 г. провеждаме Православен кинофестивал през Великия пост (от 2-рата до 5-тата седмица на поста). Прожектираме игрални, художествени и документални филми. Филмите са много въздействащи. Те се предшестват от кратки насоки към зрителите, давани обикновено от митрополит Гавриил. Това трябва да се прави в самото начало преди прожекцията, тъй като след края на филма хората обикновено са много разчувствани и желаят да останат насаме с размислите, породени от филма.

Руси: Препоръчвам на свещениците да записват проповедите си на видео. Тази форма на катехизация трябва да се развие у нас, тъй като е силно въздействаща.

СПОДЕЛЕНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАР

О. Захарий: Да направим обобщение на семинара - идеята на синодалния КПО беше да споделим своя опит и да се научим на нови неща чрез това споделяне, да се въодушевим за засилване на дейността си, да създадем условия за нови просветни инициативи в епархиите на БПЦ. Как се чувствахте по време на семинара, какво ви впечатли най-много и придобихте ли полза от съвместната ни работа в Рилския манастир?

Ловчански митрополит Гавриил – ръководител на синодалния КПО: Аз считам, че обмяната на опит, която се състоя по време на семинара е най-полезното. Удовлетворен съм и от дискусиите ни по други теми, мисля че те бяха душеспасителни за всички. Благодаря на нашия домакин Адрианополски епископ Евлогий, на участниците в семинара и на членовете на Културно-просветния отдел при Св. Синод, които се потрудиха за успешното провеждането на тази среща.

Ставр. ик. д-р Захарий Дечев - експерт в синодалния КПО: Мисля, че събирането ни в Рилския манастир ни вдъхнови за по-нататъшната ни работа!

Д-р Десислава Панайотова – експерт в синодалния КПО: Споделеното на семинара показа колко много се прави по епархии. Благодаря на всички за съработничеството и любовта в Господа!

Архим. Поликарп – пратеник на Видинския митрополит Дометиан, духовен надзорник на Видинска и Кулска духовни околии, отговорник за просветната и медийната дейност на Видинска св. митрополия: Много съм доволен от семинара. Уверих се, че макар и работниците в БПЦ да са малко, имаме много идеи, много постижения и много желание за работа.

Свещ. Антоний Иванов – пратеник на Плевенския митрополит Игнатий: Чувствах се в много приятна работна среда на този семинар. Очакванията ми бяха надминати. Научих много за това как успешно да се организират епархийски и енорийски просветни центрове и ще направя всичко възможно това да се случи с благословението на владиката в най-скоро време.

Руси Русев – епархийски координатор на Софийска епархия: Най-важното е, че като си съобщаваме това, което правим по места, като обсъждаме грешките и успехите, ние придобиваме допълнителна квалификация, т.е. целта на семинара е изпълнена. Ценното е обменът на модели за духовно-просветна работа.

Вера Еринина – представител на Неврокопския митрополит Натанаил: Изключително радостна съм да установя, че в БПЦ се случват толкова неща! Но е нужна засилена структурираност и системност в работата ни. Най-ценното за мен бе споделеният опит.

Радомир Балабанов – катехизатор на Ловчанска митрополия: За мен тези два дни бяха чудесно, пълноценно, вдъхновяващо прекарано време.

Илиян Чолев - ст. експерт в РИО-Разград, заместник-епархийски координатор на Русенска епархия: На този семинар установихме много нови контакти. И се доуверихме в правдивостта на библейските слова, че от празнословие няма полза, но от всеки труд полза има!

Росица Георгиева - ст. експерт в РИО-Русе, епархийски координатор на Русенска епархия: Трябва да се подкрепяме. В работата ни нямаше ограничаващи стереотипи, всички споделяха за работата си, което обогати и заплени останалите участници. Това ще ни направи по-активни в поверените ни задължения. Споделен бе безценен опит – при това от съработници!

Цветослав Ковачев – епархийски координатор на Ловчанска епархия: Много се радвам, че се включих в семинара – той бе много ползотворен поради умаления си състав, състоящ се от нарочно изпратените епархийски представители. Нямаше странични участници, размиване на темите, работихме по същество и контактът – така, седнали в кръг – между вярващи хора много ме обогати. Виждам толкова добри практики в просветната дейност на Църквата! Тръгвам си много по-окуражен. Осъзнавам огромната отговорност, която е поставена върху плещите на епархийските координатори. Вдъхновен съм от вероучителите, от плодовете на тяхната дейност – дейност на хора, които милеят за Църквата!

От проведения семинар стана ясно, че работещи епархийски просветни центрове (с разновидности в наименованията, статута и служителите, но със сходна дейност) има (по азбучен ред) във: Варненска и Великопреславска епархия, Великотърновска епархия, Видинска епархия (която на 20 септември т.г. официално откри своя Православен духовен център), Ловчанска епархия, Неврокопска епархия, Пловдивска епархия, Русенска епархия. Предстои откриването на епархийски и енорийски просветен център и при Плевенска митрополия, както и събирането на данни за останалите епархии на БПЦ. Във всяка от посочените епархии има и добре работещи енорийски центрове, по чийто модел следва да се създадат енорийски просветни огнища в цялата ни Църква.

Господ ни спасява „по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот. Верни са тия думи; и аз желая да потвърдяваш това, та, които са повярвали в Бога, да залягат да бъдат прилежни към добри дела: това е добро и полезно за човеците” (Тит 3:5-8). Амин.

Текст: Десислава Панайотова
Снимки: Атанас Димитров
Последни 8 снимки: ставр. ик. Силвестър Янакиев

 

 

Снимки

Ставр. ик. Захарий и архим. ПоликарпСтавр. ик. Силвестър и о. АнтонийПреди началото на втория ден от семинараРаботата започва с тропара за Петдесетница и молитва към БогаМитр. Гавриил благославя участниците в семинараМитр. Гавриил благославя участниците в семинараМитр. Гавриил благославя участниците в семинараМитр. Гавриил благославя участниците в семинараИк. Василий води обсъждането за енорийските братстваВтори ден на семинара на епархийските координаториМитр. Гавриил и о. ЗахарийСтавр. ик. Славчо, архим. Поликарп, ик. ВасилийГ-н Чолев, г-жа Георгиева, г-жа ЕрининаАрхим. Поликарп представя катехизаторската дейност във ВидинГ-н Р. Русев за дейността на Издателството към храм "Св. св. Кирил и Методий" в СофияМитр. Гавриил, о. Захарий и ДесиславаВтори ден на семинара на епархийските координаториВтори ден на семинара на епархийските координаториЛовчански митр. Гавриил дава препоръки на участниците в семинараВтори ден на семинара на епархийските координаториДесислава Панайотова представя Курсовете по Православие в храм "Св. св. Кирил и Методий" - СофияВтори ден на семинара на епархийските координаториО. Захарий и ДесиславаД. Панайотова представя Курсовете по Православие към храм "Св. св. Кирил и Методий" - СофияРабота по катехизаторски материалиГ-н Р. Русев за енорийските издания като средство за катехизацияГ-н Р. Русев за енорийските издания като средство за катехизацияГ-н Р. Русев за енорийските издания като средство за катехизацияРилски манастирСледобедно посещение в етнографските експозиции на Рилския манастирРъчнотъкани килими-дарения от поклонници в миналотоМузейната водеща Живка дава разяснения за делегацията на семинараМузейната водеща Живка дава разяснения за делегацията на семинараСвещенически павтиСледобедно посещение в етнографските експозиции на Рилския манастирМузейните експозиции на Рилския манастирСеминарната група разглежда експонираните дарения за манастираМузейните експозиции на Рилския манастирМузейните експозиции на Рилския манастирЕнографския музей със стаи за поклонници от различни региони на БългарияСеминарната група разглежда музеяЛовчански митрополит ГАВРИИЛМузейните експонатиКопривщенската стая, в която някога са отсядали заможните копривщенциСеминарната група разглежда музеяСтенопис на св. Йоан Рилски в Копривщенската стаяВенци и пръст, изпратени от всички кътчета на България при кончината на цар Борис ІІІЛовчански митрополит ГАВРИИЛО. Захарий ДечевО. Василий и о. ПоликарпО. Василий, о. Поликарп и о. СлавчоО. ПавелГ-н Чолев, г-жа Георгиева, г-жа ЕрининаБогословски и педагогически понятия - материал на Синодалния катехизически центърАтанас Димитров
« предишна новинаследваща новина »