ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Отлични резултати в изучаването на предмета „Религия” в Русенска и Разградска област

13 януари 2010 12:04, Русенска митрополия
ученици по СИП Религия

Отлични резултати в изучаването на предмета „Религия” през учебната 2009/2010 година се отчитат в Русенска и Разградска област. В двата Регионални инспектората по образованието има щатни експерти по предмета (едни от малкото в България) – Росица Георгиева в Русе и Илиян Чолев в Разград, които дават методически насоки и осъществяват контрол за преподаването според утвърдените програми. В община Русе по решение на Общинския съвет за 2009 г. беше отпуснато целево финансиране на групите по СИП „Религия” в общината, с което се реши проблемът с недостатъчното финансиране в условията на делегирани бюджети на училищата. Като общо заключение се налага фактът, че по брой ученици и групи тези две области са едни от водещите в страната, за което благодарим на инспекторите, учителите и не на последно място и на учениците, които в хода на своето образование ще формират себе си като хора не само добре образовани, но и с морални ценности.

ОБЛАСТ РУСЕ

През учебната 2009/2010 г. общият брой на групите по СИП и ЗИП – Религия в област Русе е 63, а броят на учениците е 1077, в това число – 48 групи (І – ІV клас) с 853 ученици, 12 групи (V – VІІІ клас) със 177 ученици, 3 групи (ІХ – ХІІ клас) с 47 ученици. Обучението по предмета през 2009/2010 учебна година се осъществява в 22 училища на територията на областта от 25 преподаватели – 6 богослови, 17 начални учители и 2-ма учители в прогимназиален и гимназиален етап в 22 училища.

Община Русе – 57 групи

СИП - Религия се изучава в 16 училища, а броят на учениците е 942, в това число – 743 ученици (І – ІV клас), 152 ученици (V – VІІІ клас), 47 ученици (ІХ – ХІІ клас). Обучението по предмета се осъществява от 21 преподаватели (4-ма богослови, 15 начални учители и 2-ма прогимназиални учители). В това число се включва и броят на учениците, които изучават предмета в с. Николово, с. Мартен и с. Тетово.

ЗИП – Религия се изучава се изучава в 2 училища, а броят на учениците – 38 ученици (І – ІV клас). Обучението по предмета се осъществява от 2-ма преподаватели (2 начални учители).

Община Иваново – 1 група

СИП – Религия се изучава в 1 училище в с. Щръклево, а броят на учениците е 13 (І – ІV клас). Обучението се води от 1 богослов.

Община Бяла – 2 групи

СИП – Религия се изучава в 2 училища в с. Полско Косово и с. Копривец , а броят на учениците 29 (І – ІV клас). Обучението се води от 2-ма начални учители.

Община Сливо поле – 3 групи

ЗИП – Религия се изучава в 1 училище в с. Ряхово, а броят на учениците 23 (І – ІV клас) и 32 (V – VІІІ клас). Обучението се води от 1 богослов.

ОБЛАСТ РАЗГРАД

През учебната 2009/2010 година общият брой на групите по СИП – Религия в Разградска област е 21, а броят на учениците е 329, в това число – 312 ученици (І – ІV клас) и 17 ученици (V – VІІІ клас).

Обучението по предмета през 2009/2010 учебна година се осъществява от 14 преподаватели – начални учители в 11 училища в областта.

Община Разград – 15 групи

Обучението се осъществява в 8 училища (6 училища в гр. Разград и 2 училища в с. Осенец). Обхванати са 223 ученици (І – ІV клас) в 14 групи и 17 ученици (V – VІІІ клас) в 1 група. Обучението се води от 10 начални учители.

Община Исперих – 5 групи

Обучението се осъществява в 2 училища. Обхванати са 76 ученици (І – ІV клас) в 5 групи, които са ръководени от 3-ма начални учители.

Община Лозница – 1 група

Обучението по СИП - Религия се осъществява в 1 училище. Обхванати са 13 ученици (І – ІV клас) в 1 група, ръководена от 1 начален учител.

Текст: Милен Бакалов
По данни от старши експертите по предмета „Религия” към РИО–Русе: Росица Георгиева и РИО–Разград: Илиян Чолев
Озву

 

 

Аудио

Отлични резултати в изучаването на предмета „Религия” в Русенска и Разградска област

« предишна новинаследваща новина »