ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Институционална среща във връзка с проблемите за закрила на детето

23 юни 2010 14:45, Видинска митрополия
Институционална среща във връзка с проблемите за закрила на детето

На 23 юни в конферентната зала на Областна администрация – Видин, под егидата на г-жа Елка Георгиева, зам.-областен управител на Видин, се състоя среща на различни институции по въпроси свързани със закрила на детето.

Обща среща на институциите по въпроси за закрила на детето се оформи и наложи като добър модел за работа и взаимодействие, като след първите пробни срещи, организирани от Областната управа на Видин в по-тесен кръг, се наложи да се разшири кръгът на участниците, като ангажирането на повече институции позволява изглаждането на досегашните пречки и недоразумения.

Такава разширена среща между отговорните институции по въпросите за закрила на детето се организира за първи път, като целта е да се стиковат и изяснят различните отговорности на институциите, за да може по-ползотворно и адекватно да се преодоляват неясни и непредвидени казуси, касаещи закрилата на детето.

На срещата бе поканена да вземе участие и Видинска света митрополия, която до момента много добре и достойно заема своето място в обществото, както и в сътрудничеството си с всички институции във Видин и институциите по населени места из епархията.

Представител от името на Видинска митрополия бе архимандрит Поликарп, който след дадената му от г-жа Георгиева дума, сподели важността от единството на институциите, от поемането на отговорност, която не накърнява достойнството и работата на съответна институция.

Той подчерта наложителното участие на представители на Църквата в делата, свързани с преодоляване на наболелия житейски проблем, и даде ясен пример, по който трябва всички да вървят, за да може да има след време добри и изпълнени с доверие и сътрудничество резултати.

Архимандрит Поликарп подчерта готовността и добрата воля от страна на митрополията за съдействие и участие в подобряването на нивото и възможностите, касаещи закрилата на детето.

Срещата приключи в дух на разбирателство и добра воля за сътрудничество между институциите, като представителите си уговориха работна среща в края на месец август, на която да присъстват и всички директори на училищата и детските градини.

Текст и снимки: архимандрит Поликарп

 

 

Снимки

Институционална среща във връзка с проблемите за закрила на дететоИнституционална среща във връзка с проблемите за закрила на дететоИнституционална среща във връзка с проблемите за закрила на дететоИнституционална среща във връзка с проблемите за закрила на дететоИнституционална среща във връзка с проблемите за закрила на детето
« предишна новинаследваща новина »