ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Светия Синод от 10 юни 2010 г.

17 юни 2010 23:11, Българска Патриаршия

На своето заседание на 10 юни 2010 г., след като изслуша докладна по повод предстоящото отбелязване на 60-годишния юбилей на Ловчанския митрополит Гавриил,

Светият Синод РЕШИ:

На тържествата в гр. Ловеч да бъде връчен на митрополит Гавриил орденът на БПЦ "Св. Климент Охридски" - I степен.

~ ~ ~

След като изслуша докладна записка, вх. № 1068/3.XII.2009 г., на главния секретар Стобийски епископ Наум, с приложено уведомително писмо на Цвета Узунова, библиотекар към БФ, за наличието на периодични издания, собственост на Св. Синод, както и на такива от личната колекция на патриарх Кирил, с молба да бъдат бракувани,

Светият Синод РЕШИ:

Дава благословение горните издания да бъдат предадени на Великотърновска св. митрополия.

~ ~ ~

Светият Синод изслуша писмо с вх. № 463/17.V.2010 г. на Първан Русинов, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2011 година. Необходимо е отговорът до Министерството да бъде даден до 30 юни т. г.

Светият Синод РЕШИ:

Възлага на ЦИАИ да подготви сведение за юбилейните годишнини през 2011 г. до 16 юни т. г., което да бъде представено за разглеждане в Св. Синод.

~ ~ ~

След като изслуша писмо с вх. № 486/26.V.2010 г. на Агатоникийския епископ Борис, игумен на Бачковската св. обител, с молба Св. Синод да даде благословение и разрешение в храма на Бачковския манастир отново да бъде извършвано светото тайнство Венчание,

Светият Синод РЕШИ:

Дава благословение в Бачковската св. обител да бъдат извършвани венчавки. Бачковският манастир да закупува венчални свидетелства от Пловдивска св. митрополия.

Към таксата за извършване на венчавки в Бачковския и Троянския ставропигиални манастири да бъдат вземани по пет лева на венчавка, които да бъдат за Пловдивската и Ловчанската митрополия.

В края на всяка година манастирите да представят на вниманието на епархийските митрополити на Ловчанска и Пловдивска епархия списъци на всички извършени в Бачковския и Троянския манастир венчавки, както и да преведат за всяка по пет лева такса на съответната света митрополия.

Относно предишно решение на Св. Синод, отнасящо се до закупуването на венчални свидетелства за Троянския манастир от Ловчанска митрополия, с неколкократно напомняне на игумена, същият се приканва, че ако в срок до една седмица не закупи венчални свидетелства от Ловчанска св. митрополия съгласно решението на Св. Синод, то в храма на Троянския манастир ще бъде забранено извършването на светото тайнство Венчание.

Наличните в Троянската св. обител свидетелства за тайнството св. Венчание да бъдат предадени на Ловчанска света митрополия. По предишното решение на Св. Синод за разпределението на таксите от извършените венчавки в Троянския манастир отпада решението да бъдат предавани такси на църковното настоятелство при село Орешак.

~ ~ ~

След като изслуша писмо с вх. № 484/26.V. 2010 г. на Агатоникийския епископ Борис, игумен на Бачковската св. обител, относно извършването на заснемане от държавни и научни институции и от частни лица на религиозни и културни ценности, намиращи се в Бачковския манастир в частност и по манастирите по принцип, като в писмото се отправя предложение да бъде определено заплащане, което да важи за подобни заснимания,

Светият Синод РЕШИ:

Потвърждава Окръжно на Св. Синод, прието в заседанието му на 2.XII.2005 г., прот. № 41 - пълен състав, което да бъде изпратено за напомняне на епархийските митрополити и ставропигиалните игумени.

~ ~ ~

Изслуша писмо с вх. № 496/1.VI. 10 г. на Агатоникийския епископ Борис, игумен на Бачковската св. обител, относно посещенията в св. обител на организирани групи от туристически фирми, които въпреки установената практика не ползват услугите на екскурзоводите на светата обител.

В писмото се отправя молба да бъдат установени правила и норми за посещение и поведение на подобен вид групи, което е причина за възникване на конфликти.

Светият Синод РЕШИ:

Игумените на ставропигиалните манастири да изготвят вътрешни проектоправилници по досегашната дейност на екскурзоводите при посрещането и разглеждането на забележителностите на обителта от туристическите групи. Правилниците да се изпратят в Св. Синод, за да бъдат предоставени на синодалните адвокати за изработване на правилници за работа с туристически фирми.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 474/20.V. 10 г. на Синопския епископ Атинагорас, архиерей на Вселенската патриаршия, с известие за провеждане на икуменическа международна монашеска среща в Рилската св. обител в периода 13-19 юли 2010 г.,

Светият Синод РЕШИ:

Тъй като Св. Синод не е бил известен своевременно, не може да вземе отношение по тази инициатива.

~ ~ ~

След като изслуша докладна по повод постоянните концерти и партийни мероприятия, провеждани пред ПКСХП "Св. Александър Невски",

Светият Синод РЕШИ:

Да бъде подготвено и изпратено писмо до кмета на гр. София, относно провеждането на концерти, митинги и събития пред ПКСХП "Св. Александър Невски".

 

 

« предишна новинаследваща новина »