ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Учителите по Религия могат да придобият V и ІV квалификационна степен

21 юни 2010 14:09, Българска Патриаршия
Сградата на ДИПКУ-Варна

Педагогическата общност в България постепенно преоткрива корените на своето дело и все повече се отваря за обучението по Религия в различните му аспекти. Пример за това е и ДЕПАРТАМЕНТЪТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ (ДИПКУ) – Варна към ШУ „Константин Преславски”, който обявява:

От тази година ДИПКУ – Варна приема документи за придобиване на ПЕТА И ЧЕТВЪРТА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН (ПКС) за учители, които преподават по предмета РЕЛИГИЯ. Това е една отлична възможност за тях да споделят опита и проблемите си, да повишат своята професионално-квалификационна степен, а оттам - и заплащането на своя труд.

Курсът е под наслов: Обучението по Религия в СОУ.

Организационна форма: тематичен курс.

Продължителност: 1 учебен ден.

Време на провеждане: 20.08.2010 г. от 9,30 ч.

Брой учебни часове: 8.

Брой кредити: 0,5.

Предназначение: за учители, преподаващи в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап. Подходящ е за кандидати за придобиване на V и ІV професионално-квалификационна степен.

Анотация: Представяне на съвременните проблеми на обучението по Религия в СОУ. Целта на курса очертава до голяма степен и логиката на научните търсения, мотивиращи специалиста по методика – учител по Религия в СОУ. Стремежът е да се предоставят научно-методическите интереси на изследователя-методик, отразяващи опита му в преподавателската практико-приложна дейност, съобразени с методиката на религиозното образование в началния, прогимназиалния и гимназиалния етап.

Очаквани резултати от курса: след приключването на курса се очаква обучаваните да усвоят компетенции относно:

- Същността на ключови йерархични понятия, съставящи общия съвременен поглед на методиката при съобразяване със специфичните характеристики на учебното знание по Религия;

- Конструирането на логико-методологически операции и действия при преподавателската дейност; работа с методическата проблематика в съответната възрастова група от обучаеми ученици;

- Умения за мотивация и стимулиране на подрастващите в учебно-познавателната дейност;

- Извеждане на съвременни съпоставителни маркери за учители спрямо дизайна на обучение по Религия; приоритети и технологии за развитие на религиозното образование в рамките на основната и средната училищна степен.

Ръководител на курса: ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев

Документите ще се приемат в Учебен отдел на ДИПКУ /каб. 31, ет. І/ до 30 юли 2010 г. всеки делничен ден от 8,30 - 11,30 ч. и от 13,00 – 15,00 ч.

Такса за обучение – 10 лв. на курсист.

Курсистите могат да ползват хостела на ДИПКУ срещу заплащане - 12 лв. на нощувка.

Още информация за необходимите документи и за придобиването на ПКС по Религия има в сайта на ДИПКУ на следните адреси:

www.ittd.acad.bg

http://www.ittd.acad.bg/?open=pks&kat=usl

http://www.ittd.acad.bg/?open=pks&kat=kombiniran#docs

http://www.ittd.acad.bg/?open=pks&kat=kombiniran#priem

http://www.ittd.acad.bg/?open=kurs&plan=22#2201

както и в други подстраници на сайта.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел. 052/301-243 ; 052/301-241, вътр. 105 /Д. Русева - Учебен отдел/.

~ ~ ~

Напомняме, че ставрофорен иконом д-р Захарий Дечев, освен че е православен духовник и университетски преподавател, е и член на Работната група по въпросите на религиозното образование към Св. Синод на Българската православна църква, която непрестанно полага усилия за максимално подобряване статута и условията на работа на преподавателите по Религия в България. Работната група призовава учителите по Религия да се възползват от предоставяната в ДИПКУ – Варна възможност и заявява своя дългосрочен ангажимент да им бъде в помощ, като работи активно с държавните институции, от които зависи обучението по Религия да влезе в Задължителната общообразователна подготовка на децата и учениците.

Информация: Българска Патриаршия и ДИПКУ-Варна

 

 

« предишна новинаследваща новина »