ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ПИСМО до Светейшия Български патриарх Неофит от Пловдивския митрополит Николай относно откриването на ДУХОВНА АКАДЕМИЯ на БПЦ

20 декември 2013 22:21, Пловдивска митрополия
Пловдивският митрополит НИКОЛАЙ

БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

ПЛОВДИВСКА МИТРОПОЛИЯ

4000 Пловдив, ул. “Станислав Доспевски” № 14-16

тел.: (032) 633 263; 623 260

e-mail: mitropolia_plovdiv@abv.bg

----------------------------------------------------------------------

 

ДО

НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО

БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ

Н Е О Ф И Т

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД НА БПЦ

 

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

През 1992 г. Духовната Академия в гр. София се преобразува в Богословски факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Още тогава това решение е прието с известно притеснение от Св. Синод, поради факта, че то няма да може да се контролира и наблюдава от него.

Въпреки това наред с Богословския факултет в гр. София се създава и такъв във Велико Търново, след това катедра по „Теология” в Шуменския университет, през 1999 г. специалност „Теология” във филиала в гр. Кърджали, който е към Пловдивския университет „Преп. Паисий Хилендарски”, и накрая през 2008 г. се разкри специалност „Теология”, която прерасна в катедра в Пловдивския университет „Преп. Паисий Хилендарски”. През тези 21 години постепенно и неусетно Богословието се отдалечаваше от Църквата и Св. Синод. Създаде се известна дистанция между Св. Синод на БПЦ и висшите богословски училища в страната, която не е полезна нито за Светата Православна Църква, нито за Богословието. По-общо казано специалността „Богословие” във всички университети не можа да задържи и продължи нивото на Духовната Академия, познато до 1990 г. През цялото това време отношенията между висшите богословски училища и Св. Синод бяха сведени до минимум.

През последните 5-10 години се забелязва разслоение между богословските училища в страната, т.е. те рядко общуват помежду си и съгласуват своите учебни планове и цели със Св. Синод на БПЦ. Това несъмнено се отразява на качеството на научно-изследователската и на преподавателската дейност. Последните випуски показват ниско ниво на богословска подготовка, което ясно проличава на изпитите за свещенослужители в богоспасяемата Пловдивска епархия. Силно е занижена певческата и богословска подготовка. В някои факултети дисциплината „Апологетика” е извадена от бакалавърския курс, и присъства само в магистърската програма /напр. В. Търново /, а в други преподават по богословски дисциплини без богословско образование /напр. Пловдивския университет /.

По-цялостният поглед върху богословието в нашата страна показва колко неплодотворно за самото богословие и за светата ни Църква е отдалечаването му от Св. Синод, от епископата, който по право е учител.

Обобщена, ситуацията е следната :

- девалвират степените и званията, които придобиват някои преподаватели /защитават своите дисертации с рецензенти небогослови /;

- оскъдна е научната продукция на преподавателския състав в сравнение с преподавателите до 1990 г. Слаба е подготовката на завършващите специалността;

- силно намалява броя на кандидат- студентите /по информация тази година във Великотърновския университет за редовно обучение е приет само един студент, а за задочно – дванадесет/;

- в редиците на преподавателите богослови влизат много небогослови без санкцията на епархийския митрополит и Св. Синод;

- учебните планове по богословие са адаптирани към университетските програми и постепенно се отдалечават от традицията на духовната академия. Наблюдава се пълно незачитане на големите християнски празници, като в тези дни се назначават изпити в часове, когато се отслужва Света Божествена Литургия, като по този начин православните студенти-богослови биват възпрепятствани да присъстват на нея.

Ваше Светейшество,

Това са някои от по-важните факти, отразяващи реалната действителност на висшите богословски школи в страната.

Смятам, че имаме належаща потребност от възстановяването на висше богословско училище с държавна издръжка под ръководството на Светата ни Православна Църква в лицето на Св. Синод, което да подготвя достойни свещенослужители, църковнослужители и учители по вероучение. Всички ние сме убедени, че не може да се развива правилно православно богословие, каквото имаше до 1990 г. извън надзора на Св. Синод, неговата обективна оценка и критичните му препоръки. Църквата трябва да си създаде духовно училище, което да поддържа пряка връзка с нея, под ръководството на Св. Синод.

Поради всички тези съображения молим Св. Синод да благослови да се даде ход за подготовка на висше богословско училище – духовна академия, която да се помещава в сградата на Пловдивската Духовна Семинария „Св. св. Кирил и Методий” - гр. Пловдив.

Като се препоръчвам на светите Ви Първосветителски молитви, оставам на Ваше Светейшество в Христа брат,

 

+ ПЛОВДИВСКИ МИТРОПОЛИТ Н И К О Л А Й

 

 

 

 

Снимки

Пловдивският митрополит НИКОЛАЙ
« предишна новинаследваща новина »