ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Успешно завърши Обучителният семинар по Религия-Православие за детски учителки и директорки в Бургас

08 октомври 2009 17:00, Българска Патриаршия
Откриване на семинара - 5 октомври 2009 г.

От 5 до 7 октомври 2009 г. у нас се проведе първият по рода си Обучителен семинар по Религия-Православие за директори и учители от целодневните детски градини и обединените детски заведения в град Бургас. Семинарът бе изцяло организиран от Община Бургас и Общинския детски комплекс в града със съдействието и домакинството на Българската православна църква в лицето на църковното настоятелство на храм „Св. Атанасий”. Председателят му, ставрофорен иконом Павлин Иванов, любезно предостави на участниците храмовата библиотека и енорийския център за провеждане на всички обучителни сесии.

Началото на семинара бе поставено с молебен на 5 октомври, Деня на учителите, в храм „Св. Атанасий”. Молебенът бе отслужен от Негово Високоблагоговейнство ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев. В откриването на семинара се включиха г-жа Веселина Таралова, директор на Дирекция „Образование” – Община Бургас, и г-жа инж. Пепа Ангелова, директор на ОДК-Бургас, които с вълнение посочиха голямата нужда от преоткриване възможностите за духовно-нравственото възпитание на децата от най-ранна възраст в духа на възвишените православни ценности. Лекторите-обучители, ст. ик. д-р Захарий Дечев и д-р Десислава Панайотова, членове на Работната група по религиозно образование към Св. Синод на БПЦ, поздравиха многобройните участнички в семинара, като им пожелаха успех в най-благородното и отговорно дело – духовно-нравственото образование и възпитание на най-малките членове на обществото.

Семинарът бе уникален с това, че за пръв път в България бяха разгледани едновременно богословските и методико-педагогическите измерения на обучението по Религия-Православие за деца в предучилищна възраст. Детските учителки и директорки коментираха, че това е много добро начало както поради високото ниво на проведените занимания, така и поради факта, че научно се обосновава съдържанието и практиката на предучилищното обучение по Религия-Православие, което е залог за систематично развиване на методиката и силен старт на този предмет. Участничките в семинара изразиха мнение, че е крайно време на българските деца да бъде дадена възможност не само за интелектуално развитие, но и за действително морално израстване, което според тях е немислимо без фокусиране върху духовно-нравственото възпитание в детската градина и училището. На семинара бяха дискутирани богословски, психологически и методически въпроси, свързани с Православието, образованието и религиозната култура, оформянето у децата на жизнеутвърждаващ мироглед, проблемите на хиперактивните деца и техните семейства, необходимостта от разграничаване на фолклорно-битовия подход от автентичния християнски подход в празнуването на православните църковни празници в детските градини. С голямо вълнение учителки и директорки споделяха радостта си, че православните традиции и възгледи се преоткриват от българските родители и педагози като неизчерпаема съкровищница, пребогата на ценности и модели на поведение, които са съхранили нацията ни и имат призванието отново да я възродят в момент, когато тя се намира в дълбока духовна криза. Лекторите и участничките в семинара се обединиха около мнението, че организирането и финансирането от Община Бургас на школите по Религия-Православие в детските градини и квалифицирането на детските учителки с помощта на представители на Българската православна църква е мъдро решение, което ще даде отлични образователни и възпитателни резултати. Учителките в момента подготвят годишното разпределение на материала, графика на занятията с групи от минимум 15 деца, като се задължават и да поддържат необходимата за целта учебна документация. Директорите на ЦДГ и ОДЗ, съвместно с ОДК-Бургас планират да организират открити уроци за цялата общественост, празнични концерти, конкурси в различни насоки за детските групи по Религия-Православие от целия град, чиято кулминация ще бъде през м. май 2010 г.

Вкрая на семинара г-жа Пепа Ангелова подчерта, че чрез Обучителния семинар бе положено много силно начало в обезпечаването и реализирането на Стратегията на Община Бургас за Православно образование за най-малките.

При получаването на удостоверенията си за квалификация 45-те детски учителки и директорки със стихотворения и сълзи на очи изразяваха радостта и благодарността си за новите духовни и културни хоризонти, които са се открили пред тях в лично и професионално отношение, както и за придобитите умения, чрез които ще бъдат много по-полезни на поверените им деца. Участничките в семинара помолиха представителите на Българската православна църква, Общинския детски комплекс и Община Бургас да продължат съвместното организиране на нови квалификации за учители по Религия-Православие. Те се надяват, че тази инициатива ще бъде възприета от всички общини в името на доброто бъдеще на България и за спасението на нейните деца.

Снимки: Пепа Ангелова, Мария Петрова
Озвучаване: Владислав Трифонов

 

 

Снимки

МотоУчастничките в семинараСтаврофорен иконом д-р Захарий ДечевСтаврофорен иконом д-р Захарий ДечевУчителки и директорки на бургаските ЦДГ и ОДЗНасоки за преподаването на Религия-ПравославиеД-р Десислава ПанайотоваПедагогическата квалификация по Религия-ПравославиеПедагогическата квалификация по Религия-ПравославиеПедагогическата квалификация по Религия-ПравославиеУчителите са добри, когато не спират да се учатСт. ик. д-р Захарий Дечев обучава педагозитеПедагогическата квалификация по Религия-ПравославиеБлагодарностЗавършване на семинараЗавършване на семинараЗавършване на семинараЗавършване на семинараВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-ПравославиеВръчване на удостоверенията за педагогическа квалификация по Религия-Православие

Аудио

Семинар

« предишна новинаследваща новина »