ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

РЕШЕНИЕ на Антиохийската Патриаршия за неучастие във Всеправославния събор

07 юни 2016 14:24, Българска Патриаршия
Антиохийска Патриаршия

Антиохийската Патриаршия разпространи свое решение във връзка с провеждането на Всеправославния събор. В него тя заявява отказа си от участие в Събора. Публикуваме пълното решение на Антиохийска Патриаршия от 6 юни 2016 г. (Баламанд).

~~~~~~~~~~~~

В рамките на седмата извънредна сесия, все още отворена от 25 май 2016 г., Светият Синод на Антиохийската Патриаршия свика среща на 6 юни 2016 г., под председателството на Негово Блаженство Патриарх Йоан X в присъствието на Техни Високопреосвещенства епископите, за да се проучат позициите на автокефалните Православни църкви, свързани със Светия и Велик Всеправославен събор (оттук насетне споменаван като „Великия Събор“), и въпросите, включени в дневния му ред, и за да се вземе адекватна позиция от страна на Антиохия, като се разгледа решението на Светия Синод на Вселенската Патриаршия от 31 май 2016 г. по повод „сформирането на комисия от представители на Църквите на Антиохия и Йерусалим, с отговорник за координирането им Вселенската Патриаршия, която комисия да се събере веднага след Великия и Свят събор“, за да бъде взето решение относно нарушаването от Йерусалимската Църква на каноничните юрисдикционни граници на Антиохия в Емирството на Катар.

След като бяха обсъдени позициите на Православните автокефални църкви, отците на Антиохийския Синод разрбаха, че

1. Позициите на някои от тези църкви, засягащи повечето от въпросите, включени в дневния ред на Великия Събор, все още се различават, и че някои от църквите отказват да приемат определени документи във вида, в който са изпратени до Великия Събор. Това е упоменато ясно и категорично в решенията, взети от съответните синоди;

2. Някои църкви изразяват съществени резерви по организационните аспекти на Великия Събор, както и по финансовите разходи, и по начина, по който се прилагат споразуменията, приети от Предстоятелите на Православните църкви в Шамбези 2016 г.;

3. Българската Църква, с решение, взето на 1 юни 2016 г., изрази своите резерви и помоли Негово Всесветейшество Вселенския патриарх да се отложи свикването на Великия Събор за по-късна дата, докато същевременно активната му подготовка продължи. В противен случай тя няма да участва;

4. Църквата на Русия, със синодално решение от 3 юни 2016 г., предлага да се свика предварително събрание, което да се състои преди датата на Великия Събор, за да се проучат нерешените проблеми и да се постигне консенсус по повод забележките, отправени от църквите по повод предсъборните документи. Това решение също подчертава уважението към принципа на консенсус чрез участието на всички автокефални църкви на Събора;

Отците на Светия Антиохийски Синод отбелязаха също, че

1. Забележките и резервите, изразени от Антиохийската Църква, свързани с вътрешните регулации на Великия Събор, и решенията, взети по време на срещата на Предстоятелите на автокефалните Православни църкви между 21 и 28 януари 2016 г., като се има предвид, че въпросните документи не са подписани от Антиохийската православна църква, не са взети предвид до момента, противно на установените от Негово Светейшество Вселенския патриарх Атинагор I правила, когато инициира подготовката на Великия Събор, и което фокусира нуждата от единодушно съгласие между автокефалните църкви по всички въпроси;

2. Документът, свързан с тайнството Брак и пречките за встъпването в него, все още е в дневния ред на Великия Събор, макар че не е подписан от Църквата на Антиохия и Църквата на Грузия;

3. Въпросът за диаспората е включен в дневния ред на Великия Събор без никаква оценка на работата на Епископските Събрания, пренебрегвайки многократно отправяния Антиохийски призив за специална среща за оценяване дейността на тези събрания, както и да бъдат набелязани подходящи църковни решения преди да се състои Великият Събор. Тези събрания бяха създадени като „преходна стъпка, подготвяща почвата за устойчиво канонично решаване на въпроса за диаспората, при условие, че бъде ограничен до периода на подготовка на Великия Събор, който ще разреши този въпрос по каноничен начин“ (параграф 1б. от текста на решението, свързано с Православната диаспора, взето по време на чевъртата Православна предсъборна конференция в Шамбези, 6-12 юни, 2009 г.). Следователно е необходимо да се оцени работата на тези събрания преди свикването на Великия Събор, за да не се налага Съборът да се заеме пряко с проблемите за диаспората и Епископските Събрания без предсъборна подготовка;

4. Въпросът за „църковния календар и общото отбелязване на Пасха“ бе премахнат от дневния ред, въпреки неговата значимост за православното паство на Антиохийската катедра, очакващо от вселенската Православна Църква пастирско становище в това отношение;

5. Текстът, свързан с оценката на диалога с другите християни, и който трябваше да бъде нахвърлян наскоро, и преди свикването на Великия Събор, с цел да бъде включен в документа „ОТНОШЕНИЯТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА С ОСТАНАЛИЯ ХРИСТИЯНСКИ СВЯТ“, все още нито е подготвен, нито е одобрен;

6. Съдържанието на документа „АВТОНОМИЯТА И НАЧИНЪТ ЗА НЕЙНОТО ПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ“ трябва да бъде одобрено преди той да бъде включен в дневния ред на Великия Събор;

7. Последната предсъборна фаза беше белязана от липсата на истински и ефективен принос на Православните църкви за подготовката, от бавния темп на работа на секретарията, и от липсата на яснота относно графика и провеждането на сесиите, което поставя съборните сесии под възможен риск за провал;

8. Последното решение на Вселенската Патриаршия от 31 май 2016 г., което предлага да се отложи разрешаването на спора с Йерусалимската Патриаршия за след Великия Събор, пренебрегва инициативата на Вселенския патриарх (5 април 2016 г.) и отговора на Антиохия спрямо нея, като също така игнорира дълбочината на проблема и неговото отражение върху Светия и Велик събор. Светият и Велик Православен Събор не може да се състои, докато общението между две Апостолски църкви е нарушено, имайки предвид евхаристийния характер на този Събор. Взимайки това решение преди свикването на Събора, оставя на Антиохийската Църква един единствен, неприемлив избор да участва във Великия Събор без да съ-празнува Евхаристията заради ненамирането на решение на все още продължаващото нарушение, извършвано от Йерусалимската Патриаршия повече от 3 години (виж изявлението на Антиохийския Синод от 1 юни 2016 г. относно този спор);

9. Въпросът за нарушението на Йерусалимската Патриаршия придоби тревожни и опасни измерения заради изявленията на Йерусалимската Патриаршия в кореспонденцията й с Антиохийската Патриаршия, че други области, намиращи се в каноничната юрисдикция на Антиохийската катедра, принадлежат на Йерусалимската Патриаршия.

И имайки предвид факта, че Антиохийската Църква положи значителни усилия да съхрани православното единство, а и това е, в което тя уверяваше и което препотвърждаваше откакто идеята за Велик Събор бе лансирана през 1961 г., като остана вярна на подхода на блажените патриарси Илия IV и Игнатий IV (трижди да бъде благословена паметта им), които много допринесоха за напредъка на предсъборните конференции за Великия Събор. Антиохийската Църква все още полага усилия, в лицето на нейния патриарх Йоан X, да запази това единство с грижа, постоянство и жертва;

Също така трябва да се има предвид, че Антиохийската Църква, макар и да не е подписвала решенията от Събранието на Предстоятелите на автокефалните Православни църкви във Фенер (март, 2014 г.), взе участие в подготвителните комисии на Великия Православен Събор и в работата на петата предсъборна конференция в Шамбези`2015, и в срещата на Предстоятелите на автокефалните Православни църкви в Шамбези`2016. И въпреки че не се е подписвала върху нито едно от взетите на последната среща решения, участва в работата на подготвителните комисии за Великия и Свят Православен Събор, за да може да улесни съвместната православна работа и да я подпомогне, както е правила през последните десетилетия, с надеждата да се разрешат всички проблеми преди свикването на Великия Събор;

Антиохийската Църква искаше това събитие, което е най-великото и най-красивото в живота на съвременната Църква, да се случи, като преведе всички предварителни документи на арабски и ги предостави на паството си. Антиохийският Свети Синод също така подпомогна предварителната работа на Събора и предложи приемливи поправки в неговите документи.

От споменатото по-горе става видно, че свикването на Светия и Велик Събор, който се подготвя от поколения, е застрашено от редица трудности и изисква още подготовка по въпросите, които той ще разглежда, както и по практическите подробности, свързани със свикването и провеждането му.

Антиохийската Църква, в светлината на всички трудности, с които се сблъсква и които считаме за най-драматичните в нейната история, и въпреки плачевната ситуация на паството й особено в Сирия, Ливан и Ирак, не пести усилия, време или молитви в името на улесняването и успеха на усилията, водещи до скорошното свикване на Събора, както и нейното участие в него, въпреки човешката и икономическа криза, през която преминава.

Ако Съборът бъде свикан докато две от Апостолските църкви не са в общение една с друга, това означава, че участието в съборните сесии е възможно без взимане на участие в Светото Причастие, което лишава Събора от неговия еклесиологичен характер и му придава административна функция, противно на установената православна съборна традиция.

Този Събор се събира, за да изрази православното единство. Това изисква атмосфера на любов и братство в Христа, както и на много загриженост за човека на днешния ден. Всичко това означава постигане на съгласие между автокефалните Православни църкви по множество теми, и гарантирането на тяхното участие в провеждането на Събора, и на единодушното приемане на решенията му.

В допълнение на това, антиохийското паство, след като вече е запознато с дневния ред на Събора и с неговите документи, изрази силното си разочарование, че Съборът няма да се занимава с предизвикателствата, с които се сблъскват вярващите, особено предизвикателствата, пред които е изправена младежта. Вярващите изразиха тревогата си, че този Събор се отдалечава от началните принципи, които стояха зад неговото свикване, а именно, да посрещнем заедно предизвикателствата пред Православната Църква днес и да представим общо свидетелство пред съвременния свят.

Затова, отците на Светия Антиохийски Синод единодушно решиха следното:

1. Да помолим Негово Всесветейшество Вселенския патриарх да работи за постигането на консенсус относно резервите, изразени от автокефалните Православни църкви, свързани със Светия и Велик Събор, в периода, който ни дели от свикването му. В случай на неуспех, Антиохийската Църква желае да бъде отложено свикването на Великия Свят Събор за друга дата, когато мирните връзки между автокефалните църкви ще преобладават, и когато ще бъде гарантиран православният консенсус по дневния ред, регулациите, изпълнението и практическите процедури на Събора.

2. Антиохийската Църква няма да участва в Светия и Велик Събор докато причините, които възпрепятстват участието в Светата Евхаристия по време на Събора, не бъдат премахнати. И това, чрез намиране на финално решение на нарушението на Йерусалимската Патриаршия на каноничните юрисдикционни граници на Антиохийския престол, което доведе до прекъсване на общението с Йерусалимската Патриаршия.

3. Да се подсигури важността на участието на всички автокефални Православни църкви в Светия и Велик Събор, и това - всички решения да бъдат взимани в тяхно присъствие и с единодушното им одобрение, съгласно същностния принцип на един Всеправославен събор, и да се запази единството на Православната Църква.

4. Да се комуникира с всички Православни църкви и да бъдат уведомени за съдържанието на Антиохийската позиция и за причините, довели до нея.

5. Вярващите да бъдат призовани да участват, наред с техните духовни пастири, в молитва за това Светият Дух да вдъхнови Църквата в нейното пътуване към единството, в името на общото й свидетелство за Христа в този свят.

 

Единствено текстът на арабски е задължителен.

-----------------

Оригиналното решение в сайта на Антиохийската Патриаршия:

http://www.antiochpatriarchate.org/en/page/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%81%D9%8A-6-%D8%AD%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-2016/1436/

Превод от гръцки: Асен Андонов
Превод от английски: Десислава Панайотова, гл. редактор
Снимка: http://www.antiochpatriarchate.org

 

 

« предишна новинаследваща новина »