ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Четвърти работен семинар за учителите по религия се проведе в София

24 март 2010 07:33, Софийска митрополия
Богословски факултет при СУ

На 20.03.2010 г. се проведе четвъртият поред работен семинар, организиран от Регионалния инспекторат по образованието, София–град, съвместно с Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Вече стана традиция през месец март да се събират настоящи и бъдещи учители по религия от София и страната, за да споделят своя положителен опит и срещнатите трудности. Досега бяха проведени три срещи, посветени на използването на различни методи в обучението по религия в общообразователното училище. Тази година бе акцентирано върху определена възрастова група.Темата бе „Обучението по религия в начален етап (І – ІV клас).

Работният семинар бе открит с приветствие от името на декана на Богословския факултет доц. д-р Емил Трайчев. Кратък обзор на възрастовите особености на децата от начален етап от гледна точка на психологията и ролята на учителя според Свещеното Писание направи доц. Божидар Андонов. Ваня Станчева – старши експерт от Регионалния инспекторат по образованието, София–град, представи одобреното от просветното министерство тематично годишно разпределение по религия за І – ІV клас, по което се преподава в момента.

Тази програма е разработена така, че да бъде подходяща за ученици, които имат различна степен на религиозни знания. В нея е дадена възможност за осъществяване на междупредметни връзки с други учебни предмети. Балансирано са застъпени теми от Свещената история, житията на светиите, християнската нравственост и живота в Църквата. Даваните знания са съобразени с възрастовите особености на децата, както и с факта, че часовете по религия се посещават от деца от различни етноси и дори вероизповедания. Получава се плавно надграждане на знанията и уменията през годините. Това тематично разпределение е в сила от 2003/2004 учебна година.

След кратка почивка, през която за присъстващите бе осигурена почерпка от Софийската св. Митрополия, семинарът продължи със споделяне на конкретен опит. Свои постижения и проблеми споделиха преподаватели от София, Сливница, Благоевград и дори Виена. Беше отбелязано, че там, където учителят среща подкрепата на Църквата в лицето на енорийския свещеник или епархийския архиерей, резултатите са отлични. Като пример бяха дадени о. Василий от храм „Св. Кирик и Юлита”, гр. Банкя, както и Православния епархийски просветен център в Благоевград. Доц. Андонов припомни т. нар. „катехизически триъгълник” семейство – училище – Църква, който, за съжаление, от десетилетия не функционира, но с общи усилия трябва да бъде възстановен.

Друг положителен пример е създаването и обзавеждането на кабинети по религия, в които се провежда обучението. Такива вече има в Сливница, Банкя, София. Някои от учителите поставиха конкретни въпроси, като например трябва ли на децата да се внушава страх от Божие наказание. В последвалата дискусия се включи и доц. Костадин Нушев, който отбеляза, че в основата трябва да стои Божията любов. Основният проблем, който беше посочен от всички, е липсата на учебни помагала. Някои от учителите са изготвили работни помагала по одобрената учебна програма, в които са събрали различни рисунки за оцветяване, дидактични задачи и пр. по отделните теми. Изказана бе надежда, че в скоро време ще бъдат издадени учебни помагала, които ще улеснят работата на учителите и учениците.

Работният семинар продължи повече от предвиденото. Времето мина неусетно за всички в дискусии, разговори, споделяне. Всеки си тръгна зареден с нови идеи за бъдещата работа и убеждението, че учителят по религия трябва да поддържа и развива уменията си и да представя на децата, а чрез тях и на родителите, красотата на вярата и как тя да бъде оделотворявана в ежедневието.

Текст: Ваня Станчева, старши експерт от Регионалния инспекторат по образованието, София – град

 

 

Снимки

Богословски факултет при СУ
« предишна новинаследваща новина »