ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ПОДРОБНО ЗА ЕПАРХИЙСКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН СЪБОР - ВАРНА, 15 декември 2013г.

17 декември 2013 00:19, Българска Патриаршия
Митрополит Амвросий обявява гласуването

На 15 декември Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий, наместник на Варненския и Великопреславски митрополитски престол, бе посрещнат пред сградата на катедралното църковно настоятелство от мирно множество епархиоти - клирици, монаси и миряни, които бяха дошли да подкрепят с молитвеното си присъствие предстоящия съдбовен за епархията избор. В избирателната зала митрополитът бе въведен от секретаря на св. митрополия свещ. Йордан Найденов. Пристигащите епархийски избиратели се регистрираха един по един в регистрационната листа. Когато кворумът се изпълни, залата бе заключена, като освен членовете на избирателното бюро, секретарите на св. митрополия и епархийските избиратели в нея останаха пратениците на официалните медии на Св. Синод, както и репортери от допуснатата по синодално решение Българска национална телевизия.

По призива на Негово Високопреосвещенство всички присъстващи се изправиха и заедно изпяха тропара на Петдесетница. Митрополит Амвросий, в качеството си на председател на изборното бюро, предложи останалите членове на бюрото да са отново иконом Иван Дойчев Атанасов, архиерейски наместник на Добричка духовна околия, и йеромонах Никифор Николов Василев. Предложението бе единодушно прието. После епархийските избиратели събраха мобилните си телефони и ги оставиха при членовете на избирателната комисия.

Високопреосвещеният наместник на Варненска и Великопреславска митрополия отправи към избирателите обстойно слово, поясняващо значението и съдбовната отговорност на техния избор:

„Извинявам се на всички, които с нещо съм смутил в периода на предишния избор и ако имат някакви опасения от това, че отново аз ще проведа избора за Варненски и Великопреславски митрополит. Искам да поясня, че на два пъти подавах оставката си, но тя бе отхвърляна. Първият път - на 24 септември т.г., по причина на това, че мой служител е идвал в епархията да агитира за един от кандидатите; вторият път бе непосредствено след проведения и касиран епархийски избор, като тогава причината бе плъзналият слух, че… аз съм бил ходатайствал за даден кандидат, което няма нищо общо с истината. Разбира се, с някои от кандидатите съм се срещал по повод на служебните си задължения, а с другите поддържам нормални отношения. Но никога не съм споделял с някого своите лични предпочитания - тях ще кажа, когато настъпи времето за това.

Нека сега обърна внимание на няколко факта: Първо. За Светия Синод не съществува понятието „избираем” и „неизбираем” кандидат. Щом името на някой епископ е в избирателната листа, то той е „избираем”. По принцип, вие посочвате двама от вписаните и независимо кой от тях впоследствие ще посочи Светият Синод, вие сте задължени да го приемете за свой митрополит. Сега е моментът, когато вие в тайно гласуване избирате двамата кандидати, които аз ще проглася от името на Варненска и Великопреславска епархия като достойни да заемат нейния престол.

В Светия Синод изборът е явен. Всеки от неговите членове, по старшинство, взема от светейшия ни патриарх лист (бюлетина), минава през царските двери (в Синодния параклис) и на светото Евангелие пише своя избраник и се подписва. После подава листа на патриарха и той го чете гласно! И се броят подадените гласове, и съгласно Устава на БПЦ един от двамата – онзи, който е със 7 гласа (от гласуващите 12 синодални членове), като няма значение кой вие сте посочили тук, сега, с повече гласове. Ако някой от митрополитите не е съгласен с вашия избор, той вписва своето име и подава празна бюлетина. Защото всеки един от митрополитите поема лична отговорност. Защото именно синодалните архиереи в своята съборност отговарят за бъдещето и на вашата епархия. И всеки един от тях иска да знае, че от името на другите епархии е направил всичко в рамките на своите правомощия.

Вие сега, в този ден, определяте бъдещето на своята епархия за следващите 20-30 години. И това не е избор за кмет, за член на някоя гражданска или друга светска управа. Тук няма процедура за отстраняване. Митрополитът е митрополит до живот и е носител на цялата административна власт в епархията. Никой не може да се меси в неговите дела. Затова внимавайте кого вие ще изберете днес!”

След това към председателя на изборното бюро бяха отправени въпроси, на които архиереят подобаващо отговори.

Въпрос: Какво прави Св. Синод, за да знаем ние кой е достойният за наш митрополит?

Отговор: И в стария, и в новия УБПЦ каталогът на достоизбираемите за митрополит е измежду епископите. На практика, няма универсални епископи (такива, които да могат всичко и да разбират от всичко). Като вярващи обаче знаем, че Светият Дух е Този, Който ще посочи кой да бъде митрополитът; и синодалните архиереи (при Неговото съдействие) ще изберат онзи, който е по-подходящият.

Въпрос: Защо при нас изборът не протича явно, както е в Светия Синод?

Отговор: За да ви защитим – от вас самите, от евентуални посегателства върху вас и т.н. Процедурният ред при днешния ни изборен събор е същият и аз съм уверен, че днес решаваме за последно.

Въпрос: А как протича изборът за митрополит в другите църкви? В Руската, Сръбската, Румънската…?

Отговор: В Руската църква избора осъществява патриархът. В Сръбската и Румънската църкви избират двама кандидати и някое дете изтегля името на единия от тях. В Гръцката църква Архиерейският събор определя митрополита, като се избира и измежду архимандритите.

След отговорите на поставените въпроси се пристъпи към самото гласуване. Избирателите по ред, съгласно списъка на околиите, взимаха от председателя на изборната комисия бюлетина, влизаха в закритото помещение, където чрез заграждане посочваха по две имена. Поставяйки бюлетината в плик, я пускаха в прозрачната урна на председателското бюро и се подписваха в трите протокола.

При първото гласуване изискуемото мнозинство съгласно УБПЦ получи само Знеполският епископ Йоан - 22 гласа. Премина се към втори тур – вече само за един кандидат. При повторното гласуване Мелнишкият епископ Серафим събра 19 гласа.

Председателят на изборното бюро на основание чл. 87 от УБПЦ прогласи за законно избрани от клира и миряните на Варненска и Великопреславска епархия като достойни кандидати за епархийския митрополитски престол преосвещените епископи Знеполски Йоан и Мелнишки Серафим.

Вратите на изборната зала бяха отключени и в нея се стекоха всички, които мирно и търпеливо чакаха отвън решението на избирателния събор с камери, песнопения и четене на псалми.

Протоколът от проведения епархийски избирателен събор бе прочетен пред стеклото се множество. Избирателите се подписаха под протокола и напуснаха сградата.

След като отговори на новопоставени различни въпроси от страна на медиите, митрополит Амвросий, по покана на местното свещенство, се отправи за отслужване на благодарствен молебен пред образа на Божията Майка – "Геронтиса" в катедралния митрополитски храм. Знаменателното бе, че именно в този ден (15 декември, н.ст.) се чества празникът на тази чудотворна икона, донесена в престолния град Варна по благословението на приснопаметния Варненски и Великопреславски митрополит Кирил.

~***~

Сега църковната общественост очаква решението на Св. Синод относно редовността на епархийската избирателна преписка от проведения във Варна избор.

Текст: Анула Христова
Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Регистриране на избирателитеМитрополит Амвросий проверява документите на избирателитеРегистриране на избирателитеВ залата преди началото на избораРегистриране на избирателитеНачало на изборния денРегистриране на избирателитеМитрополит Амвросий разяснява процедурата на избораКъм избирателната кабинаПолагане на подпис след гласуванеГласуванеГласуванеГласуванеВ изборната залаГласуванеГласуванеРезултатиРезултатиВ очакване на резултатитеМитрополит Амвросий отбелязва гласуванетоМитрополит Амвросий отбелязва гласуванетоПред вратата на изборната залаПред вратата на изборната залаГласуване на втори турМитрополит Амвросий с избирателната урнаРезултатиВ очакване на резултатитеМитрополит Амвросий обявява резултатитеВ залата след изборите Митрополит Амвросий проверява протокола от изборите Избирателите полагат подпис върху изборния протоколМитрополит Амвросий оповестява официално изборния протоколВ залатаДоростолски митр. Амвросий и прот. Георги Фотакиев след избораКъм митрополитската катедрала за благодарствен молебенКъм митрополитската катедрала за благодарствен молебен Благодарствен молебен в митрополитската катедрала Благодарствен молебен в митрополитската катедралаБлагодарствен молебен в митрополитската катедралаБлагодарствен молебен в митрополитската катедралаБлагодарствен молебен в митрополитската катедралаБлагодарствен молебен в митрополитската катедрала
« предишна новинаследваща новина »