ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Проект „Развитие чрез социално включване“ - първа работна среща в Тисмана, Румъния

29 ноември 2013 15:46, д-р Десислава Панайотова
Манастирът ТИСМАНА

В периода 17-20 ноември 2013 г. беше проведена първа работна среща в Тисмана (Румъния) по проект „Развитие чрез социално включване“, управляван от Фондация за регионално развитие (България) в партньорство с Асоциация “Василиада” (Румъния), и изпълняван с решение на епархийския съвет на Видинска митрополия и с благословението на Олтенския митрополит д-р Ириней (Румънска ПЦ).

Участниците от българска страна в първото посещение в Тисмана бяха прот. Евгени Иванов от храм „Св. Димитър“ (Монтана), гл. ас. д-р Андриан Александров от Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, г-жа Пенка Христова от Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП, г-н Бисер Божков от Център за религиозни изследвания и консултации при храм „Св. св. Кирил и Методий“ (София), г-жа Нина Комарова от митрополитски храм „Св. Неделя“ (София), както и представител на Фондация за регионално развитие (България).

Любезните домакини от Асоциация „Василиада“, с изпълнителен директор свещ. Адриан Станулика, организираха за българските участници обучение чрез презентации в залата на манастира в Тисмана, като темите бяха: анализ на социалната роля на Румънската православна църква; сътрудничество между Църква и държава по отношение на социални услуги; правните предизивикателства пред социалните услуги, предлагани от Църквата; както и някои добри практики от досегашния им опит. Също така, участниците посетиха домове, създадени и обгрижвани от асоциация „Василиада“ – Детски център - дом за медико-социални услуги в Търгу-Жиу и дом за бездомни в Крайова; както и социален център в Стръмба-Жиу и храм „Св. Параскева“. Бяха посетени и богослужения в Тисманския манастир, посветен на Успението на св. Богородица, където участниците се поклониха на мощите на св. Никодим Тисмански (наричан още св. Никодим Вратненски или св. Никодим Видински, български светец (според някои източници е сръбски, според други – влашки светец), роден през 1310 г. в гр. Прилеп, игумен на Хилендарския манастир, исихаст, сподвижник на св. Патриарх Евтимий, светителствал и във Видинско, преселил се във Влашко след завземането на Видинското царство от турците, основател на манастирите Водица и Тисмана).

Асоциация „Василиада“ е създадена с благословението на Олтенския митрополит д-р Ириней и в нея се обединяват усилията на Църква и държава по отношение на социалните услуги за румънското общество. Финансирането на проектите се осъществява чрез европейски, национални и църковни средства. Немалка част от средствата са и от дарения на благочестиви миряни, които помагат за обгрижването на всякави групи хора в неравностойно положение (бездомни, сираци, изоставени деца, деца със социални проблеми, хора с увреждания и т.н.). Освен персонала на асоциацията, към нея работят и около 60 доброволци, като е изграден ресурсен център, в който те са обучавани за работа с групи в неравностойно положение.

Според данни от Доклада на Асоциация „Василиада“ за 2012 г., през същата година чрез различните си центрове асоциацията е подпомогнала материално, образователно и психологически 53 деца (7-14 год.) от бедни семейства в дневния си център „Aripi de Lumina” в Крайова; осигурила е топъл обяд, дрехи и училищни принадлежности за 56 деца (6-15 год.) в Социалния дневен център „Св. Стилиан“ в Липову; осигурила е арт-терапия, трудова терапия и специализирано обучение за 40 деца със социални проблеми в Детския център „Св. Василий Велики“ в Търгу-Жиу; приютила е 83 бездомни хора в Спешния център за бездомни „Св. Василий“, като на 30 от тях е помогнала да си намерят работа и да бъдат независими; осигурила е консултации и социални услуги на 145 човека с увреждания в търсенето им на работа в Информационен и консултационен център „Св. Екатерина“; осигурила е занимания за 30 глухонеми деца в специализираното училище „Св. Василий“ в Крайова; осигурила е професионално обучение, кариерни консултации и подкрепа в търсене на работа на 175 човека в риск от социална маргинализация (хора с увреждания, самотни родители, многодетни семейства, хора от ромски произход и др.) в Центъра за социално включване в Крайова.

Посещението беше изключително полезно за участниците – от една страна, те имаха духовна полза, докосвайки се до светините на Тисманския манастир и до топлата грижа и любовта към нуждаещите се, а от друга страна – бяха им показани много добри практики, касаещи участието на Църквата в социалната дейност на държавата, които могат да бъдат приложени успешно и в България.

* * *

Проектът се изпълнява от Фондация за регионално развитие (България) в партньорство с Асоциация „Василиада“ (Румъния), с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Основна цел на проекта е да създаде възможности за развитие и укрепване на социалната дейност на организации и официални структури на Църквата, чрез анализ и въвеждане на иновативни практики в областта на социалното включване от България и други европейски страни. Проектът е насочен към християнски нестопански организации, представители на висши богословски институции, предоставящи обучение на бъдещи представители на Църквата от България и Румъния, свещенослужители, представители на средни духовни училища и други църковнослужители.

Основните дейности на проекта включват: анализ на текущата социална дейност на Българската и Румънската православни църкви; изследване на опита и добри практики на други християнски държави в Европа; осъществяване на работни посещения с цел обучение в Румъния и Италия за представителите на целевите групи на проекта; изработване на стратегия за социалната дейност на Църквата; организиране на обучителен семинар в София за представителите на целевите групи от България и Румъния, както и дейности за информация и публичност, включително заснемане и излъчване на филм, представящ добри практики, свързани с работата на Православната църква в двете партньорски държави.

Фондация за регионално развитие (ФРР) е създадена да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката и културата. Организацията съдейства за развитието на слаборазвити региони в страната, насърчава обмена на опит с християнски организации, имащи близки или сходни с нейните цели. Фондацията провежда множество инициативи в областта на образованието и ученето през целия живот, сътрудничи с църковни неправителствени организации и висши богословски институции от България и чужбина, с енории в рамките на Българската и Румънската православни църкви. От своето създаване фондацията осъществява множество инициативи в областта на религиозното образование и обучение, като предоставя обучения и консултации на свещенослужители, учители по Религия, членове на църковни настоятелства и др.

Текст: Пенка Христова
Снимки: Нина Комарова

 

 

Снимки

Портите на манастира ТИСМАНА, РУМЪНИЯГробът на св. Никодим ТисманскиПещерата на св. Никодим ТисманскиВодопадът на манастира ТисманаЗалата на работната срещаРаботна среща по проекта „Развитие чрез социално включване“ - в м-р ТисманаГ-жа Габриела Бобок представя анализ на социалната роля на РумПЦСвещ. Адриан Станулика - изп. директор на Асоциация "Василиада"Участниците в работната срещаПристигане в Детски център "Св. Василий Велики" в Търгу-ЖиуДетски център "Св. Василий Велики" в Търгу-ЖиуЛалета, изработени по японската техника оригами - от децата за гоститеМолитва преди храненеБезкрайната колона - скулптура на Константин Бранкузи, Търгу-ЖиуПристигане в Стръмба-ЖиуЦентърът в Стръмба-ЖиуЦентърът в Стръмба-ЖиуПараклисът в Центъра в Стръмба-ЖиуХрам "Св. Параскева" от 2000 г., Стръмба-ЖиуСпешен център за бездомни "Св. Василий" в КрайоваРаботна среща по проекта „Развитие чрез социално включване“ Трапезарията на на Дома за бездомни "Св. Василий"Децата в Центъра за бездомниСтая в Центъра за бездомниЕпископската сграда в Турну Северин
« предишна новинаследваща новина »