ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Съобщение от Синодалната канцелария

09 юли 2016 00:22, Отдел "Връзки с обществеността"

Във връзка с дискутирания в общественото пространство въпрос за отношението на Българската патриаршия към приетите на Събора в Крит документи, заявяваме, че все още в Светия Синод на БПЦ-БП не са получени официално тези документи. След като те бъдат получени ще им бъде направен легализиран превод и ще бъдат изпратени на митрополитите на БПЦ за внимателното им изучаване. Едва след това на свое заседание Синодът ще вземе отношение по решенията на Събора и ще изпрати становището си по надлежния ред.

Напомняме, освен това, че Българската патриаршия не е отказвала участие в Събора. Съгласно приетия регламент, Светият Синод на БПЦ-БП подложи на внимателно съборно изследване проекто-документите. Тъй как бяха открити пропуски, некоректни и двусмислени формулировки и др., с решението си от 01.06. 2016 г. Синодът помоли за отлагането на Събора, за да се изчистят проблемните моменти.

БПЦ-БП своевременно е изпращала своите забележки и позиции по проекто-документите на Събора. Още с решение на Светия Синод в пълен състав от 12.02.2015 г. протокол №3, БПЦ е отправила бележки и корекции по документа, приет на предсъборното съвещание от 29.09 - 4.10.2014 г. и е изпратила своите забележки по него.

За съжаление тези позиции са оставени без внимание и не са били разглеждани от секретариата по подготовката на Събора.

 

 

Аудио

Аудиозапис на новината: Ангел Карадаков

« предишна новинаследваща новина »