ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ПОДРОБЕН ФОТОРЕПОРТАЖ от св. Литургия и ритуала по предаване на семинарското знаме на Благовещение

26 март 2014 22:30, СДС
Паметна снимка

~***~

 

 

 

Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙВ очакване на архиереяЗападно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙЗападно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙЗападно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙБлаговещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Посрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙЗападно-  и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙЗападно-  и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙПосрещане на Западно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙБлаговещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски""Достойно есть" пред иконата на св. БогородицаБлагославяне на нафоратаГ-н Емил Велинов и г-н Димитър Костадинов"Достойно есть" пред иконата на св.БогородицаЗападно- и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙМолитвата "Отче наш"Иван ТупаровОфициалните гости  Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Западно-  и Средноевропейски митрополит АНТОНИЙ Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Паметна снимка на митрополит Антоний със завършващите петокурсници Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски" Благовещение в семинарския храм "Св. Йоан Рилски"Пред фиалатаЗавършващите петокурснициЗавършващите петокурснициПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПредаване на семинарското знамеПаметна снимкаМитрополит Антоний и семинарската колегияЧетвъртокурсниците90-годишната баба Катя със знаменосцитеПразничен прием в аулата на Софийската семинарияПразничен прием в аулата на Софийската семинарияПразничен прием в аулата на Софийската семинарияИзпращане на митрополит АнтонийИзпращане на митрополит Антоний
« предишна новинаследваща новина »