ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

Относно конгреса на "Свидетелите на Йехова" в Ямбол и учението им

02 септември 2010 09:16, Сливенска митрополия
Сливенска света Митрополия

От 27 до 29 август 2010 г. в зала „Диана” в гр. Ямбол се проведе конгрес на сектата ”Свидетели на Йехова”. Основните теми, които са разисквани на тази сбирка, са били: "Кой е Йехова и как творението и Библията разкриват Неговите качества"; "Какво прави Бог, за да се приближи до тебе" и още няколко подобни теми. Кореспондентът на "Дарик радио" в гр. Ямбол съобщи, че последователите на сектата са плъзнали из улиците и в домовете на жителите на Ямбол, раздавайки листовки. В информацията на "Дарик" се казва, че нито една организация или формация, която ратува за патриотизъм и православие не е обявила своето отношение към тази проява на „Свидетелите на Йехова".

Публикуваме становището на Сливенска митрополия по този въпрос:

”Писането срещу заблудите на йеховистите не е проява на лоши чувства и на омраза, а израз на искрена любов към тях, придружена с надежда за тяхното изправление. Справедливото и добронамерено изобличение е като ножа на хирурга. Отначало той причинява болка на заболелия, но след отстраняване на телесната повреда, носи здраве и благоденствие на оперирания.

Йеховистите са тежко болни хора, и психически и духовно, и тях може да ги излекува единствено чудото на Божията сила и благодат. Тук, разбира се, ние имаме предвид искрено заблудените между тях, които са едно малцинство, а не слугите на тази секта, които й служат срещу добро заплащане и други материални облаги, което за тях е и главната цел.

Без да се впускаме в детайлни анализи на многобройните заблуди на тази секта, отсъдете по съвест сами: не е ли лудост и човекоубийство забраната им на кръводаряването и на кръвопреливането при положение, че от тях зависят хиляди човешки живота по света всеки Божи ден и час? Ако, не дай Боже, е катастрофирал собственият ви син и се нуждае в интензивното отделение от преливане на кръв, за да се спаси животът му, нима ти, неговият баща или майка, или близък родственик, или приятел, няма да протегнеш с готовност ръка, за да дадеш кръв, която да отиде в неговото тяло и спаси живота му? Това ти веднага ще сториш с любов и подтикван от милосърдие. Защото Господ казва: ”Няма по-голяма любов от тая, да положиш душата си за ближния!” Но йеховистите не разсъждават така. Те проповядват, че кръводаряването и кръвопреливането строго се забранява от Божия закон, като един вид консумация на кръв, и че това дело влече към погибел. Те носят у себе си заедно с документите за самоличност и писмена декларация, че се отказват при случай на злополука от кръвоприемане, дори от това да зависи животът им, и че ако някой дръзне да наруши свободно изявената им воля, подлежи на съд и наказание. Затова тази секта справедливо е наречена ”сектата на доброволните самоубийци”. Затова и във всяка нормална страна ”Свидетелите на Йехова” са нежелани, забранени и отговорни пред Темида.

”Свидетелите на Йехова” твърдят за себе си, че единствени знаят истинското име на Бога, и че това име е Йехова. Не е необходимо да си филолог-евреист, за да видиш, че те и тук бъркат, защото вярното име на старозаветния Бог не е Йехова, а Яхве. Всякакво друго име на Бога било фалшиво. Но отворете светата Библия, която цитират и те, й ще видите, че Бог в Троица – Отец, Син и Свети Дух – явява името Си в много имена в зависимост от Неговите свойства и проявления. Например: Господ (Господар), Вседържител, Всевишен, Старият по дни, Емануил и много други. Обратното на това е учел Чарлз Ръсел (1872-1916), основателят на йеховистката секта, и ние до известна степен съчувстваме на неговото невежество. Той е имал незавършено светско прогимназиално образование (седми-осми клас), полуграмотен, без никакви богословски познания. Сменял е религиозните си убеждения както се сменят носни кърпи или както богата дама – тоалетите си. Първо е бил презвитерианин, след това става конгрегационалист, после адвентист и накрая решава, че най-изгодно и прагматично е да основе свое собствено религиозно учение: полуюдаистко, полухристиянско, полуислямско, полуезическо… И всичко това със самообявената реклама за себе си и за своя труд ”Изучаване на Писанието”(Studies in the Skriptures), че той стои по-високо от Библията.

”Свидетелите…” отричат цялото учение не само на Православната църква, но и учението на римокатолиците и протестантите. Те не признават Света Троица; не вярват в Иисуса Христа като Спасител и Изкупител на човешкия род; говорят кощунствено за Него, че е разпънат не на кръст, а на кол – греда; хулят света Богородица и светиите; отричат светите Тайнства, йерархията, почитането на Кръста, иконите, светите мощи. Много пъти са обявявали, че светът свършва и идва Второто пришествие: от 1877 година за октомври 1914 г., после за 1925 г., след това последователно за 1930, 1931, 1933 г. – общо 44 "Христови пришествия", минали без произшествия.

Би било несправедливо от наша страна, ако обявим всички йеховисти за хора заблудени и с жигосана съвест, неспособни да отсеят житото от плявата, светлината от мрака, правдата от беззаконието, Христа от Велиара (срв. 2 Кор. 6: 14-15). Мнозина от тях са напускали и продължават да напускат тази религиозна общност, в това число и нейни високопоставени персони, какъвто е случаят с племенника на президента на общността Фредерик Франц Раймонд (1977-1992). Своето разочарование от ”Свидетелите…” той излага със следните доказателства:

1. изопачаване на библейските текстове;

2. натрупване на лъжливи пророчества, които не се спазват;

3. постоянни промени във вероучението (катехизиса) и нравоучението (морала) на общността;

4. измама и толериране на пороците;

5. разрушаване на държавността и семейството.

Надяваме се синята лампа на трезвеността и будната съвест да светне в умовете и сърцата и на мнозина наши сънародници, робуващи на тази антиправославна, небългарска секта и те да се върнат в лоното на Православната църква, без която никой не може да се спаси. За това и се молим на нашия Бог в Троица – Отец, Син и Свети Дух, на Пресвета Богородица, на всички български светии и особено на свети великомъченик Димитрий Сливенски, покровител на нашия прекрасен град Сливен, на Ямбол и на Сливенска епархия.

А хората, които раболепно предоставиха на ”Свидетелите на Йехова” място за изява и пропаганда срещу ”тридесет сребърника" и една "паница леща”, предоставяме на справедливия и вседействащ Божий съд!”

 

 

« предишна новинаследваща новина »