ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ПРОТОКОЛ за избора на митрополит на овдовелия Доростолски митрополитски престол, гр. Силистра и видео от изборния ден

17 януари 2010 21:45, Българска Патриаршия
Епархийският избор

Днес, неделя 17 януари 2010 г. /седемнадесети януари две хиляди и десета година/ Неделя на Закхея и паметта на преп. Антоний Велики, по решение на Епархийския съвет, прот. № 2/ 05.12.2009 г. епархийските избиратели от Доростолска епархия, призовани от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит, наместник на овдовелия Доростолски митрополитски престол с Окръжно писмо № 109 от 29. 12. 2009 г. поотделно за всеки избирател, се събраха в гр. Силистра и след Божествена св. Литургия в катедралния храм “Св. ап. Петър и Павел” се отправиха към митрополитския дом, където под председателството на Русенския митрополит Неофит да изберат канонически митрополит на овдовялата Доростолска епархия, съгласно чл. 83-88 от Устава на Българската православна църква и прот. № 39/ 28. 10. 2009 г. на Св. Синод.

Призовани са следните 18 епархийски избиратели – 9 клирици и 9 миряни от духовните околии, както следва:

І Силистренска духовна околия

1. Ст. ик. Добри Иванов Чаков

2. Прот. Георги Христов Попов

3. Прот. Стефан Иванов Димитров

4. Цветана Илиева Цанова

5. Йордан Николов Касабов

6. Никола Пенев Касабов

ІІ Дуловска духовна околия

1. Свещ. ик. Райчо Радев Върбанов

2. Ст. ик. Георги Маринов Генков

3. Свещ. Георги Христов Михнев

4. Стоян Кралев Стоянов

5. Веселка Георгиева Василева

6. Иван Иванов Стоянов

ІІІ Тервелска духовна околия

1. Свещ. Вълчо Петров Вълчев

2. Ст. ик. Георги Стоянов Пейчев

3. Свещ. ик. Васил Райков Иванов

4. Красен Иванов Куманов

5. Велико Стойчев Стойчев

6. Георги Иванов Неделчев

След като се установи, че e събран изискуемият по чл. 86, ал. 1 кворум, наместникът на овдовелия митрополитски престол обяви епархийския избирателен събор за открит и предложи за членове на избирателното бюро:

1. от клириците: ст. ик. Добри Иванов Чаков,

2. от миряните: г-жа Цветана Илиева Цанова,

които събранието избра за членове на бюрото с председател Наместника на овдовелия митрополитски престол.

След усърдна към Бога молитва председателят на епархийския избирателен събор произнесе встъпителни думи, в които подчерта важността на предстоящия избор и припомни изискванията на чл. чл. 87 и 88 от Устава. Председателят на бюрото прочете имената на достоизбираемите за Доростолски митрополит според каталога, изпратен от Св. Синод с писмо № 995 от 16 ноември 2009 г.

На избирателите се показа празна кутия, която бе затворена и запечатана пред тях.

Председателят на бюрото покани епархийските избиратели, съгласно изискванията на Устава, с тайно гласоподаване да изберат две лица от каталога на достоизбираемите за Доростолски митрополит. Избирателите бяха извиквани по списък, всекиму се даваше празен плик и бюлетина за попълване, подписана от председателя на бюрото и подпечатана с печата на Епархийския съвет, след което влизаха в закритото отделение да попълват бюлетината си и да я поставят в плика, пускаха го в избирателната кутия и се подписваха срещу името си в списъка.

Гласуването започна в 11, 45 ч. и завърши в 12, 30 часа.

При отварянето на избирателната кутия се оказа, че са подадени гласове, както следва:

1. Левкийски епископ Павел - 10 гласа

2. Браницки епископ Амвросий - 15 гласа

3. Маркианополски епископ Константин - 0 гласа

4. Месемврийски епископ Иаков - 5 гласа

5. Адрианополски Евлогий - 0 гласа

6. Тивериополски епископ Тихон - 0 гласа

7. Знеполски епископ Йоан - 6 гласа

8. Велички епископ Сионий - 0 гласа

9. Агатоникийски епископ Борис - 0 гласа

10. Константийски епископ Антоний - 0 гласа

11. Проватски епископ Игнатий - 0 гласа.

След така подадените гласове събранието, съгласно чл. 87 от Устава на БПЦ, прогласи за законно избрани от клира и миряните на овдовялата Доростолска епархия достойните приемници на Доростолския митрополитски престол Преосвещените епископи:

1.Браницки епископ Амвросий - 15 гласа,

2. Левкийски епископ Павел - 10 гласа.

В удостоверение на гореизложеното, съгласно чл. 88, ал. 1 от Устава на БПЦ, се състави настоящият протокол в два екземпляра, подписани от всички гласували епархийски избиратели и потвърдени от Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Неофит, наместник на овдовелия Доростолски митрополитски престол, и подпечатани с печата на Епархийския съвет. Единият екземпляр остава за кондиката на св. Митрополия, а другият се изпраща на Св. Синод съгласно чл. 88 ал.2 за произнасяне.

Взели участие в избора на 17.01.2010 г. , Силистра, епархийски избиратели.

 

(Следват подписите на избирателите)

Видео: дякон Кирил Синев
Озвучаване: Владислав Трифонов

 

 

Видео

Видео от изборния ден в Силистра

Видео от изборния ден в Силистра

Видео от изборния ден в Силистра

Видео от изборния ден в Силистра

Видео от изборния ден в Силистра

Аудио

ПРОТОКОЛ за избора на митрополит на овдовелия Доростолски митрополитски престол

« предишна новинаследваща новина »