ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Светия Синод от 11 юни 2010 г.

17 юни 2010 23:19, Българска Патриаршия

На своето заседание на 11 юни 2010 г. Светият Синод на БПЦ изслуша писмо с вх. №528/4.VI.2010 г. на Ловчанския митрополит Гавриил, председател на работната група по въпросите на религиозното образование към Св. Синод на БПЦ, относно проведената с благословение на Св. Синод на БПЦ съвместно с областния управител на Софийска област Кръгла маса на тема: "Религиозното образование в помощ на българското общество", на 18 май т. г. в София.

Светият Синод РЕШИ:

Приема писмото за сведение.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 219/25.11.2010 г., на Русенския митрополит Неофит, с приложен доклад за посещението му в Истанбул, Турция, по повод храмовия празник на Българската желязна църква "Св. Стефан",

Светият Синод РЕШИ:

Приема доклада за сведение.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 495/1.06.2010 г., на Доростолския митрополит Амвросий, с приложен доклад за посещението му на Света Гора - Атон и отслужването на св. Литургия на 6 май, Гергьовден, за празника на Зографската св. обител,

Светият Синод РЕШИ:

Приема доклада за сведение.

~ ~ `

След като изслуша писмо, вх. № 369/16.IV.2010 г., на Тивериополския епископ Тихон, председател на Църковното настоятелство при ПКСХП "Св. Александър Невски", с молба да му бъде съобщено какви мерки може да предприеме по ремонтно-реставрационните работи на ПКСХП,

Светият Синод РЕШИ:

Да бъде подготвено и изпратено писмо до епископ Тихон, че текущите ремонти по храма се извършват своевременно, с решение на църковното настоятелство, а за по-големите ремонти следва да бъде уведомен Св. Синод, като извършването на ремонтите става по каналния ред, след съгласуваност и разрешение на Св. Синод.

~ ~ ~

След като изслуша докладна записка, вх. № 492/31.V.2010 г., на главния секретар Стобийски епископ Наум, с приложено писмо на д-р Диана Инджова, член на Националното сдружение за интеграция на хората с увреждания към Министерския съвет, относно предвиждано закриване или преструктуриране на Агенцията за хора с увреждания,

Светият Синод РЕШИ:

Да бъде подготвено писмо до д-р Инджова, че Светият Синод споделя загрижеността на Агенцията за хора с увреждания и подкрепя искането Агенцията да не бъде закрита или преструктурирана, тъй като тя се явява орган, който координира и контролира интеграцията в българското общество на хората в неравностойно положение.

~ ~ `

Изслуша писмо, вх. № 525/4.6.2010 г., на архимандрит Сергий, ректор на СДСеминария, с изразена благодарност за финансовите средства в размер на сто хиляди лева, от дирекция "Вероизповедания", предоставени на Св. Синод за нуждите на Семинарията. Със средствата са били извършени противопожарни предписания, изградена е ВиК инсталация, оборудвани са противопожарни табла в сградата, закупени са нови пожарогасители и са поставени табели, указващи посоките при пожар. С част от средствата е довършено и монтирането на алуминиева дограма в централната сграда.

Светият Синод РЕШИ:

Приема писмото за сведение.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 430/29.1.2010 г., на Слава Иванова, директор на Националния музей на Българското изобразително изкуство, с молба по повод отбелязването през тази година на 200-годишнината от рождението на Захарий Зограф, да им бъде разрешено да заснемат стенописи и икони, дело на прочутия майстор от Рилския, Бачковския, Троянския, Преображенския и Плаковския манастири, както и за срок от шест месеца да бъдат предоставени изработени от Захарий Зограф икони, собственост на БПЦ.

Декларира се, че при получаване на разрешение, приемането и предаването на иконите ще става с протокол и ще бъдат спазени всички изисквания относно транспорт, експониране, съхранение и връщане по съответните места. Предвижда се изложбата да бъде открита на 11.Х. т. г. в залите на Националния музей.

Светият Синод РЕШИ:

Писмото да бъде изпратено на епархийските митрополити и ставропигиалните игумени за сведение.

Да бъде уточнено със синодалните адвокати как да се защитят правата на собственика - БПЦ.

Да бъде подготвено писмо до Националния музей, че за получаване на разрешение следва да влезе във връзка с епархийските митрополити и ставропигиалните игумени.

~ ~ ~

Светият Синод изслуша писмо, вх. № 471/19.IV.2010 г., на председателя на УС на фондация "Св. Патриарх Евтимий Търновски" г-жа Надежда Мадолева, относно покана за сътрудничество при финализирането на програмата от Декада 2002-2012 г., посветена на делото на св. патриарх Евтимий, в чест на 600-годишнината от блажената му кончина. В писмото се отправя молба и предложение за сътрудничество при осигуряване на материална подкрепа за финалния проект.

Светият Синод РЕШИ:

Изслуша писмото за сведение. Поздравява Фондацията за благородната инициатива и й пожелава успех, като при възможност ще откликне на молбата.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 412/22.IV.2010 г., на М. Змейкова, председател на сдружение "Учение без граници", с молба за одобрение и подкрепа за изграждане на духовно-образователен център "Св. София" в гр. София,

Светият Синод РЕШИ:

Писмото да бъде изпратено на Софийска св. митрополия за сведение и по компетентност.

~ ~ ~

След като изслуша молба на Мариела Тунтова от Швейцария, за учредяване на Българска православна църковна община "Св. Георги" в Швейцария,

Св. Синод РЕШИ:

Молбата да бъде предадена на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон.

~ ~ ~

Изслуша молба вх. № 277/18.III.2010 г. на Милан Петров Николов, член на ВЦС, с която моли по здравословни причини да бъде освободен от участие във ВЦС. Към молбата е приложен и протокол на ТЕЛК.

Светият Синод РЕШИ:

Уважава молбата на Милан Николов и го освобождава от участие във

ВЦС.

 

 

« предишна новинаследваща новина »