ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА НЕВРОКОПСКИЯ МИТРОПОЛИТ НАТАНАИЛ

01 март 2010 19:56, Българска Патриаршия

Особено мнение на Неврокопски митрополит Натанаил, заявено в заседание на Св. Синод в пълен състав, протокол № 5, на 25 февруари 2010 година, относно съставяне на листа на кандидатите за избор на митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия, както и утвърждаването на епархийски съветници, избрани на VIII Епархийски събор, проведен в гр. Рим през месец октомври 2009 година.

Дължим да заявим, че продължаваме да поддържаме изразените от нас ОСОБЕНИ МНЕНИЯ в заседанията на Св. Синод в пълен състав на 1 декември 2009 година, прот. № 50, както и на 23 февруари 2010 година, прот № 3.

Душата ни е смутена от явното нарушение на Устава на Българската православна църква - БП и в частност Глава девета - ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТ.

В чл. 114, ал 1 ясно е определено: „Членовете на Епархийския съвет се избират за четири години". През 2009 година, на основание разпоредбите на Устава на БПЦ - БП, съгласно Окръжните на Св. Синод се проведоха избори за ЕПАРХИЙСКИ ИЗБИРАТЕЛИ, ЕПАРХИЙСКИ СЪВЕТНИЦИ И ДЕЛЕГАТИ ЗА ЦЪРКОВНИЯ СЪБОР.

В заседанието заявихме, че настояваме да се провери кои са и кога са избрани и утвърдени както епархийските съветници, така и епархийските избиратели, но Светият Синод не пожела. Изразихме мнение, че участниците в VIII Епархийски събор на Западно- и Средноевропейската епархия, състоял се в гр. Рим през октомври 2009 година, нямат правомощията да избират нито епархийски избиратели, нито епархийски съветници, както и делегати за църковния събор. Светият Синод не е разгледал в детайли цялата документация и вместо да провери действителността, пристъпи към утвърждаване на епархийски съветници. По този начин не е ясно кой е легитимният орган, който да упражнява правомощията, предоставени от Устава на БПЦ - БП относно избиране на църковните органи в диоцеза на Западно- и Средноевропейската епархия, което опорочава всички актове, издавани от Св. Синод по-нататък, тъй като те се основават на опорочен първоначален акт, който повлича след себе си поредица от порочни актове и действия, стигайки до избирането на нелегитимен митрополит. По този начин Светият Синод сам се подлага на нови изпитания, оспорващи каноничността и уставността на своите решения.

Всичко това ни дава основание да мислим, че така ще се разбие и без това крехкият църковен мир и единство в Западно- и Средноевропейската епархия.

Страхът от отговорността пред Бога и Неговият народ ни принуждават да държим тази позиция, с която се разграничаваме от решението на Св. Синод, прот. № 5 от 25.02.2010 година, което по нашата архиерейска съвест, не е от полза за светата ни Църква, поради което и не поемаме отговорност за последиците.

+ НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ

НАТАНАИЛ

25.02.2010 г.

гр. София

 

 

« предишна новинаследваща новина »