ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Патриаршеско слово по повод Господския празник Преображение Господне

07 август 2014 09:42, Софийска митрополия
Негово Светейшество патриарх Неофит

„И се преобрази пред тях:

и лицето Му светна като слънце,

а дрехите Му станаха бели като светлина” (Мат. 17:2).

СКЪПИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Днес тържествено празнуваме едно от най-великите събития в земния живот на Иисуса Христа - Неговото свето Преображение. То е забележително не само по своята външна изява, изразена във видимата промяна у Спасителя - в озареното Му лице и в бляскавите като сняг одежди, но и по своя дълбок нравствено-догматичен смисъл.

Според повествованието на светите евангелисти Матей, Марк и Лука (Мат. 17:1-9; Марк 9:1-9; Лука 9:28-36), Иисус Христос взел със Себе Си трима от Своите ученици: Петър, Иаков и Йоан, възлязъл с тях на Таворската планина и се преобразил в прославен вид. Явили се боговидецът Мойсей и пророк Илия и разговаряли с Него за предстоящата кръстна смърт в Йерусалим (Лука 9:31). Възхитен от тази гледка, св. ап. Петър казал: „Наставниче, добре ни е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия” (Лука 9:33). В същото време ги осенил облак и от него се чул глас: „Този е Моят възлюбен Cин; Него слушайте!" (Марк 9:7).

Преобразен в слава, Спасителят показал на учениците Си Своето божествено достойнство преди очакващите Го страдания, за да укрепи вярата им, да ги увери, че всичко ще претърпи доброволно за спасение на човешкия род.

Видяното на Тавор има ярко промислително значение - да заличи всяко съмнение и колебание у апостолите, чрез свидетелството на Отца и появата на двамата старозаветни пророци - Мойсей и Илия. Първият бе изрекъл пророчеството за израилския народ: „Господ, Бог твой, ще ти издигне Пророк изсред тебе, от твоите братя, като мене, — Него слушайте” (Втор. 18:15). Илия е „втори предтеча на Христовото пришествие” (из тропара на пророка). Тяхното присъствие свидетелства за неразривната връзка между двата завета: между Стария - на закона и пророците, и Новия - на Христовото благовестие.

Братя и сестри,

Преображението Господне има важно нравствено значение за нас - човеците, създадени „по Божий образ” (Бит. 1:27), имащи в себе си Божието дихание (Бит. 2:7). Нашата висша житейска цел е да се стремим към Твореца и Неговото съвършенство. Вътрешното ни преобразяване е възможно чрез действието на Божията благодат, чрез личен и осъзнат стремеж към превъзмогване на повредената ни от греха природа. То прониква и в нашите тела. Свети апостол Павел ни благовести, че Христос Бог „ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покорява на Себе Си всичко” (Филип. 3:21).

Тази промяна няма да бъде само механическа, но и нравствена, защото в новата земя и новото небе ще тържествува правдата (2 Петр. 3:13).

Благодатта Христова ни преобразява чрез тайнствата в светата Православна църква, особено чрез причащението с Тялото и Кръвта на Божия Син, чрез покаяние и смирение. Тя внася в душите ни духовна топлина, мир и радост.

Днес ние молим Спасителя да ни осени с Таворската светлина. Но затова е необходимо да живеем с вяра в благия Му промисъл за нас, с любов към Него и ближните, в усърдна молитва и изпълнение на Божиите заповеди.

Нека Преобразилият се в слава Христос Бог, по Своята велика милост да докосне с нетленна светлина нашите души, за да изречем всички с едни уста и едно сърце:

„Светодавче Господи, слава Тебе!”

Амин!

+++

Словото е произнесено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит по повод Преображение Господне - 06.08. 2014 г.

 

 

 

 

Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Негово Светейшество патриарх Неофит
« предишна новинаследваща новина »