ЛЕСТВИЦА

За старостта

За старостта

Църковен вестник
Електронното “домашно огнище”

Електронното “домашно огнище”

Александра Карамихалева
С расо в глобализирания град

С расо в глобализирания град

Свещ. Ангел ВЕЛИЧКОВ
Клеветата

Клеветата

Мартин Николов
Иконите на Божията Майка

Иконите на Божията Майка

Митр. Антоний СУРОЖКИ
 

ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАТАНАИЛ

01 март 2010 19:56, Българска Патриаршия

Особено мнение на Неврокопски митрополит Натанаил, заявено в заседание на Св. Синод в пълен състав, протокол № 5, на 25 февруари 2010 година, относно съставяне на листа на кандидатите за избор на митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия, както и утвърждаването на епархийски съветници, избрани на VIII Епархийски събор, проведен в гр. Рим през месец октомври 2009 година.

Дължим да заявим, че продължаваме да поддържаме изразените от нас ОСОБЕНИ МНЕНИЯ в заседанията на Св. Синод в пълен състав на 1 декември 2009 година, прот. № 50, както и на 23 февруари 2010 година, прот № 3.

Душата ни е смутена от явното нарушение на Устава на Българската православна църква - БП и в частност Глава девета - ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ.

В чл. 114, ал 1 ясно е определено: „Членовете на Епархийския съвет се избират за четири години". През 2009 година, на основание разпоредбите на Устава на БПЦ - БП, съгласно Окръжните на Св. Синод се проведоха избори за ЕПАРХИЙСКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТНИЦИ И ДЕЛЕГАТИ ЗА ЦЪРКОВНИЯ СЪБОР.

В заседанието заявихме, че настояваме да се провери кои са и кога са избрани и утвърдени както епархийските съветници, така и епархийските избиратели, но Светият Синод не пожела. Изразихме мнение, че участниците в VIII Епархийски събор на Западно- и Средноевропейската епархия, състоял се в гр. Рим през октомври 2009 година, нямат правомощията да избират нито епархийски избиратели, нито епархийски съветници, както и делегати за църковния събор. Светият Синод не е разгледал в детайли цялата документация и вместо да провери действителността, пристъпи към утвърждаване на епархийски съветници. По този начин не е ясно кой е легитимният орган, който да упражнява правомощията, предоставени от Устава на БПЦ - БП относно избиране на църковните органи в диоцеза на Западно- и Средноевропейската епархия, което опорочава всички актове, издавани от Св. Синод по-нататък, тъй като те се основават на опорочен първоначален акт, който повлича след себе си поредица от порочни актове и действия, стигайки до избирането на нелегитимен митрополит. По този начин Светият Синод сам се подлага на нови изпитания, оспорващи каноничността и уставността на своите решения.

Всичко това ни дава основание да мислим, че така ще се разбие и без това крехкият църковен мир и единство в Западно- и Средноевропейската епархия.

Страхът от отговорността пред Бога и Неговият народ ни принуждават да държим тази позиция, с която се разграничаваме от решението на Св. Синод, прот. № 5 от 25.02.2010 година, което по нашата архиерейска съвест, не е от полза за светата ни Църква, поради което и не поемаме отговорност за последиците.

+ НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ

НАТАНАИЛ

25.02.2010 г.

гр. София

« предишна новинаследваща новина »