ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Организира се Шестото издание на Детския фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни "Осанна във висините!"

08 април 2014 14:22, Софийска митрополия
Столичният храм "Св. Параскева"

Фондация „Дарби” съвместно с Църковното настоятелство при столичния храм „Св. мчца Параскева” организира провеждането на Шестия детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни "Осанна във висините!" под мотото „Оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене"(Мат. 19:14).

През годините фестивалът получи подкрепата на Светия Синод на БПЦ, Софийската св. митрополия, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Столичната община, РИО София-град и частни спомоществователи, които подпомагат реализацията му.

Идеята за Детския фестивал за църковнославянски песнопения се зароди преди шест години. В първото издание през 2009 г. участие взеха 50 деца от софийски училища, докато през 2013 г. участваха 500 деца от цялата страна. Във фестивала се включват училищни хорове от София, Ловеч, Септември, Кърджали, Смолян, Варна, Хасково, Дупница, както и такива известни хорови формации като Детския хор на БНР, хор „Бодра смяна”, Младежка хорова формация „Децата на Орфей”, Академичния хор „Гаудеамус” при Академията за музикално и танцово изкуство гр. Пловдив, хор на Немската езикова гимназия, хор на Националната гимназия за древни езици и култури.

Показаният интерес към тази инициатива на Фондация „Дарби” ни мотивира да работим за издигане на Фестивала не само на национално, но и на международно ниво. През 2012 г. и 2013 г. участие взеха хористите от Музикалното училище в гр. Ниш – Р Сърбия. Тази година проявиха интерес хорът на Виенската икономическа гимназия и хорове от Русия и Гърция.

Шестото издание на Детския фестивал по традиция ще се открие в началото на месец май – 11.05.2014 г. - Деня на светите братя Кирил и Методий - под купола на църквата „Св. Параскева” в София. Желанието ни е отново да превърнем Фестивала в истински празник за участниците, който да остави трайна следа в детските души.

Откриването на Фестивала ще се състои в храм „Св. Параскева” на 11.05.2014 г. от 10,00 ч. след тържествената света Литургия;

до 14,30 ч. – изпълнение на хоровите състави;

от 14,30 ч. – награждаване на участниците и закриване на Фестивала.

+++

Фондация „Дарби” има честта да обяви провеждането на Детски фестивал, който се провежда под мотото „…оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене…”(Мат. 19:14).

Фестивалът предоставя възможност на участниците да се докоснат до етическата и естетическа сила на тази музика, да създадат нови контакти, да обменят идеи.

РЕГЛАМЕНТ

1. Общи условия

1.1. Фестивалът включва изпълнителска част.

- Фестивалът е предназначен за ученици.

- Участниците се представят с акапелно пеене

1.2. За участие се допускат както индивидуални изпълнители, така и камерни ансамбли и хорове.

1.3. Изпълнителската част се провежда в две категории:

- православни църковни песнопения - до 3 песни с времетраене до 7,5 мин.

- православни духовни песни - до 2 песни с времетраене до 7,5 мин.

- желателно е представянето и в двете категории

- времетраенето на представянето на всеки участник/камерен ансамбъл/хор не трябва да надвишава 15 минути.

2. Регистрация

2.1. Регистрацията за Фестивала се извършва само чрез Формуляр за записване. Формулярите трябва да пристигнат или да бъдат донесени в Организационния комитет не по-късно от 15.04. 2014 г. на адрес:

Фондация „Дарби”

Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни

Пл.”Света Неделя” № 4

1000 София

За контакти:

e-mail: foundation_darbi@abv.bg

тел.: 02 988 03 40

2.2. Формулярите за записване задължително трябва да бъдат придружени с кратка творческа биография на участника, камерния ансамбъл или хора, снимка, демо-запис или партитури на заявения репертоар.

3. Фестивална програма:

3.1. Редът за явяване на участниците ще бъде определен по специален график, който ще бъде оповестен преди началото на Фестивала.

3.2. Акустична репетиция ще се проведе в сградата на училището Дарби колидж, което се намира в двора на храм „Св. мчца Параскева” и ще следва реда на явяване.

3.3. Всички участници ще получат лауреатски диплом.

4. Заключителни разпоредби:

4.1. Мястото на провеждане на Фестивала –храм „Св. мчца Параскева”, гр. София.

4.2. Фондация „Дарби” не поема разходите за транспорт и настаняване на участниците. При спомоществователство от страна на заинтересована организация тези разходи могат да се покрият, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

4.3. Организационният комитет си запазва правото да внася промени в регламента при възникването на необходимост за това, като се задължава да уведоми своевременно заинтересованите от тях.

4.4. Записването за участие във Фестивала означава приемане на горепосочените правила.

 

ФОРМУЛЯР за записване на индивидуални участници

 

Този формуляр, заедно с придружаващия го материал, трябва да пристигне в Организационния комитет на Детски фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни до 01.04.2014г. на адрес:

Фондация „Дарби”

Детски фестивал за православни църковни песнопения и дъховни песни

пл.”Света Неделя”№ 4

1000 София

За контакти:

e-mail: foundation_darbi@abv.bg

тел.: 988 03 40

Моля, попълвайте формуляра с печатни букви.

 

Лични данни:

Име………………………………..

Презиме………………………….

Фамилия………………………….

Дата на раждане………………..

Адрес………………………………

Телефон…………………………..

e-mail:……………………………

 

Преподавател, подготвил участника………………………

 

Училище, читалище или институция, която представлява: ……………………………………………

 

Репертоар:

 

1. Категория „Православни църковни песнопения”

 

 

 

 

 

2. Категория „Православни духовни песни”

 

 

 

 

 

Отговорът на всички въпроси е задължителен.

 

 

Дата:

 

Подпис:

 

 

 

ФОРМУЛЯР за записване на ансамбли и хорове

 

Този формуляр, заедно с придружаващия го материал, трябва да пристигне в Организационния комитет на Детски фестивал за църковнославянско песнопение и песни с религиозна тематика до 01.04. 2014 г. на адрес:

 

Фондация „Дарби”

Детски фестивал за православни църковни песнопения и дъховни песни

пл.”Света Неделя” № 4

1000 София

За контакти:

e-mail:

тел.: 988 03 40

Моля, попълвайте формуляра с печатни букви.

 

Данни:

Име……………………….

Ръководител…………………….

Училище, читалище, институция, която представлява ……………………………….

Адрес

Телефон

e-mail: foundation_darbi@abv.bg

 

Репертоар:

1.Категория „Православни църковни песнопения”

 

 

 

 

 

2.Категория „Православни духовни песни”

 

 

 

 

Във връзка с подготовката на дипломите за участниците във Фестивала, наградите и програмата, е необходимо да изпратите следната информация:

1. Имената на хористите

2. Възраст на хористите

3. Времетраене на вашата програма

 

Отговорът на всички въпроси е задължителен.

 

 

Дата:

 

Подпис:

От организаторите

 

 

« предишна новинаследваща новина »