ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

П Р О Т О К О Л от проведения Епархийски избирателен събор в гр. Варна

15 декември 2013 14:10, Българска Патриаршия

След приключването на избора за двама достоизбираеми кандидати за Варненския и Великопреславски престол, Негово Високопреосвещенство Доростолският митрополит Амвросий, наместник на овдовелия епархийски престол и председател на изборното бюро, огласи Протокола от проведения избор. След това този финален официален документ, обстоятелствено описващ начина и резултатите от провеждането на избора, бе подписан и от тридесетимата епархийски избиратели от петте духовни околии, в знак на съгласие. Протоколът ще бъде предоставен на членовете на Св. Синод за разглеждане.

***

П Р О Т О К О Л

за избора на митрополит на овдовелия Варненски и Великопреславски митрополитски престол

 

Днес, 15 декември 2013 г., епархийските избиратели от богоспасяемата Варненска и Великопреславска епархия, призовани от Доростолския митрополит Амвросий, наместник на овдовелия Варненски и Великопреславски митрополитски престол с Окръжно писмо, изх. № 839 от 25 ноември 2013 г., изпратено до всички епархийски избиратели поотделно, се събраха в гр. Варна и след Божествената св. Литургия в катедралния храм „Св. Успение Богородично” се отправиха към митрополитския дом, където под председателството на Доростолския митрополит Амвросий да изберат канонически митрополит на епархията, съгласно чл. 83-88 от Устава на БПЦ и Протокол № 29 от 27 октомври 2013 г. на Св. Синод. От призованите 30 (тридесет) епархийски избиратели от пет духовни околии на Варненска и Великопреславска епархия:

ВАРНЕНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

1. прот. Василий Иванов Шаган

2. свещ. Ясен Иванов Шинев

3. прот. Георги Христов Фотакиев

*

1. Красимира Стоянова Куртева

2. Даниела Цветанова Стойнова

3. Ваня Господинова Христова

 

ПРОВАДИЙСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

1. йером. Никифор Николов Василев

2. свещ. Георгий Иванов Стоименов

3. свещ. Станислав Георгиев Друмев

*

1. Ирина Тодорова Златева

2. Стоянка Жекова Радева

3. Камен Антонов Стоянов

 

ДОБРИЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

1. ик. Иван Дойчев Атанасов

2. ик. Стоян Иванов Стоянов

3. прот. Стратия Александров Иванов

*

1. Марияна Николова Рогова

2. Петър Янков Янков

3. Галя Илиева Петрова

 

ШУМЕНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

1. ст. ик. Димитър Николов Стойков

2. прот. Андрей Стефанов Тошев

3. прот. Красимир Христов Капитанов

*

1. Христина Димитрова Димитрова

2. Пламен Денчев Денев

3. Георги Димитров Рангелов

 

ТЪРГОВИЩКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ

1. ст. ик. Славчо Иванов Проданов

2. прот. Димитър Захариев Байков

3. свещ. Бисер Дамянов Христов

*

1. Веселин Костадинов Стоянов

2. Екатерина Иванова Кумпелиева

3. Венцислав Атанасов Дяков

 

присъстваха 30 (тридесет) епархийски избиратели. След като се установи, че е събран изискуемият, съгласно чл. 86, ал. 1 от УБПЦ кворум, Наместникът на овдовелия митрополитски престол обяви епархийския изибрателен събор за открит. По предложение на Наместника събранието избра за членове на избирателното бюро:

1. йеромонах Никифор Николов Василев;

2. иконом Иван Дойчев Атанасов.

След усърдна към Бога молитва Председателят на Епархийския избирателен събор с кратко слово подчерта важността на предстоящия избор и припомни изискванията на чл. 87 и чл. 88 УБПЦ. Председателят на бюрото прочете писмо с изх. № 1089 от 23 ноември 2013 г. на Св. Синод и каталога с имената на достоизбираемите преосвещени епископи от диоцеза на БПЦ, кандидати за Варненски и Великопреславски митрополит.

На избирателите бе показана празна урна, която бе затворена и запечатана пред тях.

Председателят на бюрото прикани епархийските избиратели, съгласно изискванията на Устава на БПЦ-БП, с тайно гласоподаване да изберат от каталога двама достоизбираеми кандидати. Избирателите бяха извиквани по списък и на всеки се даваше бюлетина, подписана от Председателя и подпечатана с печата на Епархийския съвет, след което влизаха в закрито помещение, заграждаха имената на предпочитаните от тях двама кандидата, сгъваха бюлетината, пускаха я в урната и се подписваха в избирателния списък.

Гласуването започна в 11,15 ч. и завърши в 12,10 часа.

Гласуваха 30 (тридесет) от избирателите. След гласуването на последния избирател, Председателят обяви, че гласоподаването е приключило и разпечата избирателната урна, в която се намериха 30 (тридесет) бюлетини. Констатирано бе, че епархийските избиратели са гласували за кандидатите, както следва:

1. Крупнишки епископ Инокентий - 1 гласа

2. Месемврийски епископ Иаков - 0 гласа

3. Тивериополски епископ Тихон - 3 гласа

4. Стобийски епископ Наум - 13 гласа

5. Знеполски епископ Йоан - 22 гласа

6. Велички епископ Сионий - 0 гласа

7. Драговитийски епископ Даниил - 0 гласа

8. Траянополски епископ Киприан - 1 гласа

9. Агатоникийски епископ Борис - 11 гласа

10. Проватски епископ Игнатий - 0 гласа

11. Браницки епископ Григорий - 1 гласа

12. Главиницки епископ Йоан - 0 гласа

13. Мелнишки епископ Серафим - 6 гласа

Невалидни бюлетини - 1 брой.

Предвид обстоятелството, че при първото гласуване изискуемото мнозинство съгласно УБПЦ получи само Знеполски епископ Йоан - 22 гласа, се премина към втори тур за едно лице, което да получи нужното мнозинство. Повторното гласуване започна в 12,50 ч. и приключи в 13,15 часа. Гласуваха 30 епархийски избиратели. В избирателната урна се намериха 30 бюлетини. Констатирано бе, че епархийските избиратели са гласували, както следва:

1. Крупнишки епископ Инокентий - 0 гласа

2. Месемврийски епископ Иаков - 0 гласа

3. Тивериополски епископ Тихон - 0 гласа

4. Стобийски епископ Наум - 10 гласа

5. Велички епископ Сионий - 0 гласа

6. Драговитийски епископ Даниил - 0 гласа

7. Траянополски епископ Киприан - 0 гласа

8. Агатоникийски епископ Борис - 1 гласа

9. Проватски епископ Игнатий - 0 гласа

10. Браницки епископ Григорий - 0 гласа

11. Главиницки епископ Йоан - 0 гласа

12. Мелнишки епископ Серафим - 19 гласа

Невалидни бюлетини - 0 броя.

Предвид обстоятелството, че втори кандидат получи изискуемото мнозинство, съгласно УБПЦ, Председателят на изборното бюро обяви пред изборното събрание

1. Знеполски епископ Йоан - 22 гласа;

2. Мелнишки епископ Серафим - 19 гласа;

и на основание чл. 87 от УБПЦ прогласи за законно избрани от клира и миряните на Варненска и Великопреславска епархия достойни приемници на Варненския и Великопреславски митрополитски престол горните преосвещени епископи:

1. Знеполски епископ Йоан;

2. Мелнишки епископ Серафим.

В уверение на гореизложеното, съгласно чл. 88, ал. 1 от УБПЦ, се състави настоящият протокол в три екземпляра, подписани от всички гласували епархийски избиратели, потвърдени с подписа на Доростолския митрополит Амвросий, наместник на овдовелия Варненски и Великопреславски митрополитски престол, и подпечатани с печата на Варненския и Великопреславски епархийски съвет. Първият екземпляр остава за кондиката на св. Митрополия, вторият екземпляр се изпраща на Св. Синод, съгласно чл. 88, ал. 2 за произнасяне, и третият екземпляр - за председателя на избирателното бюро Доростолски митрополит Амвросий.

Взели участие в избора на 15 декември 2013 г. във Варна епархийски избиратели:

(следват собственоръчните подписи на гореизброените епархийски избиратели в същия ред, б.ред.)

 

ПОТВЪРЖДАВАМЕ, (следва собственоръчен подпис)

Наместник на овдовелия Варненски и Великопреславски митрополитски престол

+ Доростолски митрополит АМВРОСИЙ

*

Фото- и видеорепортаж можете да видите тук: http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=127127

Подготви: А. Христова

 

 

« предишна новинаследваща новина »