ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

В навечерието на Рождество Христово 3-членният съдебен състав на ВАС прекрати делото за "Св. Александър Невски"

23 декември 2015 15:32, Българска Патриаршия
Лого на ВАС

Във връзка с подадената във Върховния административен съд /ВАС/ жалба срещу прехвърлянето от страна на Министерския съвет на РБългария на собствеността върху патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" в полза на БПЦ-БП, на 23 декември 2015 г. Пресслужбата на ВАС излезе със следното съобщение:

"3-членен състав на Върховен административен съд прекрати производството по адм. Дело № 14132/2014 година поради липса на правен интерес от страна на Страхил Керелов и Веселин Василев. Съдиите са счели, че решението на МС регулира правоотношения, в които жалбоподателите не участват, поради което не са носители на субективното процесуално право на оспорване по съдебен ред. Със същото решение не се засяга по никакъв начин правната сфера на жалбоподателите, не се създават задължения, не се накърняват техните законни интереси.

Съгласно разпоредбата на чл.2, ал.1 от ЗДС, държавната собственост бива публична и частна. В ал.2 и ал.3 от същия законов текст, както и в чл. 3 от ЗДС са определени обектите - публична държавна собственост и тези – частна държавна собственост, а разпоредбата на чл.6 от ЗДС регламентира възможността и процедурата за преобразуване на държавната собственост от публична в частна и обратно, както и пречките за такова преобразуване. Обявяването на имот от публична в частна държавна собственост и обратно по реда на чл.6 от ЗДС е въпрос на управление на държавната собственост, който съставлява едновременно конституционно правомощие и задължение на МС на РБ, регламентирано в нормата на чл.106 от Конституцията на РБ. В рамките на предоставената му от Конституцията като централен орган на изпълнителната власт оперативна самостоятелност по стопанисването и управлението на държавното имущество и при съобразяване с изискванията на чл. 6 от ЗДС, МС е компетентния по закон орган да вземе решение за преобразуване на държавната собственост от един вид в друг. Касае се до актове по оперативното управление на държавната собственост, които не засягат права, не вменяват задължения и нямат за адресат трети лица. Тези актове нямат белезите на едностранно властническо разпореждане, насочено към правната сфера на други правни субекти извън титуляра на собствеността - държавата.

Определението на 3-чл. състав не е окончателно и подлежи на обжалване пред 5-чл. състав на ВАС в 7 дневен срок."

(Виж: http://www.sac.government.bg/news/bg/20151223-0 )

~~~~~~~~~~~

Подробности за първото заседание по делото, състояло се на 7 декември т.г., можете да видите в новините ни:

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=190412

и

http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=190420

Страницата подготви: Десислава Панайотова

 

 

« предишна новинаследваща новина »