ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

В 3 български затвора стартираха курсове по Евангелието от Марк. Търсят се още доброволци!

18 юни 2015 12:16, д-р Десислава Панайотова
О. Николай Георгиев обявява началото на програмата в Софийския затвор

„В тъмница бях и Ме споходихте... доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.“ (Мат. 25:36, 40)

През 90-те години на миналия век и в контекста на настъпилите промени в отношенията Църква-държава в България Св. Синод на Българската православна църква даде своето благословение за организиране на духовното обгрижване на лишените от свобода в българските затвори. В тази насока Св. Синод натовари с координаторската дейност протойерей Николай Георгиeв. Той, заедно с други свои събратя-свещенослужители на БПЦ и миряни-сътрудници, вече 2 десетилетия полага усилия за подпомагане и утвърждаване на служението на т. нар. капелани в българските затвори, както и за привличане на затворниците към православната вяра и нравственост. В периода 1992-1997 г. приснопаметният Български патриарх Максим благослови възстановяването на параклиса "Св. Анастасия Узоразрешителница" в Софийския затвор и го освети. Към момента има няколко български свещеници, които с благословението на съответните митрополии съвместяват енорийското си служение с това в затворите. В Софийския затвор лишените от свобода обгрижва о. Сергей Павлов, в Ловешкия - о. Кънчо Кабадийски, във Врачанския затвор служи о. Димитър Митев, в Стара Загора - о. Йордан Карагеоргиев. БПЦ има своите представители-духовници и в Пловдивския и Варненския затвори - съответно о. Милен Недев и о. Божидар Янакиев, и др.

В България функционира и независимата обществена организация "ДРУЖЕСТВО ЗА РЕЛИГИОЗНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА" (ДРОПЛС) - част от международната асоциация „Prison Fellowship International“, в която участват дружества от 124 държави и е със статут на консултативен член на ООН, ІІ степен.

Международната организация работи "надденоминационно", но по места нейните клонове най-често работят в съответствие с традиционното християнско вероизповедание за съответната държава. Българското дружество служи в съответствие с православните християнски ценности и през пролетта на настоящата година стартира програмата “Пътешествието на затворника”. Тя е посветена на разпространението на благовестието за Спасителя. В сърцевината на програмата е курс върху Евангелието от Марк, който запознава лишените от свобода с Иисус Христос – невинния Затворник, Който е бил преследван, арестуван, съден и осъден на смърт. Целта на курса е участниците в него да добият базово познание (според евангелския текст) за това кой е Иисус Христос, защо е дошъл на този свят и какво е значението на Неговото идване за всеки човек. (Подробности в: http://pfbulgaria.org/the-prisoners-journey/ )

Макар в някои от материалите на „Prison Fellowship International“, преведени на български език, да има подходи, които не са съобразени с православната традиция, програмата у нас може да бъде наситена с православно съдържание и да бъде приложена изцяло в православен дух. Така курсът подпомага затворниците да намерят пътя към православния духовник, служащ в техния затвор, за да имат правилно по-нататъшно духовно ръководство и подкрепа. Една от групите в Софийския затвор всяка седмица провежда заниманията си в неговия параклис "Св. Анастасия".

От ДРОПЛС получихме следните данни: към м. юни са обучени 45 доброволци и от тях работят 38 с 19 затворнически групи в затворите в София, Враца и Стара Загора. Досега в курсовете са обхванати 190 затворници.

Проектът стартира през април 2015 г. и продължава 3 години. Проведени са 3 обучения на доброволци в София (в Софийска св. митрополия) и по едно във Враца и Стара Загора. ДРОПЛС работи в сътрудничество с ГД "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието.

С оглед популяризирането на програмата ДРОПЛС проведе информационна кампания - изнесе беседа в храм "Св. св. Кирил и Методий" (ул. "Г. Вашингтон" 47 - София), в Богословския факултет на СУ и др. Но тъй като "жетвата е голяма, а работниците малко..." (Мат. 9:37), ДРОПЛС отново призовава православните християни да се включат в благовестието в затвора, като станат доброволци на Дружеството по програмата "Пътешествието на затворника". Те биха спомогнали за това, отвъд престъплението и наказанието, да се постигне осъзната промяна в отношението на закононарушителите към предишното им престъпно поведение, както и към настоящия им живот в затвора (за някои присъдите са доживотни) или към бъдещия им живот извън неговите стени. Положителна промяна може да се постигне и в обществото - към настоящите и бившите затворници, за да има възстановяване на взаимоотношенията, повредени поради престъплението.

Курсът върху Евангелието от Марк се състои от 8 урока, провеждани от двама доброволци на Дружеството с малка група от 10 затворници. С използването на доказано ефективни методи на улеснено обучение и самообучение се постига “Евангелието да разкрие Евангелието”, като по пътя на самостоятелната работа с евангелския текст затворниците осъзнават вредата от престъплението, връзката между покаянието и прошката и важността на помирението. Изискванията към доброволците са да преминат еднодневно обучение и да могат да посетят затвора 8 пъти в осем последователни седмици, за да проведат самия курс заедно с колега доброволец/доброволка. Не е задължително доброволците да имат богословско образование и няма ограничения за тяхната възраст и пол.

Следващото обучение на доброволци ще се проведе на 4 юли 2015 г., като желаещите да се включат като доброволци трябва да се запишат на сайта на ДРОПЛС http://pfbulgaria.org , където има специална форма за записване.

~~~

Затворниците споделят радостта си от възможността да участват в тези курсове. Защото те ги карат да се замислят и им помагат да се успокоят и укрепят в доброто. На 16 юни т.г. в Софийския затвор о. Сергей Павлов кръсти в православната вяра и извърши св. тайнство Миропомазание над първия затворник (по негово лично желание), участващ в програмата по запознаване с Евангелието от Марк. Чрез духовното обгрижване на затворниците затворът с неговия параклис се превръща в територия на свободата - свобода от греха, отчаянието и смъртта. По неизследимия Божи промисъл затворът за мнозина затворници се оказва мястото, където те срещат Бога.

Да помогнем на нашите братя, които са в беда, да ги подкрепим в желанието им да се променят, за да придобият истинска вяра, надежда и любов и да се преобразят - за нов живот и вечно спасение в Христа!

Текст: Десислава Панайотова
Данни на ДРОПЛС: Явор Ганчев
Снимки: М. Борисова, Я. Ганчев (1,2,4-8), Д. Панайотова (3,15), В. Белберов (9-14)

 

 

Снимки

Програмата "ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА ЗАТВОРНИКА"Прот. Николай Георгиев в Енорийския център "Св. св. Кирил и Методий" - СофияДРОПЛС представя програмата и в Богословския ф-т на СУОбучение на доброволци в Софийска св. митрополия - април-май`2015 г.Двама от доброволците, работещи със затворниците в Софийския затворДве от доброволките, работещи със затворниците в Софийския затворОткриване на програмата във Врачанския затворСв. Кръщение на обучаващ се по програмата в Софийския затворСв. Кръщение на обучаващ се по програмата в Софийския затворСв. Кръщение на обучаващ се по програмата в Софийския затворО. Сергей кръщава за нов живот в ХристаСв. Миропомазване на обучаващ се по програмата в Софийския затворСв. Миропомазване над обучаващ се по програмата в Софийския затворКуполът на параклиса в Софийския затвор
« предишна новинаследваща новина »