ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решение на Сливенския епархийски духовен съвет за низвержение на свещеник

24 септември 2009 16:45, Сливенска митрополия
Сливенска Света Митрополия

На 4 септември 2009 година Сливенският епархийски духовен съвет в качеството му на Епархийски съд по чл. 178, ал. 1 от Устава на Българската православна църква в състав: председател Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий; ставроф. иконом Методи Христов Попов; иконом Николай Иванов Димитров; секретар Вълкан Янев, се занима със следното:

1. Епархийският духовен съвет разгледа Заповед № 81 от 28 август 2009 година, с която свещеник СИМЕОН ИВАНОВ СЛАВОВ, енорийски свещеник в гр. Кермен и селата Николаево и Скобелево, Сливенска духовна околия, е освободен от длъжност и на основание чл. 95, т. 18 от Устава на Българската православна църква против него е повдигнато служебно духовно-съдебно преследване за нарушаване на разпоредбите на 26 Апостолско правило и 6 правило на Шестия вселенски събор, а именно: встъпване във втори брак, след ръкоположението му в духовен сан. В хода на разследването Епархийският духовен съвет счете, че не е необходимо за установяване на фактическата истина да се разпитват свидетели, тъй като свещеник Симеон Иванов Славов в обширно ОБЯСНЕНИЕ от 4 август 2009 година, вх. № 216, изпратено до Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Йоаникий, подробно описва деянието си и признава, че въпреки каноничната забрана, живее във фактическо съжителство с втора жена, от която очаква и дете. Свещеник Симеон Славов предоставя на митрополита и епархийския съвет да решат по-нататъшния му статут на свещенослужител в Сливенска епархия.

Епархийският духовен съвет, като взе предвид, че деянието на свещеник Симеон Иванов Славов от гр. Кермен е в нарушение на: 26 Апостолско правило, което гласи: „Заповядваме, щото от ония, които се броят в клира, само четци и певци да встъпват в брак по желание” и 6 правило на Шестия вселенски събор, което гласи: „Понеже в апостолските правила е казано, че от произвеждани в клира безбрачни само четци и певци могат да встъпват в брак, затова ние на същото основание определяме: отсега занапред никой, ни иподякон, ни дякон, ни презвитер по никой начин не може да встъпва в брачно съжителство подир като е бил ръкоположен, а ако дръзне да направи това, да бъде низвергнат. Ако ли някой от встъпващите в клира пожелае да влезе в законен брак, нека стори това преди да бъде ръкоположен за иподякон, дякон или презвитер”, и на чл. 190, т. 20 от Устава на Българската православна църква, и като се съобрази с разпоредбата на чл. 189 от Устава, който гласи, че: „църковно провинение е всяко умишлено или по непредпазливост извършено деяние против вярата, каноните, правилата на светата Православна църква и настоящия Устав”, РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ деянието на свещеник СИМЕОН ИВАНОВ СЛАВОВ от гр. Кермен като църковно провинение против разпоредбите на 26 Апостолско правило и 6 правило на Шестия вселенски събор и му налага църковно наказание по чл. 191, ал. 1 , т. 10 от Устава на Българската православна църква НИЗВЕРЖЕНИЕ ОТ САН, БЕЗ ОТЛЪЧВАНЕ ОТ ЦЪРКВАТА.

Настоящето решение на основание чл. 187, ал. 1 от Устава на българската православна църква да се изпари на Светия Синод за утвърждаване.

Председател: + СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ /п/ ЙОАНИКИЙ

1. / п / ст. иконом Методи Попов

ЧЛЕНОВЕ: 2. / п / иконом Николай Димитров

СЕКРЕТАР: /п/ Вълкан Янев

Протокол № 9 гр. Сливен, 4 септември 2009 година

Решението на Сливенския епархийски духовен съвет е одобрено от Светия Синод с протокол № 8 от 23. 09. 2009 година и влиза в сила от деня на одобрението му.

Озвучаване: Боряна Николова

 

 

Аудио

низвепжение

« предишна новинаследваща новина »