ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Нов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархия

25 април 2016 11:38, Пловдивска митрополия
Нов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархия

Нов обучителен семинар за учители на тема „Изграждането, осъзнаването и запазването на християнските ценности сред децата и учениците” се проведе на 21 април в Пазарджик. С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай участие взеха Знеполският епископ Арсений - викарий на Пловдивския митрополит, и Недка Чолакова от Културно-просветния отдел при Пловдивската митрополия. На форума присъстваха Ваня Апостолова, старши експерт от РИО - Пазарджик, директори на училища и детски градини, представители на община Пазарджик, както и преподаватели по религия.

Знеполският епископ Арсений, който бе главен лектор на семинара, изтъкна в своето слово пред участниците:

„С всеки изминал ден онова, което ние наричаме семейство, все повече се намира за изключение и за нещо странно. Днес семействата си общуват с бележки, залепени на хладилника. Десакрализацията, отдалечаването на света и човека от Бога води до корупция и разложение. Десакрализирахме всичко – детето, човека.

Скъпи преподаватели, духовната криза на нравствените ценности и на обществения морал, в която се намира съвременното българско общество, поставя много сериозни етични въпроси и педагогически предизвикателства, от които един от най-важните е свързан с религиозно-нравственото възпитание на подрастващите и духовното им формиране като съзнателни и отговорни личности. През изминалите повече от 25 години от началото на прехода към демократично гражданско общество Българската православна църква системно поставя въпроса за религиозното обучение на подрастващите и за ролята му в системата на общественото образование като фактор за духовно възпитание и нравствено формиране на личността на младия човек. Религията и религиозно-нравствените ценности на християнството се основават на вярата в Бога и произтичат от съкровената връзка на човека с Бога. Едно подходящо религиозно образование или духовно възпитание в общочовешките християнски ценности, свързани с националната духовна култура, е изключително важно и необходимо в процеса на духовното формиране и училищното образование на подрастващите деца и младежи.

В духовната атмосфера на християнското семейство през робските векове се съхраняват вярата, християнските традиции и българският език. Християнските норми помагат на българските семейства да раждат и възпитават добри деца. Църквата, която ръководи човека в религиозния му опит от раждането до смъртта, е институцията с потенциал да подкрепя и семейството, и училището, и обществото в дейностите за религиозното образование и възпитанието на децата и юношите. На религиозното и нравственото възпитание придава голямо значение и св. Йоан Златоуст. Според него учителският труд, изкуството да образоваш душата, е най-важното от всичко. Родители, които не възпитават своите деца в благочестие, са повече детеубийци, отколкото родители. Грижата за възпитанието на децата като духовно-нравствени същества е свещена обязаност на родителите – първото и най-голямо от всички блага.

Богопознанието и възпитанието по пътя на благочестието създават навици и стремежи към добродетели, които са истинско богатство, мъдрост и украшение на душата. Изучаването на Свещеното Писание, на Закон Божий, е вечната основа на религиозно-нравственото възпитание, единствена основа за истинска мъдрост, знание, добродетел, истинската духовна храна, защита от грехове.

Може да се каже, че историята на българското училище е иманентно обвързана с обучението по религия. От възникването си и до днес училището е обвързано с образователно-възпитателната цел да учи не само на грамотност, но и да възпитава в християнските ценности. По време на османското владичество в килийните училища се съхраняват езикът и вярата на българина. С установяване на светския характер на образованието през Възраждането постепенно религиозното образование се осъществява чрез самостоятелен учебен предмет, който има различни наименования – „Закон Божий”, „Катехизис”, „Църковна история”. От 1824 г. до 1878 г. са издадени 281 учебника по религия. След Освобождението светският характер на българското училище се регламентира по законодателен път, но във възпитанието продължава да се следва моралната традиция на православните ценности. Вероучението е задължителен предмет не само в обществените, но и в частните училища през периода 1878 – 1944 г. То се преподава от учители, като има квалификационни курсове, организирани със съдействието и чрез Светия Синод.

Традиционните нравствени императиви на християнството, формулирани като 10 Божи заповеди, имат значимостта на морални ориентири в човешките взаимоотношения. Те определят характеристиките на нравственото поведение, насочват човека към осмисляне на себе си, изискват вътрешна позиция. Божественото учение на Господ Иисус Христос съдържа мъдрост, спасителни истини, отправя възпитателни послания, дава примери за подражания.

Учебният предмет “Религия” цели да въведе учениците в историко-философската и религиозно-нравствената култура на християнството и да им разкрие смисъла на универсалните християнски ценности, да възпитава у децата религиозна толерантност, уважение към човешката личност, любов към хората, да формира на тази основа правилен светоглед и устойчива ценностна система у учениците.”

Недка Чолакова от Културно-просветния отдел представи пред участниците част от многобройните инициативи на Пловдивска митрополия, свързани с обучението по „Религия-Православие” в училищата чрез специален филм, в който са използвани кадри от архива на ППТВ.

Доклад за вероучението в Пазарджишка духовна околия, в която повече от 1000 деца са избрали да изучават „Православие”, изнесе архиерейският наместник архим. Яков. За ползата от вероучението в училищата говори Галина Барова, директор ОУ “Христо Смирненски” – Пазарджик. Презентация на обучението по религия в ОУ “Христо Ботев” – гр. Септември, бе представена от Янка Кметска, директор на училището.

 

За повече снимки посетете галерията на Пловдивска митрополия:

 

http://www.plovdivskamitropolia.bg/galery/category/1084-21042016g-seminar-organiziran-ot-sayuza-na-balgarskite-uchiteli-grad-pazardzhik.html

 

 

Снимки

Нов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархияНов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархияНов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархияНов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархияНов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархияНов семинар за учители за смисъла на християнските ценности в Пловдивска епархия
« предишна новинаследваща новина »