ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Св. Синод изпрати Поздравителен адрес до Международната конференция по християнска педагогика

20 юни 2014 16:20, Българска Патриаршия

На Международната конференция в Богословския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", която е на тема: ”Методика на обучението по религия. Да се учим чрез наизустяване или чрез опит”, която се провежда между 17 и 21 юни т.г., Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил произнесе следното Поздравление от името на Българския патриарх Неофит и Св. Синод:

 

ДО

ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХРИСТИЯНСКА ПЕДАГОГИКА НА ТЕМА: „МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ. ДА СЕ УЧИМ ЧРЕЗ НАИЗУСТЯВАНЕ ИЛИ ЧРЕЗ ОПИТ"

Похвална е инициативата да се съберат в София – Градът, носещ името на Божията Премъдрост, православни богослови и педагози от страната и чужбина, за да споделят своя опит и вижданията си за нуждата от въвеждане на религиозното обучение в съвременното българско училище.

Бихме искали да уверим аудиторията на този висок форум, че ние, членовете на Светия Синод на БПЦ - БП през последните повече от 20 години, не сме преставали да призоваваме към въвеждането на религиозно образование в училището като част от редовната програма на учениците. В тези си усилия винаги сме били водени от загрижеността за духовното здраве на подрастващите и за нравствените устои в обществото.

Ние имаме разбирането, че образованието на децата е едностранно и непълноценно, ако то им предлага само система от знания за заобикалящия ни свят, а не способства за изграждането на здрави духовно-нравствени критерии у тях, ако в крайна сметка детето не е наясно какво да прави с тези знания, за да живее достойно и пълноценно.

Образователната система е призвана да помага на човека да придобие нужните му познания, за да се ориентира в заобикалящия го свят и да намери своето достойно място в обществото. Човек може да има много знания, да бъде високообразован и същевременно да остане невежа относно това: кой е той, защо и как да живее, за да бъде животът му пълноценен и значим.

Православната вяра дава това знание: какво е човекът, какъв е смисълът и целта на неговия живот, как да живее, за да бъде в съгласие със своето назначение, с Бога, с другите хора, как да постъпва правилно при различните ситуации, как да приема и преодолява страданието и изпитанията, които неизбежно ни връхлитат в света. Нещо повече, православната вяра не само учи, но и дава мотивация и вътрешни духовни сили, за да постъпваме правилно и да ставаме по-добри и полезни за обществото хора.

Като сме настоявали всяко дете задължително да придобие нравствено възпитание в училището, ние ясно сме правили уговорката, че това възпитание трябва да става в съгласие с убежденията на родителите, в духа на вероизповеданието, към което те и децата се числят, и чийто светоглед изповядват, а за невярващите нравственото възпитание да става в духа на светската етика.

През годините нееднократно бяха правени подписки, в които нашите сънародници заявяваха своето желание децата им да изучават и познават своята вяра, но управляващите така и не проявиха нужната политическа воля и решимост да обезпечат такова образование за нашите деца.

Без духовно-нравствени ценности и идеали, като: любов към ближния, честност, взаимопомощ, трудолюбие, патриотизъм... не могат да се изграждат цялостни личности, добри съпрузи, родители и граждани на страната. Ако не знаеш и не спазваш дадените от Бога заповеди: „не убивай", „не кради", „почитай баща си и майка си...", които би трябвало да са еднакво валидни и за вярващи, и за невярващи, не можеш да станеш добър гражданин на страната и член на обществото. Така че нравственото начало и религиозното образование имат съвсем конкретно приложение и важност както в личния, така и в семейния, обществения, социалния и политическия живот. А непознаването на отеческата вяра, която лежи в основата на историята и културата на нашия народ, е пагубно за човека в частност и за народа ни като цяло.

Ето защо, като ви приветстваме, призоваваме Божието благословение над всички вас, за да бъдат дискусиите ви полезни и плодотворни,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

+ Н Е О Ф И Т

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

 

 

« предишна новинаследваща новина »