ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

На 4 февруари 2010 г. Старозагорската св. Митрополия проведе семинар по програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

05 февруари 2010 11:23, Старозагорска митрополия
Старозагорската Митрополия

На 04 февруари 2010 г. по инициатива на Старозагорския епархийски съвет, съгласно решение от 12 януари 2010 г., протокол № 01, и по покана на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион в заседателната зала на Старозагорската св. Митрополия се проведе семинар, свързан с перспективите, които разкрива Наредба № 24 / 29. 07. 2008 г. на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

По повод реализирането на съществуващите възможности за изготвяне на проекти по програмата за развитие на селските райони и с оглед синхронизиране на действията на Старозагорската св. Митрополия с ръководствата на общините, влизащи в диоцеза на Старозагорска епархия, на семинара бяха поканени и присъстваха представители на общинските власти от Старозагорска епархия.

Основен лектор на семинара бе Негово Всепреподобие йеромонах Никанор от Църногорския манастир „Св. Козма и Дамян” край с. Гигинци, който говори в качеството си на член на Работната група за подпомагане разрешаването на проблеми, свързани с издръжката на БПЦ, възстановяването на църковни имоти, подсигуряване и усвояване на средства от европейски и други програми за нуждите на БПЦ. Самата Работна група е сформирана с решение на Св. Синод от 23. 01. 2010 г. Поканеният от Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион йеромонах Никанор запозна присъстващите представители на ръководствата на общините, влизащи в диоцеза на Старозагорска епархия, високоблагоговейните архиерейски наместници на всички духовни околии на епархията и членовете на Старозагорския епархийски съвет както с перспективите, откриващи се пред местните поделения на Българската православна църква във връзка с програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., така и с конкретните изисквания, които нормативната уредба поставя пред желаещите да участват със свои проекти поделения на БПЦ.

След като Негово Всепреподобие йеромонах Никанор сподели задълбочените си познания, свързани с програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и богатия си личен опит, натрупан при реализацията на подобни проекти, последва диалог с участниците в семинара, при който редица конкретни въпроси получиха своя отговор.

В заключение Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Галактион с удовлетворение констатира безспорната полза от провеждането на семинара, благодарение на който бяха изяснени редица въпроси, свързани с възможностите на отделни църковни настоятелства и поделения на БПЦ да изготвят проекти и да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места”. След като благодари на всички за участието в семинара, високопреосвещеният Старозагорски митрополит изрази и своята надежда, че чутото и наученото по време на семинара ще даде конкретни действителни резултати, правейки възможно подготвянето на годни проекти и ресурс за тяхното изпълнение от страна на Старозагорската св. Митрополия и нейните поделения за духовна полза на цялата Старозагорска епархия.

 

 

Снимки

Йером. Никанор
« предишна новинаследваща новина »