ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Докладна записка от ректора на Софийската духовна семинария архимандрит Сергий до Светейшия Български патриарх Максим и Св. Синод на БПЦ

04 май 2010 17:55, СДС
Софийска духовна семинария

Изх. №179/04.05.2010г.

ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ Г-Н Г-Н МАКСИМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД

КОПИЕ ДО:

Г –Н СЕРГЕЙ ИГНАТОВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РИО - СОФИЯ ГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Архимандрит Сергий, Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски”

Ваше Светейшество,

Имам моралното и професионално задължение да Ви уведомя, че по предложение на МОМН, чрез РИО - София град и при съгласуването с просветния отдел при Св. Синод на БПЦ, в началото на уч. 2009/2010 г. трябваше да съкратя трима учители, поради намаляване обема на работа (драстично намаляване броя на учениците). Съблюдавайки законите на Република България и КТ, определих комисия, която да извърши подбор за съкращение на трима учители. Комисията, след обстойно обсъждане с членовете на педагогическия съвет, оповести имената на събралите най-малко точки, а именно:

1. Валентин Насковски;

2. Сидер Сидеров;

3. Иван Петков.

Комисията, след като ми предостави мотивите за съкращение на всеки един от тях и декларация с имената и подписите на 99% от педагогическия състав, които определиха горепосочените учители за съкращение по чл. 328, ал. 1, т. 2, те бяха предизвестени и обезщетени с три брутни заплати, и бяха съкратени.

Валентин Насковски и Сидер Сидеров заведоха дела срещу Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски” (респективно срещу Св. Синод на БПЦ), да бъдат възстановени на работа и да получат ново обезщетение в размер на 3 900 (три хиляди и деветстотин) лв. на човек.

Ние от своя страна своевременно реагирахме и наехме адвокат, защитаващ интересите на Семинарията. Делата са на стадий обжалване на по-горна инстанция.

На педагогическия съвет от 03.05.2010 г. за пореден път бяха прочетени мотивите за съкращението на Валентин Насковски, Сидер Сидеров и Иван Петков. Членовете на педагогическия съвет са видимо подразнени от водените дела срещу духовната семинария и от ежедневното присъствие на Валентин Насковски в района на духовното училище, както и от постоянните му опити да комуникира и манипулира учители и ученици, с което определено пречи на ползотворния учебен процес.

Синовно моля, Ваше Светейшество и уважаемия Св. Синод на БПЦ в качеството си на РАБОТОДАТЕЛ да вземе становище по този казус.

Целувам светата Ви Патриаршеска десница и оставам на Ваше Светейшество предано в Христа духовно чадо

НА СОФИЙСКАТА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ

“СВ. ИВАН РИЛСКИ”

РЕКТОР: Архимандрит Сергий

 

 

Файлове

Portable Document Format File
Portable Document Format File
« предишна новинаследваща новина »