ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

СТАНОВИЩЕ на СВ. СИНОД по Плана за обединение на Православната църква в района на Събранието на каноничните православни епископи в САЩ

28 декември 2014 11:40, Българска Патриаршия

ДО

НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО

ДИМИТРИЙ, АРХИЕПИСКОП НА

ГРЪЦКАТА ПРАВОСЛАВНА АРХИЕПИСКОПИЯ В САЩ

Н Ю Й О Р К

 

ВАШЕ ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО,

Във връзка с Решението на ІV Предсъборна Всеправославна конференция, състояла се в Шамбези през 2009 г., относно преодоляването на каноничните аномалии в управлението на Православната църква в районите на т. нар. диаспора и във връзка с Плана за обединение на Православната църква в района на Събранието на каноничните православни епископи в САЩ, предложен за обсъждане на V среща на това Събрание, състояла се в Далас, Тексас, 15-18.09.2014 г., и изпратен на вниманието на Майките Църкви, които упражняват юрисдикция в този район, Св. Синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия, изразява следното становище:

Св. Синод, чрез своите представители в Епископското събрание на САЩ, Негово Високопреосвещенство на САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф и Негово Преосвещенство Драговитийски епископ Даниил, нееднократно и обосновано е изразявал своята позиция за необходимостта от запазване юрисдикцията на БПЦ - Българска Патриаршия в този район и въобще в районите на т. нар. диаспора, особено в днешното неспокойно и несигурно време на глобални промени.

Понастоящем големи групи от паството на БПЦ се намират в районите на диаспората, като при това тези наши чеда имат жива връзка с Майката Църква. Водена от своя пастирски дълг и въз основа на каноническата традиция на св. Православна църква, БПЦ убедено вярва, че запазването на правото й за духовно обгрижване на нейните чеда в тези райони, което в някои места има повече от 100-годишна традиция, е необходимо да се запази и занапред.

Също така, Св. Синод на БПЦ - Българска Патриаршия вярва, че в днешното време на отстъпление, представителството на Майките Църкви в районите на диаспората, което мислим, получава разпространение не без Божия промисъл, е от изключително значение за отстояване на съборния глас и свидетелство на св. Православна църква.

Като взема под внимание гореказаното и това, че планът, предложен от Епископското събрание на САЩ, предвижда обединението на православните юрисдикции в САЩ в една Поместна православна църква и не предвижда запазване на юрисдикцията на друга Поместна църква на територията на САЩ, след приключване процеса на обединение и последващо решение на Майките Църкви за даване статут на новоучредената Православна църква, Св. Синод на БПЦ - Българска Патриаршия счита, че настоящият план същностно е неприемлив.

Съгласно Решението на ІV Предсъборна Всеправославна конференция, Шамбези 2009 г., на Епископските събрания в районите на т. нар. диаспора, е даден мандат да съставят и предложат план за организиране на Православната църква в тези райони, за да бъдат преодолени каноничните аномалии в нейното управление. Св. Синод на БПЦ - БП, разглежда Решението от Шамбези в посока на запазване юрисдикцията на Майките Църкви в диаспората и очаква от Епископските събрания, в които Св. Синод има свои представители, план в тази насока.

Препоръчваме се на светите Ви молитви и оставаме на Ваше Високопреосвещенство в Христа брат,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

+ НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

 

 

« предишна новинаследваща новина »