ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

РЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ, Фенер, 6-9 март 2014 г.

09 март 2014 20:08, Българска Патриаршия
РЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ, Фенер, 5-9 март 2014 г.

Днес, Неделя Православна, бе огласен окончателният текст на взетите решения от Всеправославния синаксис във Фенер, който бе подписан от всички присъстващи предстоятели вчера късно вечерта (за повече информация виж тук: http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=134102

 

РЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ

Фенер, 6-9 март 2014 г.

 

По покана на Константинополския вселенски патриарх Вартоломей Предстоятелите на Православните автокефални църкви се събраха на свещено събрание във Фенер от 6 до 9 март 2014 г., на което бе решено следното:

І. Преобразуват се отново географските граници на създадените по решение на ІV предсъборно всеправославно съвещание* епископски събрания на Северна и Южна Америка чрез учредяването на отделно такова на Канада и включването на останалите страни извън Съединените американски щати в събранието на Южна Америка и се създават следните епископски събрания в този континент:

1. Канада; 2. Съединени американски щати и 3. Латинска Америка.

ІІ. Във връзка с предстоящия да бъде свикан Свят и Велик събор на Православната църква:

1. Всички решения по време на събора и на подготвителния му период се взимат с единодушие.

2. Съборът се председателства от Вселенския патриарх. Братята Предстоятели на останалите Православни автокефални църкви седят отдясно и отляво на него.

3. Всяка автокефална Църква се представлява от Предстоятеля и най-много двадесет и четири нейни епископи. Църквите, чийто брой на епископите е по-малък от двадесет и четири, се представляват от Предстоятеля и всички техни епископи.

4. Всяка автокефална църква разполага с един глас.

5. Създава се специална междуправославна комисия, състояща се от един архиерей и един съветник от всяка Православна църква, която ще започне своята работа през септември 2014 г. и ще я завърши до светата Пасха на 2015 г. Нейно дело ще бъде:

а) преразглеждането на текстовете „Православната църква и икуменическото движение“, „Връзки на Православната църква с останалия християнски свят“ и „Приносът на Православната църква за насърчаване на мира, справедливостта, свободата, братството и любовта между народите и премахването на расовите и други дискриминации“;

б) преглеждане, където е нужно, на текстовете на вече приетите документи, които се отнасят до следните теми от дневния ред на Светия и Велик събор: „Въпросът за общия календар“, „Препятствия за брака“ и „Важността на поста и неговото спазване днес“.

6. През първата половина на 2015 г. ще се свика предсъборно всеправославно съвещание за приемане на текста „Автономията в Православната църква и начинът на провъзгласяването й“, който беше съставен от Междуправославната подготвителна комисия, свикана през м. декември 2009 г., както и на всички останали текстове, които ще бъдат преразгледани.

7. Светият и Велик събор на Православната църква следва да се свика от Вселенския патриарх в Цариград през 2016 г., в случай, че това не бъде възпрепятствано от непредвидени обстоятелства.

8. Желателно е разгледаните на подготвителен етап две теми - „Автокефалията в Православната църква и начинът на нейното провъзгласяване“ и „Диптиси“ - да се обсъдят по-нататък от Подготвителната комисия. Ако се постигне единодушие и по тези две теми, те ще бъдат препратени на Предсъборното всеправославно съвещание през 2015 г. и чрез него – на Светия и Велик събор.

Фенер, 8 март 2014 г.

 

Следват подписите на:

† Константинополски ВАРТОЛОМЕЙ

† Александрийски ТЕОДОР II

† Йерусалимски ТЕОФИЛ III

† Руски КИРИЛ

† Сръбски ИРИНЕЙ

† Румънски ДАНИИЛ

† Български НЕОФИТ

† Грузински ИЛИЯ II

† Кипърски ХРИЗОСТОМ II

† Гръцки ЙЕРОНИМ

† Полски САВА

† Албански АНАСТАСИЙ

Секретар на срещата:

(п) архимандрит Вартоломей Самарас, главен секретар на Светия Синод на Вселенската патриаршия

---

*ІV-то предсъборно всеправославно съвещание се провежда в периода 6-12 юни 2009 г. в Шамбези - Женева, Швейцария

~*~

Повече за Всеправославното съвещание виж тук:

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=134102

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=134147

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=134048

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=133915

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=133882

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=133826

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=133723

 

 

Снимки

РЕШЕНИЯ НА ВСЕПРАВОСЛАВНОТО СЪВЕЩАНИЕ, Фенер, 5-9 март 2014 г.
« предишна новинаследваща новина »