ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решение на Сливенския епархийски духовен съвет

05 март 2010 14:40, Сливенска митрополия
Сливенска св. Митрополия

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

гр. Сливен, 05. март, 2010 година

 

Сливенският епархийски духовен съвет, в качеството му на Епархийски съд по чл. 178, ал. 1 от Устава на Българската православна църква, на основание чл. 184, ал. 1, т. 1 и чл. 186, ал. 1 от Устава, разгледа Заповед № 42 от 1 март 2010 г. на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Йоаникий, с която архимандрит ВИСАРИОН АТАНАСОВ ДОБРЕВ, енорийски свещеник в селата Могила, Дражево и Хаджи Димитрово, Ямболска духовна околия, е освободен от длъжност, считано от 1 март 2010 г., и на основание чл. 95, т. 18 от Устава на Българската православна църква против него е повдигнато служебно духовно-съдебно преследване за нарушаване на 10 и 11 правило на светия Картагенски поместен събор и чл. 190, т. 4 от Устава на Българската православна църква, а именно: самоволно се е отделил от единството на каноничната Българска православна църква и е изпаднал в разкол, като е приел ”епископско” ръкоположение от разколници.

Епархийският духовен съвет счита, че не е необходимо за потвърждаване на деянието да се разпитват свидетели, тъй като този акт на отпадане от единството на каноничната Българска православна църква от страна на архимандрит Висарион е извършен публично и чрез средствата за масово осведомяване е станал всеизвестен. От своя страна архимандрит Висарион не е опровергал това свое църковно провинение.

Сливенският епархийски духовен съвет, като взе предвид, че провинението на архимандрит Висарион Атанасов е в нарушение на 10 и 11 правило на светия Картагенски поместен събор от 419 г., с които е разпоредено: ”Ако някой презвитер, обзет от гордост, сам се отдели от епископа си и заедно с други, вършейки разкол, принесе на Бога света жертва, такъв трябва да бъде признаван, че се намира под анатема и се лиши от мястото си”, както и на чл. 190, т. 4 от Устава на Българската православна църква, който гласи: ”Църковни провинения са: ”разкол - отделяне от църковното единство”, и като се съобрази с разпоредбата на чл. 189 от Устава, където е записано, че ”църковно провинение е всяко умишлено или по непредпазливост извършено деяние против вярата, каноните, правилата на светата Православна църква и настоящия Устав”, РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ деянието на архимандрит ВИСАРИОН АТАНАСОВ ДОБРЕВ от гр. Ямбол като църковно провинение против 10 и 11 правило на светия Картагенски поместен събор и разпоредбите на чл. 189 и 190, т. 4 от Устава на Българската православна църква, и на основание чл. 191, ал. 1 от Устава на Българската православна църква му налага църковно наказание ”НИЗВЕРЖЕНИЕ ОТ САН, БЕЗ ОТЛЪЧВАНЕ ОТ ЦЪРКВАТА” /т. 10/ и ”РАЗСТРИГВАНЕ” /т. 4/.

Настоящото решение на основание чл. 187, ал. 1 от Устава на Българската православна църква да се изпрати на Св. Синод за утвърждаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: + Сливенски митрополит Йоаникий

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ст. иконом Методи Попов

2. Иконом Николай Димитров

3. Архим. Иеротей Косаков

 

 

« предишна новинаследваща новина »