ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

БОГОСЛОВСКИЯТ ФАКУЛТЕТ на Софийския университет "Св. Климент Охридски" обявява ПРИЕМ за 2014/2015

30 май 2014 01:22, Софийска митрополия
Богословски факултет - София

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ – ОКС “БАКАЛАВЪР” 2014/2015

 

ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ТЕОЛОГИЯ – УСТЕН ИЗПИТ

1. Сътворението

2. Моисей и Синайското законодателство

3. Благовещение Богородично

4. Рождество Христово

5. Кръстната смърт, възкресението и възнесението на Господ Иисус Христос

6. Християнската любов

7. Православният храм

8. Молитвата

9. Християнски празници

10. Български светци (светите Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Йоан Рилски, св. Патриарх Евтимий)

Молитвата: "Отче наш" (на български език)

Литература

1. Библия, Синодално издание

2. Христоматия с изворови текстове за писмен кандидатстудентски изпит по Теология. С., 2006.

3. Пътят на човека към Бога. С., 2005.

4. Епископ Николай и архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 1968-1991.

5. Жития на българските светци, Славянобългарски манастир "Св. вмчк Георги Зограф", Света гора, Атон, 2002.

_____________________________________________________________________________________________________________

Устният кандидатстудентски изпит по Теология ще се проведе на 22 юни 2014 г. – неделя - от 09:00 ч. в Богословския факултет. Подаването на документи става от 17.02.2014 г. в сектор „Прием” на Отдел „Образователни дейности” в Информационния център на Ректората. Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, лична карта и платена такса в размер на 30 лв. за един изпит. Таксата се заплаща в паричен салон на Ректората или по банков път във всяка търговска банка(без БНБ) на сметка на СУ “Св. Климент Охридски”:БНБ – ЦУ

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

Банка: БНБ;

BIC CODE: BNBGBGSD

Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”, Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТСТУДЕНТЪТ

Класиране и записване на кандидатите:

От 23 юни 2014 г. до 05 юли 2014 г. в сградата на Ректората успешно издържалите конкурсния изпит задължително валидират статута си и подават документи за участие в класирането, както следва: оригинал и ксерокопие от дипломата си за средно образование и комплект документи за кандидатстуденти.

Първо класиране: 15.07.2014 г. 3аписване: 16.07.2014 г. - 18.07.2014 г. вкл.

Второ класиране: 22.07.2014 г. Записване: 23.07.2014 г. - 25.07.2014 г. вкл.

Трето класиране: 29.07.2014 г. Записване: 30.07.2014 г. - 01.08.2014 г. вкл.

Записването става при инспекторите по факултети. При записването си новоприетите представят дипломата си за средно образование – оригинал, лична карта, три снимки – паспортен формат, комплект документи за новоприети студенти и квитанция за платена такса за обучение.

Телефони за връзка с Богословски факултет на СУ: 02/ 989 01 15, 02/988 39 50.

 

 

« предишна новинаследваща новина »