ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Решения на Светия Синод на БПЦ от 15 юни 2010 г.

17 юни 2010 23:40, Българска Патриаршия

На своето редовно заседание на 15 юни 2010 г., след като изслуша писмо с вх. № 507/02.06.2010 г. на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, с молба, предвид здравословното му състояние и бъдещето на църковно-народното дело в епархията на САЩ, Канада и Австралия да му се определи и изпрати викарен епископ за помощник,

Светият Синод РЕШИ:

Определя Драговитийския епископ Даниил, викарий на Неврокопския митрополит, за викарен епископ на митрополит Йосиф, считано от 15.06.2010 година. До уреждане на формалностите по пътуването и заемане на новата длъжност епископ Даниил остава на старото послушание.

До ръкополагането на нов викарен епископ на Неврокопския митрополит Натанаил, определя Адрианополския епископ Евлогий, игумен на Рилската св. обител, да бъде в помощ на Неврокопския митрополит.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. №. 564/15.06.2010 г., на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон, с молба за по-доброто благодатно и административно управление, след възстановяването на мира и престижа в епархията да му бъде даден и назначен Константийският епископ Антоний, викарий на Пловдивския митрополит, за викарен епископ на Западно- и Средноевропейския митрополит,

Светият Синод РЕШИ:

Определя Константийския епископ Антоний, считано от 15.06.2010 г., за викарий на Западно- и Средноевропейския митрополит Симеон.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 519/03.06.2010 г., на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, с известие за проведената от 26-28 май т. г. в гр. Ню Йорк Първа асамблея на каноничните православни йерарси в Северна и Централна Америка,

Светият Синод РЕШИ:

Приема писмото за сведение.

~ ~ ~

След като изслуша писмо, вх. № 807/22.10.2010 г., на митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф, за положението на църковните общини на епархията в Австралия, в което писмо се отправя молба да се обърне внимание на представителите на държавната власт да поддържат необходимите контакти с църковните началства по места,

Светият Синод РЕШИ: Да бъде поканен министър Божидар Димитров на среща в Св. Синод.

~ ~ ~

След като изслуша писмо с вх. № 425/29.04.2010 г. на Стефан Михайлов, живеещ в САЩ, бивш свещеник в с. Червена вода, Русенско, с молба да бъде възстановен като свещеник и приет на служение в българската епархия в САЩ, Канада и Австралия,

Светият Синод РЕШИ:

Възлага на митрополит Йосиф да проучи въпроса и да докладва в заседание на Св. Синод.

~ ~ ~

Относно продължаващата практика за предаване на св. мощи от цивилни лица на храмове и манастири, въпреки решенията на Св. Синод, изпратени до съответните институции,

Светият Синод РЕШИ:

Да бъдат подготвени и изпратени писма със запитване до Адрианополския епископ Евлогий, игумен на Рилската св. обител, и до Величкия епископ Сионий какви св. мощи са получили от НИМ и къде понастоящем се намират те.

~ ~ ~

Във връзка с решението на Св. Синод на БПЦ от 10 юни да бъде отменено наложеното църковно наказание „аргос" на митрополит Симеон и за неговото възстановяване като правоправещ епархийски митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия,

Светият Синод РЕШИ:

Да бъдат подготвени и изпратени писма до Предстоятелите на Поместните православни църкви, както и до представителите на Православните църкви в Германия с известие за възстановяването на митрополит Симеон като правоправещ архиерей на Западно- и Средноевропейска епархия.

 

 

« предишна новинаследваща новина »