ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

РЕШЕНИЕ на Св. Синод от 5 февруари 2016 г.

05 февруари 2016 16:35, Българска Патриаршия

Относно Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

След проведено гласуване Св. Синод Р Е Ш И:

Във връзка с несъгласие на Св. Синод с определени условия в новата Наредба за прилагане на подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Св. Синод на БПЦ-БП забранява на всички поделения: митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.

 

 

« предишна новинаследваща новина »