ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Отчет за работата на Центъра за обучение на хора с увреждания, кв. "Чайка", гр. Варна

19 юни 2010 09:44, Варненска и Великопреслaвска митрополия
Гербът на Варненска и Великопреславска св. Митрополия

На 3 август 2007 г. официално бе открит Център за обучение на хора с увреждания в кв. "Чайка", гр. Варна, от сдружение "Здраве за всички" - гр. Плевен - по проект "Мрежа за социално включване на хората с увреждания".

Проектът е финансиран от ААМР/ФРМС и стана благодарение на партньорството с Варненска и Великопреславска света митрополия и личната подкрепа на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит д-р Кирил.

За периода от месец септември 2007 г. до месец април 2008 г. в Центъра преминаха обучение представители на повече от 50 неправителствени организации (НПО) на и за хора с увреждания от гр. Варна и други градове от Североизточен планов регион (СЕПР) като Разград, Силистра, Добрич, Балчик.

Една част от участниците бяха представители на организации - членове на мрежи с национално покритие, като Съюза на слепите, Българската асоциация на пострадали при катастрофи и др.

Друга част от участниците бяха лекари, представляващи по-малки или новосъздадени сдружения и фондации от СЕПР, които са насочени към развитие на социални услуги, хосписи и други подобни за социално-слаби хора с увреждания.

В обученията взеха участие и представители на църковното настоятелство в гр. Варна, както и доброволец от немската фондация "Либенау", работеща със социалната асоциация "Св. Андрей" в гр. Варна.

Като положително може да се отбележи включването в обученията на презентации за държавно финансирани програми за хора с увреждания от представители на министерства в гр. Варна в лицето на г-н В. Дамянов - регионален представител на Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика.

Специализираната обучителна програма бе реализирана от висококвалифицирани преподавател, координатор-проект и технически организатор, с активната подкрепа на Варненска и Великопреславска света митрополия по дати и модули както следва:

Модул 1: "Мотивационно обучение. Оценка на готовността за стартиране на социално предприятие" (07 юли 2007 г.);

Модул 2: "Генериране на идеи за социално предприятие, оценка на бизнес идеи и техноикономически анализ" (24 септември 2007 г.);

Модул 3: "Бизнес планиране, маркетинг и финансов мениджмънт на социалните предприятия" (12 ноември 2007 г.);

Модул 4: "Застъпничество и лидерски умения" (30 ноември 2007 г.).

Чрез Центъра за обучение бяха организирани и изнесени обучения в гр. Добрич за хора с увреждания в слуха - членове на ТО на СГБ, осъществени с помощта на г-жа Радка Стойкова - жестомимичен преводач. По време на обученията в гр. Варна и гр. Добрич бяха използвани интерактивни методи на преподаване, включващи мултимедийни PowerPoint презентации, работа в малки групи, прилагане на мозъчна атака, SWOT анализ, свободна дискусия за обмен на опит и др.

По проекта бяха предоставени всеки месец по 20 часа консултации на заинтересовани представители от неправителствените организации по конкретни въпроси, свързани със създаването и развитието на социални предприятия към тях. Част от темите на консултациите бяха насочени към идентифициране на бизнес идеи и възможната им реализация, отчитайки спецификата на дейността и мисията на съответната организация. Бяха планирани следващите стъпки за работа с всяка една от организациите, включващи консултации за разработка на бизнес план, маркетиране на предлаганите продукти/услуги, придобиване на специфични мениджърски умения за управление на социалното предприятие и пр.

По този начин проектът, реализиран от Сдружение "Здраве за всички", с подкрепата на Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит д-р Кирил, даде шанс на редица неправителствени организации от Североизточен планов район да намерят алтернативи за своето устойчиво развитие, чрез развиване на концепциите за изграждане на социални предприятия.

Изградената база на обучителния център е достъпна за всички организации на и за хора с увреждания и е най-големият капитал за подкрепата и развитието на неправителствените организации и хората с увреждания от гр. Варна и региона.

Д-р Емил Кючуков - председател на УС на сдружение "Здраве за всички"

 

СПИСЪК на обслужените хора с увреждания с помощни средства в Център - гр. Варна за периода август 2007 г. - юни 2010 г.

 

1. Инвалидни колички /х 486 лв./:180 човека за 87 480 лв.

2. Столове за баня и тоалет /х 331 лв./:255 човека за 84 405 лв.

3. Антидекубитални дюшеци /х 372 лв./:116 човека за 43 152 лв.

4. Антидекубитални възглавници /х 65 лв./:121 човека за 7 865 лв.

5. Акумулаторни колички /х 3016 лв./:15 човека за 45 240 лв.

6. Проходилки /х 72 лв./: 36 човека за 2 592 лв.

7. Слухови апарати /х 406 лв./:124 човека за 50 344 лв.

8. Батерии за слухови апарати /х 24 лв./:228 човека за 5 472 лв.

9. Говорни апарати /х 1236 лв./:11 човека за 13 596 лв.

10. Подмишечни патерици /х 11 лв./:90 човека за 990 лв.

11. Подлакътни патерици /х 14 лв./:117 човека за 1638 лв.

12. Гръдни протези /х 132 лв./:35 човека за 4620 лв.

13. Перуки /х 100 лв./:26 човека за 2600 лв.

14. Протезни чорапи /х 14 лв./:52 човека за 728 лв.

15. Регулируеми бастуни /х 11 лв./:33 човека за 363 лв.

16. Триопорни бастуни /х 36 лв./:3 човека за 108 лв.

17. Четириопорни бастуни /х 48 лв./:16 човека за 768 лв

Общо обслужени:1458 човека

Предоставени помощни средства за:351 961 лв.

 

 

« предишна новинаследваща новина »