ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Магистърски програми на Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, 2010-2011 учебна година

14 май 2010 13:36, Българска Патриаршия
Богословският факултет "Св. Климент Охридски"

1. ВЯРА И ЖИВОТ – ръководител: доц. д-р Димо Пенков

Редовно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.

Редовно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Програмата се организира и провежда с цел да подготви специалисти в областта на систематическото и практическото богословие (нравствено, догматическо и пр.).

2. ИЗВОРИ И ТРАДИЦИЯ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. Екатерина Дамянова

3адочно обучение – специалисти (2 семестъра) държавна субсидия и платено обуч. и неспециалисти (4 семестъра), платено обучение.

Редовно обучение – специалисти, 2 семестъра, държавна субсидия и платено обучение.

Целта на програмата е да предостави на магистрите възможност да се докоснат до автентични изворови текстове на богословието, като се проследява традицията в рецепцията на тези извори. Участниците в програмата могат да изберат такива курсове, които ще ги специализират в следните направления – библеистика, патристика, българско средновековно книжовно наследство.

3. ЛИТУРГИЯ И МУЗИКА – ръководител: доц. д-р дякон Иван Иванов

Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение, държавна субсидия.

Задочно обучение, неспециалисти, 4 семестъра, платено обучение.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Да подготви специалисти с насоченост в областта на Практическото богословие. Целта е да се подготвят специалисти, практици – певци и диригенти, и теоретици за работа в посочените сфери на богословието.

4. РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ – ръкодовител: доц. д-р Божидар Андонов

Задочно обучение, специалисти, 2 семестъра, платено обучение и държавна субсидия.

Задочно обучение, неспециалисти, 4 семестъра, платено обучение.

Целта на програмата е да подготви специалисти в областта на теологията, които придобиват и учителска правоспособност и е възможно да се реализират като преподаватели по религия както в системата на средното, така и в системата на висшето образование.

5. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БОГОСЛОВИЕТО – ръководител: гл. ас. д-р Павел Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 2 семестъра.

Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Обучението дава възможност на студентите да се запознаят с богословската наука от гледна точка на настоящия момент.

6. ХРИСТИЯНСКО ПОКЛОННИЧЕСТВО – ръководител: гл. ас. д-р Павел Павлов

Задочно обучение, специалисти (държавна субсидия и платено обучение) – 4 семестъра.

Задочно обучение, неспециалисти, платено обучение – 4 семестъра.

Предназначение: за работещите в областта на туризма и за всички,които желаят да се реализират в областта на туристическите посреднически агенции, гидове на обекти от религиозен туризъм, управление на дестинации за поклоннически туризъм и пр. Програмата се осъществява съвместно с преподаватели от Геолого-Географския факултет на СУ.

НЕ СТАРТИРА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, В КОЯТО КАНДИДАТИТЕ СА ПОД 6 ЧОВЕКА

При нестартиране на програмата – платените такси за кандидатстване НЕ се възстановяват!

За повече информация и документи за прием в Магистърските програми: Канцелария (отдел) “Студенти” на Богословски факултет на СУ, пл. “Св. Неделя” № 19, инспектор Иво Начев, тел. 02/ 989 01 15, вътр. 15.

ПРОГРАМА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ при приема на кандидати-неспециалисти в магистърските програми по специалността ТЕОЛОГИЯ.

Събеседването се провежда от комисия, която цели да провери:

1. Общокултурната осведоменост на кандидата;

2. Мотивите за избора на съответната магистърска програма;

3. Обвързаността на интересите на кандидата с предлаганата магистърска програма;

4. Способност за самостоятелно мислене и интерпретация на фактите;

5. Идеи и планове за професионална реализация;

Класирането на кандидатите става по успех, който се определя от:

1. Среден успех от семестриалните изпити.

2. Среден успех от държавните изпити.

3. Оценка от събеседването.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН:

1. ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – оригинал и ксерокопие;

2. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА;

3. МОЛБА-ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

 

 

« предишна новинаследваща новина »