ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Антиканоничната съдебна сага на архимандрит Дионисий

20 ноември 2018 15:30, Ловчанска митрополия
Ловчанска св. митрополия

Известно е, че срещу архимандрит Дионисий - със светско име Дионисий Бойков Мишев, е съставен доклад от анкетна комисия в състав Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим и Мелнишки епископ Герасим, свързан с неговото поведение, с който представителите на комисията приемат, че са налице основателни причини за „срочно повдигане на църковно-наказателно дело срещу архимандрита“, като комисията счита, че :„няма пречка от църковните наказания да бъде наложено наказание съгласно чл.191 т.10 от УБПЦ-БП: „низвержение, без отлъчване от Църквата, според каноните“.

Докладът е депозиран в Българска патриаршия - Свети Синод с вх. № 112/17.02.2017г.

Въпреки заплахата от църковно – наказателно производство, архимандрит Дионисий не престана да злепоставя Българската православна църква и висшестоящи по сан лица. Той продължи да води образувани от него дела пред Софийски районен съд.

По негова тъжба срещу Ловчански митрополит Гавриил е образувано наказателно дело от частен характер в Софийски районен съд под № 19769/2016г., 122- ри състав.

В тъжбата той излага, че в интервю за вестник „Монитор“ на журналиста Яна Йорданова, публикувано на 03.06.2016г., митрополит Гавриил твърди невярно, че: „като председател на ЦН на ПКСХП „Свети Александър Невски“ архимандрит Дионисий е разпоредил събирането на такси за вход в храма“ и още, че: „В интервюто Ловчанският митрополит Гавриил характеризира архимандрит Дионисий като служител в храма, „…срещу когото са се надигнали хората…“, служител,„…който се опитва да стовари вината върху другите“.

В тъжбата се твърди още, че с оглед службата на архимандрит Дионисий в църквата и обществото, изреченото от митрополит Гавриил „обвинение“ представлявало особено грубо и недопустимо посегателство върху образа му на духовен пастир, злепоставяло го и руши вярата в институцията, която той представлява. Според архимандрит Дионисий митрополитът не само твърди неистини, не само го обижда, но и превишава мярата на допустимото в средствата за масово осведомяване, като изрича „квалификации с клеветнически характер досежно него, неговата професия и Българската православна църква.“ Владиката е обвинен от него и за следното: „Изразеното в интервюто мнение дава основание да се смята, че Ловчанският митрополит Гавриил е бил фактор за освобождаването на архимандрит Дионисий от заеманата от него длъжност на председател на ЦН при ПКСХП „Свети Александър Невски“, в проведеното на 20 май заседание на Светия Синод“. Във връзка с изложеното, архимандрит Дионисий иска от Софийски районен съд, архиереят да бъде осъден за извършени спрямо него деяния - обида и клевета по смисъла на чл.146, 147 и 148 от НК и съдът да определи съответно обезщетение за вредоносния резултат от него.

ИЗЛОЖЕНОТО ОТ НЕГО В ТЪЖБАТА НЕ Е ОСНОВАНИЕ МИТРОПОЛИТЪТ ДА БЪДЕ ОБВИНЕН В ОБИДА И КЛЕВЕТА, ТЪЙ КАТО Е ИЗКАЗАЛ ИСТИНИ В ИНТЕРВЮТО, ЦИТИРАНО В НЕЯ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДОКАЗАНИ КАКТО С ГЛАСНИ, ТАКА И С ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА.

СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБСЪЖДАНЕ И ФАКТЪТ, ЧЕ АРХИМАНДРИТЪТ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА КЛЕВЕТИ ВИСШЕСТОЯЩИ ПО САН ОТ НЕГО ЛИЦА ПРЕД СВЕТСКИ СЪД, С КОЕТО НАРУШАВА АПОСТОЛСКИТЕ ПРАВИЛА И КАНОНИ, ПОДРОБНО ИЗБРОЕНИ В ГОРЕЦИТИРАНИЯ ДОКЛАД НА АНКЕТНАТА КОМИСИЯ.

Производството по делото беше прекратено с определение от Софийски районен съд, тъй като архимандрит Дионисий и неговият процесуален представител не се явяват в съдебното заседание, за което са били редовно призовани, и не представят молби за отлагане на делото или за посочване на уважителна причина за неявяването си. Делото е прекратено с определение на 11.12.2017 г. Срещу това определение на Софийски районен съд - 122-ри състав е подадена жалба едва на 30.05.2018 г. с вх. №1038928 и по тази жалба е образувано въззивно наказателно дело от частен характер № 3267/2018г. на СГС- НО-VII в. състав, което е насрочено за 29.10.2018 г. На 29.10.2018 г. архимандрит Дионисий и неговият процесуален представител отново не се явяват на съдебното заседание. С Решение №1145/9.11.2018 г. по въззивно частно наказателно дело №3267/2018 г. на Софийски градски съд – наказателно отделение - VII въззивен състав е потвърдено като правилно и законосъобразно определение на Софийски районен съд- наказателно отделение – 122 състав, с което на основание чл.289 ал.1 във вр. с чл.24 ал.5 т.5 от НПК е било прекратено производството по НЧХД №19769/2016 г. на СРС, образувано по тъжбата, подадена от архимандрит Дионисий срещу митрополит Гавриил.

Все още е висящо и образуваното гр. дело № 41160/2016г. по описа на СРС-73 състав срещу заповед № 13/20.05.2016г., издадена от председателя на Светия синод на БПЦ-БП - Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит /Симеон/ Николов Димитров. Петитумът на исковата молба очертава претенция за уважаване на следните искания : 1/ за отмяна на заповед № 13/20.05.2016г. 2/ за признаване незаконност на уволнение 3/ за възстановяване на ищеца на предишната му работа 4/ за присъждане на обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа и 5/ за обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди във връзка с уронването на престижа му на държавен служител.

ОТ ЕДНА СТРАНА, ТАКА ПРЕДЯВЕНИТЕ ИСКАНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ГРАЖДАНСКИТЕ СЪДИЛИЩА, А ОТ ДРУГА СТРАНА И КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ АРХИМАНДРИТ ДИОНИСИЙ ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА ОТ ЦЪРКВАТА В РАЗМЕР НА 720 ЛЕВА.

Особено недопустимо е констатираното от анкетната комисия на извършените от архимандрит Дионисий провинения на 30.04. през 2016г. – Велика събота, които подробно са описани в т. III от доклада на горепосочената анкетна комисия. От тези провинения най-тежко е извършеното поругаване над Тялото Христово, което не е било потребено според утвърдения ред за извършването на св. Василиева литургия.

Според свидетелства на свещениците, съслужили на архимандрит Дионисий по време на гореспоменатото богослужение, една част от хората са пристъпвали към Тялото Христово, считайки че вземат нафора. Също така става ясно, че по време на причастяването частици от Тялото Христово са падали на земята. От описаното в доклада на анкетната комисия става ясно, че част от хората приели Свето Причастие не са имали знанието, че приемат Светите Тяло и Кръв Христови, което е предизвикало смут и съблазън у много християни, присъстващи в храма.

От Канцеларията на Ловчанска св. митрополия

 

 

« предишна новинаследваща новина »