ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Три факултета на Софийския университет реализираха съвместно европейски проект

30 май 2014 15:33, Софийска митрополия
Доц. д-р А. Омарчевски, декан на БФ

През месец май успешно завърши проектът „Образование, религия, медии и политика: анализ на реалности”, реализиран от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в сътрудничество с още два факултета на родната ни Алма матер - Философския факултет и Славянска филология.

На специална заключителна среща на 29 май, в Софийския университет се събраха голяма част от участниците в проекта, финансиран от Европейската оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В продължение на две години докторанти, постдокторанти и преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски” са изследвали и коментирали политическата реч в медийното пространство, като я разглеждат от богословска, философска и езикова гледна точка.

През двете години 37 докторанти от трите факултета са преминали през различни занимания, лекции, пътувания, организирани в рамките на проекта, като от тях предимно са докторанти – редовна форма на обучение в БФ.

Ръководителят на проекта, д-р Цветина Рачева от Славянска филология, на заключителната среща в зала № 2 на Ректората запозна присъстващите с резултатите от проучванията през периода на проекта и направи обобщение, като отчете добра ефективност, дължаща се на добрата организация и активността на участниците. Тя приветства всички, които са спомогнали за добрите резултати, като специално благодари на богословите за това, че винаги своевременно са реагирали за разрешаването на различни въпроси.

Приветствие към участниците отправи и деканът на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” доц. д-р А. Омарчевски. Той изрази желанието тази първа по рода си инициатива да бъде продължена, тъй като добрите резултати показват колко добре, интересно и ползотворно може да се работи с докторантите.

„Докторантско училище към СУ, което да обучава и подпомага младите учени в тяхната изследователска работа“ - това предложи деканът на БФ.

Като представители на Богословския факултет на срещата бяха зам.-деканът доц. д-р Димо Пенков и част от преподавателите, участвали като лектори в програмата по проекта: доц. д-р Клара Тонева, гл. ас. д-р Светослав Риболов и др.

Докторанти и преподаватели от трите факултета споделиха мнения за ползата от тази съвместна работа и благодариха за възможността млади учени да работят заедно, което безспорно ги обогатява, а и подпомага в обновяването на материално-техническа база.

Д-р Цветина Рачева каза, че вече се подготвят три двуезични сборника с основните доклади и разработки на участниците в проекта, което ще даде възможност за популяризация на резултатите от изследванията и изявата им на международни научни форуми.

С пожелания за нови срещи се разделиха организатори, преподаватели и докторанти и си пожелаха да продължат съвместната си работа.

Текст и снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Три факултета на Софийския университет реализираха съвместно европейски проект Три факултета на Софийския университет реализираха съвместно европейски проектД-р Цветина РачеваТри факултета на Софийския университет реализираха съвместно европейски проектДоц. д-р Димо ПенковТри факултета на Софийския университет реализираха съвместно европейски проектДоц. д-р А. Омарчевски, декан на БФ Доц. д-р Клара Тонева
« предишна новинаследваща новина »