ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Излезе от печат том І на „Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт към Българската патриаршия”

22 март 2010 20:17, Отдел "Връзки с обществеността"
Представяне на нова книга в Народната библиотека

„Необикновено събитие”, нарече състоялата се днес премиера на книга в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” бележитият наш историк академик Васил Гюзелев. Бе представен новоиздаденият том І на „Опис на славянските ръкописи в Църковно-историческия и архивен институт към Българската патриаршия”. Книгата е част от проекта „Ръкописни и документални паметници от българските земи ХІІІ-ХVІІ век”, който включва издаването и на още три тома от този опис, както и реставрация и създаването на дигитален архив на тези ценни ръкописи.

Началото на съставянето на този опис започва преди 14 години, с подписването през 1996 г. на договор за сътрудничество между Националната библиотека и Църковно-историческия и архивен институт към Българската патриаршия. Съгласно този договор Националната библиотека поема ангажимент да обезпраши и обезпаразити описаните ръкописи, както и да направи реставрация на най-пострадалите ръкописни паметници. До сега цялостно са реставрирани 12 ръкописа и няколко фрагмента (цената за един реставриран лист е на стойност 25-30 лв., а един ръкопис съдържа между 300 и 500 листа!) Книгата е субсидирана от Министерството на образованието, младежта и науката по програмата на Фонда за научни изследвания. Изданието е изцяло цветно и е дело на издателство „Борина”.

Описът е съставен от проф. Боряна Христова, ст. н. с. д-р Елена Узунова и ст. н. с. д-р Елисавета Мусакова, като в работата по него се включват и редица специалисти в една или друга област. В новоизлезлия първи том са описани ръкописи на Библии, псалтири, четириевангелия, изборни евангелия и апостоли предимно от Софийско и Югозападна България. Повечето ръкописи са от 15-16 в., което, заедно с усиленото храмостроителство и увеличен клир, дава основание да говорим за едно духовно възраждане в този период при липса на самостоятелна Църква и държава. В описа намират място такива ръкописи като например: Видинското евангелие от 1407 г., Кремиковско евангелие от 1497 г., Кратовско евангелие от 1563 г., Драгалевско евангелие от 1534 г., Кокалянското евангелие 1579 г., Бобошевското евангелие от 1578 г., Слепченското от 16 в., Тетевенския апостол от 1689 г., Сеславския апостол 1605 г. и др. Предстои издаването на още два тома с описи на ръкописи на богослужебни книги, риторика, догматика, проповеди и др. плюс един том с показалци.

В своето слово при представянето на книгата академик Васил Гюзелев подчерта изключителното значение на Българската православна църква за учредяването на Църковно-историческия и архивен институт, и за събирането и съхраняването на тези ръкописни паметници. (Пълният текст четете тук: http://www.bg-patriarshia.bg/reflections.php?id=66 ) От своя страна директорът на Националната библиотека проф. Боряна Христова, като спомена трудностите по изготвянето на описа, благодари на всички сътрудниц взели участие в този проект и изтъкна изключителния принос на директора на ЦИАИ ст. н. с. д-р Христо Темелски, като заяви: "Ако не беше той, настоящият опис нямаше да го има".

Създаването на тази изключителна по своята стойност и значимост сбирка от ръкописи започва през 1896 г., когато Светият Синод на БПЦ излиза с окръжно писмо до всички храмове и манастири да изпратят излезлите от богослужебна употреба ръкописи. Тук е мястото да споменем имената на трима от най-значимите създатели и първи описвачи на тази сбирка - протойерей проф. Иван Гошев и Евтим Спространов.

През 1900 година е съставен опис на постъпилите до този момент 137 ръкописа в библиотеката на Светия Синод от изтъкнатия екзархийски деец Евтим Спространов. През 1923 г. ръкописната сбирка е прехвърлена към новосъздадения Църковен музей. Тогавашният директор прот. проф. Иван Гошев описва някои интересни новопостъпили ръкописи, но не в отделен опис, а в годишника на Богословския факултет. През 1986 г. по инициатива на и. д. директора на ЦИАИ д-р Христо Темелски и по решение на Светия Синод, ръкописната и документална сбирка е прехвърлена към Църковно-историческия и архивен институт към Българската патриаршия, като понастоящем там се съхраняват 375 ръкописа.

Снимки: Весела Игнатова

 

 

Снимки

Представяне на нова книга в Народната библиотекаПредставяне на нова книга в Народната библиотекаАкадемик Васил ГюзелевПредставяне на нова книга в Народната библиотекаПредставяне на нова книга в Народната библиотекаПредставяне на нова книга в Народната библиотекаПредставяне на нова книга в Народната библиотекаПроф. Боряна Христова, директор на библиотекатаСт. н. с. д-р Елисавета Мусакова Ст. н. с. д-р Христо Темелски, директор на институтаСт. н. с. д-р Христо ТемелскиРъкописРъкописОписът от 1900 г.РъкописПредставяне на нова книга в Народната библиотека
« предишна новинаследваща новина »