ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Пасхално послание на Видинския митрополит Даниил

07 април 2018 13:47, Видинска митрополия
Видински митрополит Даниил

„Не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса, няма Го тук: Той възкръсна” (Мат. 28:5-6)

Възлюбени в Господа братя и сестри,

Христос Воскресе!

Преди почти две хиляди години вестта за Христовото възкресение изпълнила „със страх и радост голяма” (Мат. 28:8) сърцата на жените мироносици, които първи, в ранното утро на неделния ден, отишли да помажат с аромати Христовото тяло. Днес, в славната възкресна нощ с велика радост и благоговение се изпълват и нашите души и ние дръзновено изповядваме победата на нашия Господ Иисус Христос над смъртта.

Не случайно първите думи, с които възкръсналият Спасител се обърнал към жените мироносици били: „Радвайте се!” (Мат. 28:9), защото с Христовото Възкресение настъпил часът на победата над злото в света; часът на спасението и изкуплението на целия, измъчен и поробен от греха, човешки род!

Преди кръстната Си смърт, Годпод Иисус Христос беше обещал на Своите ученици: „Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скъбта ви ще се обърне на радост ... и радостта ви никой няма да ви отнеме” (Иоан 16:20-22). Наистина, никой и нищо не било в състояние да отнеме радостта на апостолите, защото те се убедили в реалността на Христовите думи: „Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20). Тази радост от общуването с Иисус Христос, станала смисъл на техния живот. Те съвсем естествено приели мисията, която Господ им възложил: „Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал” (Мат. 28:19-20).

За тях животът станал Христос, „а смъртта – придобивка” (Фил. 1:21). И действително, те били готови по-скоро да умрат, отколкото да позволят някой да помрачи радостта им и да им отнеме небесната награда.

Пред нас винаги е жив примерът на тяхната изповед пред онези управници и властимащи, които искали да им забранят да говорят за Възкръсналия Спасител: „Съдете, дали е справедливо пред Бога – вас да слушаме повече, нежели Бога; защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули” (Деян. 4:19-20).

Изпратени от своя божествен Учител, светите апостоли станали проповедници на покаянието и добродетелния живот (срав. Лука 24:47). За тях било немислимо да изменят на Христовите думи или да позволят да бъдат обладани от греховни страсти. Духовната смърт и разлъката от Христа, които поробването на страстите причинява, за тях били по-страшни от колкото мъченията и самата смърт. В този смисъл и св. Йоан Златоуст дръзновено възкликва: „Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасителевата смърт ни освободи от нея, нека и ние самите не и се поробим отново, чрез греховете” (Слово за Пасха).

С възкресението Си, Господ проправи път към възкресението за вечен живот на всеки един от нас, който желае да Го следва. Той ни даде пример, че този път е жертвената любов към Бога и човека.

За нашият Бог и Спасител няма непреодолима трудност, няма непоносимо изпитание или неразрешим житейски проблем. Това на нас, православните християни, които с цялото си сърце и с целия си разум вярваме и се уповаваме на Него, ни вдъхва надежда, дава ни сили и кураж, озарява сърцата и осмисля живота ни. Нито трудностите, нито кризите, нито бедността ще бъдат за нас повод за униние и отчаяние. Нищо няма да ни отнеме радостта на Възкресението и да ни огорчи в „този ден на всемирно тържество”, защото имаме пред очи Христовите думи: „В света скърби ще имате, но дерзайте, Аз победих света” (Иоан 16:33). Закърмен и възпитан в православната вяра, нашият добър народ в своята история винаги е намирал упование, надежда, сили, чрез тази вяра да преодолява всякакви изпитания и в сърцето си да живее с Христовия мир и радостта на Възкресението.

Ликувайки с пасхална радост поздравяваме по случай Празника на Празниците – Възкресение Христово, всички вас, наши възлюбени в Христа духовни чеда във Видинска епархия. Молитвено благопожелаваме Господ да ни удостои с чисти сърца да прославяме Неговото славно Възкресение. Нека Пасхалната радост винаги да стопля сърцата ни и да разсейва тревогите и изпитанията, които в днешно време непрестанно ни връхлитат. Победителят на смъртта – нашият Господ Иисус Христос, да подкрепя нашето дръзновение да живеем благочестиво, в мир, Христова любов и в братолюбие.

Господ да ни удостои с благодатта на Възкресението Си и тук, на земята, и там, в Неговото царство. Нека пасхалният всепобеден поздрав винаги да живее в сърцата ни:

„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!”

С любов във възкръсналия от мъртвите Господ Иисус Христос,

† ВИДИНСКИ МИТРОПОЛИТ ДАНИИЛ

 

 

« предишна новинаследваща новина »