ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

СЪОБЩЕНИЕ НА РУСЕНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

16 март 2014 18:25, Русенска митрополия
СЪОБЩЕНИЕ НА РУСЕНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

Днес, 16 март 2014 г., 2 Неделя на Великия пост – на св. Григорий Палама, след света Божествена литургия в катедралния храм „Света Троица“, в Митрополитския дом в град Русе, Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий, наместник на овакантения Русенски епархийски престол, откри събранието за избор на ЕПАРХИЙСКИ МИТРОПОЛИТ на Русенска епархия.

Председателстващият уведоми присъстващите, че избирателното събрание се провежда съгласно решение на Св. Синод от 18 февруари 2014 г., протокол № 4, Синодално окръжно № 165 / 18 февруари 2014 г. и решение на Русенския епархийски съвет от 27 февруари 2014 г., протокол № 2, при спазване изискванията на чл. от 83 до 88 от Устава на Българската православна църква – Българска Патриаршия, и че до всеки епархийски избирател е изпратено окръжно изх. № 91 от 27.02.2014 г., с приложена към него листа на кандидатите за митрополитския избор, съставена и одобрена от Св. Синод в заседанието му от 18 февруари 2014 г., протокол № 4, на основание чл. 83, ал. 1. Наместникът на овакантения Русенски епархийски престол прикани присъстващите да се регистрират, като всеки от тях удостовери присъствието си със саморъчен подпис.

Призовани са 24 (двадесет и четири) избиратели.

След приключване на регистрацията, Наместникът констатира, че от призованите 24 (двадесет и четири) епархийски избиратели присъстват 24 (двадесет и четири) избиратели. Присъстват повече от 2/3 от всички избиратели, поради което на основание чл. 86, ал. 1 от Устава на БПЦ–БП, избирателното събрание е редовно, беше открито и започна работа.

На присъстващите беше показана бюлетината, в която са включени имената на лицата от избирателната листа и им беше припомнено, че гласоподаването е тайно и изборът се извършва чрез заграждане на две от имената и че неизпълнението на тези изисквания прави бюлетината недействителна.

Преди да бъдат раздадени бюлетините, избирателната урна беше показана на избирателите, след което същата беше запечатана от избирателното бюро и гласуването започна.

Избирателите бяха извиквани по реда в списъка за регистрация, на всеки се даваше бюлетина, подписана от Председателя и подпечатана с печата на Русенския епархийския съвет, и празен плик, след което всеки от тях влизаше в помещение, където гласуваше, след което излизаше и пускаше плика с поставената в него бюлетина в урната и се подписваше в избирателния списък на гласувалите.

След приключване на гласуването бе констатирано, че епархийските избиратели са гласували за кандидатите, както следва:

1. † Крупнишки епископ Инокентий – 0 (нула) гласа.

2. † Месемврийски епископ Иаков – 0 (нула) гласа.

3. † Тивериополски епископ Тихон – 15 (петнадесет) гласа.

4. † Стобийски епископ Наум – 22 (двадесет и два) гласа.

5. † Велички епископ Сионий – 3 (три) гласа.

6. † Драговитийски епископ Даниил – 3 (три) гласа.

7. † Траянополски епископ Киприан – 2 (два) гласа.

8. † Браницки епископ Григорий – 1 (един) гласа.

9. † Главиницки епископ Йоан – 2 (два) гласа.

 

Изборното събрание установи, че още на първото гласуване двама преосвещени епископи са получили изискуемото от УБПЦ – БП мнозинство, а именно:

1. † Стобийски епископ Наум – 22 (двадесет и два) гласа,

2. † Тивериополски епископ Тихон – 15 (петнадесет) гласа.

Поради това Наместникът на овакантения Русенски епархийски престол Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий, съгласно чл. 87, ал. 4 от УБПЦ – БП, ПРОГЛАСИ за законно избрани от клира и миряните на Русенска епархия достойни приемници на Русенския митрополитски престол горните преосвещени епископи.

Изборът премина в спокойна обстановка при спазване изискванията на Устава на БПЦ - БП.

В уверение на гореизложеното, на основание чл. 88, ал. 1 от Устава на БПЦ - БП, за станалия избор се състави протокол в три екземпляра – първият екземпляр остава за кондиката на Русенска св. митрополия, вторият се изпраща на Св. Синод за произнасяне, а третият екземпляр е за председателя на избирателното бюро Доростолския митрополит Амвросий.

Съгласно чл. 88 от Устава на БПЦ - БП, протоколът се подписа от всички присъстващи избиратели, потвърди се от наместника на овакантения Русенски епархийски престол – Негово Високопреосвещенство Доростолски митрополит Амвросий и се подпечата с печата на Русенския епархийския съвет.

~*~

Подробен ФОТОРЕПОРТАЖ от Епархийския избор може да видите тук: http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=134784

 

 

« предишна новинаследваща новина »