ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

СЪОБЩЕНИЕ на РУСЕНСКА МИТРОПОЛИЯ във връзка с провеждането на независимия финансов одит

15 декември 2014 12:36, Русенска митрополия
Съобщение във връзка с провеждането на независимия финансов одит

РУСЕНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с провеждането на независим финансов одит на Русенската св. митрополия за 5-годишен период, считано от 24 април 2014 г., възложен от Негово Високопреосвещенство Русенски митрополит Наум на специализирано одиторско предприятие с писмо изх. № 127/27.04.2014 г., съобщаваме:

След проверка на изисканата налична финансова документация от съответните длъжностни лица, както и отчети на църковните настоятелства в епархията, се направиха следните констатации:

1. Не е водена адекватна отчетност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

2. Не са изготвяни пълни годишни финансови отчети, отразяващи дейността на Русенската митрополия и църковните настоятелства по места.

3. Не е събирана информация от църковните настоятелство за техните активи и плащания.

4. Наличната информация от църковните настоятелства за предоставяни средства в Митрополията значително се разминава с представените отчети по бюджета на Митрополията.

5. Липса на равнение в представените отчети с банковата сметка на Митрополията, както по отношение на салдата, така и на оборотите.

6. Към датата на независимия финансов одит, обявените от главния счетоводител задължения на Русенската св. митрополия са 172 747 лева.

Русенската св. митрополия е в правото си да предприеме съответните действия срещу длъжностните лица, които поради липса на необходим ценз или предумишлено са допуснали горепоменатите нарушения.

 

От Канцеларията на Русенската св. митрополия
« предишна новинаследваща новина »