ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ДОКЛАД на ВЦС при Св. Синод за извършената работа в периода 2009 - 2015 г.

11 юли 2015 23:09, Българска Патриаршия

ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

И ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНИТЕ

МИТРОПОЛИТИ ЧЛЕНОВЕ

НА СВЕТИЯ СИНОД

 

Д О К Л А Д

за дейността на Върховния църковен съвет към Светия Синод на Българската православна църква – Българска Патриаршия

 

Ваше Светейшество,

Ваши Високопреосвещенства,

През далечната 2009 г. Светият Синод в пълен състав одобри с прот. № 14 / 02.04.2009 г. по силата на чл. 72-74 от Устава на БПЦ-БП състава на сега действащия Върховен църковен съвет. През целия този период, ВЦС се е стремяло да изпълнява задълженията си стриктно и прецизно по отношение на финансово-стопанските си задължения делегирани му по силата на чл.75, ал. 1 и 2, както и да контролира, до колкото това е било възможно, и процесите по изпълнението на взетите решения. Смятаме, че през този период ВЦС спомогна на Светия Синод при разглеждането и взимането на крайните решения по много важни въпроси касаещи Върховното управление, Софийската духовна семинария, Пловдивската духовна семинария, СПК „Илиянци”, сградата на Светия Синод, проектите за ремонт на сградата на Богословския факултет, синодална почивна станция - гр. Несебър, докладни записки, предложения и въпроси от по-общ или административен характер, писма, доклади и въпроси относно възможностите за кандидатстване на Българската православна църква по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и такива, касаещи други европрограми, произнесъл се е във връзка с ревизии на ТД на НАП относно осигуровките и задълженията на Св.Синод, дал е своето становище по писма, доклади и въпроси, касаещи финанси и финансови взаимоотношения, предложения и проектодоговори във връзка със синодалните и църковни имоти и уреждане на взаимоотношения, свързани с тяхното ползване, писма, доклади и предложения, касаещи състоянието на сградния фонд, поддръжката, ремонтни или реставрационни дейности по тях и инфраструктурата им, исканите средства за това, както и за покриване текущи разходи на духовните семинарии, всичко възлизащо на 427 решения.

Това, което бихме искали най-силно да отбележим е, че когато бе взето решение имотите, подведомствени на Светия Синод, да преминат под прякото обгрижване от ВЦС, се постигна най-голям напредък в тяхното управление.

...

Също така се направи пълен анализ на всички документи за собственост и там където имаше липси, непълноти или спорове, Светия Синод се сдоби с необходимата документация, включително и след 25 години, за Софийската духовна семинария.

...

По отношение на Синодалния жилищен фонд се направи също много. Три апартамента от СЖФ, след десетки години, се сдобиха също с нотариални актове.

...

Извършиха се множество ремонти като подмяната на цялата ВиК инсталация на сградата на ул. „Стефан Караджа” № 8, ВиК инсталацията в сградата на пл. „Света Неделя” № 4, както и покрива. Ремонтира се покривът на Синодалната палата, приемният салон, подпокривното пространство и някои от помещенията.

Ваше Светейшество, трудно ни е да опишем в подробности цялата свършена работа, но се надяваме, че от основните пунктове, които изнесохме пред Вас, личи обемът работа, свършен от нас. Основната цел на ВЦС винаги е била да се увеличават финансовите потоци към Светия Синод, и да бъдат намалени нерегламентираните им изтичания, оперативно да се решават всички финансово-стопански въпроси, както и навременно и експедитивно да се проучват въпросите, възложени ни от Светия Синод за доклад. (Чл. 75, ал.2)

Върховният църковен съвет благодари искрено за гласуваното доверие от страна на членовете на Светия Синод.

 

 

« предишна новинаследваща новина »