ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Митрополит Николай удостоен с „почетен гражданин” на гр. Батак

07 юли 2015 20:17, Пловдивска митрополия
Митрополит Николай удостоен с „почетен гражданин” на гр. Батак

На 4 юли 2015 г. с решение на Общинския съвет на град Батак № 612 от 26. 06. 2015 г. взето с протокол №45, Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай бе удостоен със званието ”Почетен гражданин на град Батак и общината” в знак на почит за постижения и заслуги в областта на православната вяра и активна обществена и народополезна дейност за прослава на град Батак.

Кметът на града г-н Петър Паунов и председателят на ОбС г-жа Катерина Ангелова връчиха на Негово Високопреосвещенство митрополит Николай плакет, грамота и копие от решението на общинските съветници за удостояването му с почетното звание.

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай се обърна с благодарствено слово-отговор към Общинския съвет на град Батак:

„Уважаеми господин Кмете, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Вълнението, с което приемам това отличие – званието „Почетен гражданин на Батак“, е огромно и повярвайте ми, не казвам това само от любезност. Мисля, че в този момент вие, ние заедно, даваме знак на цялото българско общество, чиято важност далеч надхвърля рамките на конкретния акт и ще има значение за много други процеси, за дълги години напред. Нека кажа, че аз самият, за себе си много отдавна съм решил, че бих отказал всяка светска почест, ако такава би ми била оказана. Смятам, че оценката за дейността на един духовник я дава Онзи, на Когото той е посветил живота и служението си. И единствено тази оценка е вярната и справедливата. Оценките, давани от нашите съвременници, било положителни или отрицателни, винаги могат да са повлияни от моментни съображения, понякога от емоции или от конюнктурни ситуации. Но случаят тук изобщо не е такъв. Званието „Почетен гражданин на Батак“, давано от Общинския съвет на Батак, не на кого да е, а именно на Пловдивски митрополит, има съвсем друго измерение и съвсем друго значение. Батак не е кой да е град в България. Батак не е дори просто град. Той е свещен град. Свято място. Град на светци на нашата вяра. От почти 140 години насам името Батак е влязло в националната ни историография с едно определено значение. С един благоговеен спомен на случилите се тук печални исторически събития, който носи в себе си едно неприкрито противопоставяне, едно разделение, една, ако щете, конфронтация. С акта си от 2011 година – решението за възстановяване на собствеността върху храма „Св. Неделя“ в полза на Българската православна църква и даването на съгласие това свято за нашата вяра място да възстанови историческата си функция, този път и като мощехранителница на мъченици, които нашата Църква почита като светци, вие – общинските съветници на Батак – направихте една огромна историческа стъпка. Стъпка към помирение. За съжаление, имаше и тук-там още има хора, които не можаха да схванат, не можаха да оценят огромното историческо значение на вашия акт. Значение за цялото ни общество и за цялата ни държава. Уверявам ви, че ние – Българската православна църква – го оценяваме. Оценяваме и това, че всички вие, на първо място г-н Паунов, Кметът на град Батак, стоически издържахте на всички хули, които се посипаха върху ви. По такъв достоен начин могат да се държат само хора, които съзнават значимостта на своето дело и знаят, че за него те ще се отчитат пред историята, поради което не могат да стават подвластни на мимолетните днешни страсти. Благодарим Ви за проявената от Вас твърдост. Днес вие правите втори акт в същата посока, като награждавате Пловдивския митрополит със званието „Почетен гражданин“ на вашия град. Ако забелязвате, говоря общо за Пловдивския митрополит, защото не смятам това отличие за свое и не приемам, че то се дава на мен, личността Николай, който само по великата Божия милост и снизхождение в момента заема мястото на къде по-достойни архипастири на Пловдивската епархия. Смятам, че град Батак, гражданите на Батак дават това отличие на Българската православна църква като цяло и само от тази позиция мога да го приема. Ако градът на светците – светите великомъченици Баташки – е решил да даде такова отличие на духовник, то то следва да бъде разбирано като дадено именно на светата ни Църква, като цяло. Защото само тя, Църквата, като съвършена и безгрешна, може да го приеме. Ние, смирените нейни представители, които нерядко грешим, нямаме право да се закичваме с такава почест. Най-малко пък аз. Аз просто се оказах на мястото на пловдивските митрополити, в момента, в който вие – предстоятелите на град Батак – осенени от идея, която е много висша и значима, решихте да направите онзи акт на възстановяване на историческата правда – връщането на църквата „Св. Неделя“ в лоното на вярата и духовността. Акт на състрадание, акт на уважение и както вече казах – акт на помирение. Почитта се дължи вам. Знам, че не го мислите така, но, повярвайте ми, че с този знак вие отново, за втори път, отличавате своя град. Отличавате и себе си, защото показвате, че сте достойни хора. Хора, които заслужават и ще имат в ответ и нашето дълбоко и искрено уважение. Бог да ви пази и да пази и закриля свещения град Батак."

 

За повече снимки посетете галерията на Пловдивска митрополия:

http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/936-04072015g-osveshtavane-novata-kambanariya-na-hram-q-sv-ap-andrei-pzv-q-gr-batak-.html

 

 

Снимки

Митрополит Николай удостоен с „почетен гражданин” на гр. БатакМитрополит Николай удостоен с „почетен гражданин” на гр. БатакМитрополит Николай удостоен с „почетен гражданин” на гр. БатакМитрополит Николай удостоен с „почетен гражданин” на гр. Батак
« предишна новинаследваща новина »