ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА, ПОСВЕТЕН НА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

15 април 2016 20:35, Русенска митрополия
ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В СЕМИНАРА, ПОСВЕТЕН  НА РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаеми участници в Семинара, посветен на взаимодействието между Църква, държава и общинска власт по въпроса за религиозното образование,

Радостни сме да Ви посрещнем в престолния град на богохранимата ни епархия, който предпочетохте за провеждането на вашия форум.

Както е известно, неговата цел е, да бъдат обобщени постиженията при организирането на различни форми на вероучение в родината ни, като се поставя акцент предимно върху усилията за сътрудничество на институциите, загрижени за образованието на българските деца.

През последните две десетилетия, Св. Синод на Българската православна църква положи немалко усилия да постоянства в настояването си за въвеждането на религиозно образование в българското училище, тъй като считаме, че ограмотяването на нашите деца би било непълноценно без знанията им за християнството, познаването на вярата и значението на религията за личностното израстване на всеки човек. Религиозното образование и въцърковяването на децата могат да дадат на подрастващите това, от което ги лишава съвременния свят, а именно – Богопознание и възпитание в морал и благочестие.

Нашият опит обаче показва, че днес, когато Църквата ни разчита единствено на някои църковни школи и неделни училища, резултатите са меко казано незадоволителни, тъй като тези отделни образователни групи нито са достатъчно на брой, нито биха могли да обхванат достатъчно деца и младежи. Ето затова Църквата се нуждае от добро сътрудничество с училищата и различни общински образователни структури, за да можем да развием своята дейност, като достигнем и до по-голям брой ученици занимаващи се с предмета „Религия”.

Историята на религиозното образование в България свидетелства, че най-добрите постижения в областта на религиозното образование са постигани, само тогава, когато е било постигано и взаимодействие между Църква и държава, а усилията на духовници и държавници за постигането на определена обща цел дават добър пример на гражданите за съработничество в името на новото поколение, което е бъдеще

то на Отечеството ни.

Днес, вие сте се събрали именно, за да анализирате какви са добрите плодове на това сътрудничество, постигнато с много усилия през изминалите години.

Не е случайно и обстоятелството, че този семинар се осъществява в пределите на Русенската епархия, която е добър пример за успешното сътрудничество между различните институции, за провеждането на религиозното образование, като по своите постижения в тази област е на първо място страната.

Благодарение на взаимодействието между Русенската митрополия и Общинския съвет, провеждането на СИП/ЗИП-Религия в Русе и региона вече няколко години се финансира целево от страна на Община Русе. Благодарение на това и на наличието на експерт по религия в РИО – Русе, в града и региона има 65 групи, в които се обучават 967 ученици, а 19 учители преподават предмета.

Тези резултати показват, че религиозното образование може да бъде провеждано успешно само в условията на взаимодействие, когато всички разногласия се преодоляват заради по-високата цел – доброто образование на българските деца, образование, което дава не само знания, но и мироглед, за да бъде човек съвършен и годен за всяко добро дело (2 Тим. 3:17).

Важно е също така да се подчертае, че основна роля в доброто и успешно взаимодействие имат и всички отделни личности – хората, които не пестят сили и време, за да работят за каузата на религиозното образование на българските деца.

Радвам се, че във ваше лице днес тук са голяма част от тези хора, посветили се на каузата да бъдат учители и проповедници на Словото Божие.

Възлюбени в Господа,

Дерзайте и проповядвайте сред „тия малките“, а в минути на умора и трудности не забравяйте думите на св. ап. Павел: „Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни" (2Тим. 4:5).

Желая Ви ползотворна работа!

Амин!

 

 

« предишна новинаследваща новина »