ГАЛЕРИЯ ИКОНИ

Икона
 

За въвеждане на задължително обучение по „Религия" в българското училище

17 септември 2010 16:18, Сливенска митрополия
За въвеждане на задължително обучение по „Религия"

До

Митрополит ЙОАНИКИЙ

Сливенска Митрополия

Относно: Въвеждане на задължително обучение по „Религия" в българското училище.

Ваше Високопреосвещенство,

Приветствам Вашата инициатива за въвеждането на нови методи, целящи качественото обгрижване на бъдещето на България - децата. В годините на прехода изконните български ценности неусетно бяха погълнати от комерсиализацията. Най-потърпевши се оказаха младите хора. Много са негативните фактори, оказващи силно влияние във всички етапи от изграждането на младото поколение. Нарастващата агресия в училищата категорично изисква нови стимули в образователната система за възвръщане на традиционните духовни стойности на българина.

Грижата за младото поколение е грижа на много институции, като една от водещите е училището. Изучаването на религиозно-просветни дисциплини в училище безспорно е пътят за възпитанието у децата на основни етични норми - почит към родителите, разликата между добро и зло и др. Разбира се, ясно трябва да се формулира концепцията за предмета. България е държава с разнородно етносно население, с различни религиозни изповедания и трябва да се зачитат правата на всички граждани. Познаването на основните религии - възникване, развитие, учение и разпространение, ще подпомогне толерантността между етносите, което е важна предпоставка за избягване на междуетносни конфликти в страната.

Ще си позволя да дам пример с община Бургас, в която от дълги години се работи в тази посока съвместно с църковната институция.

Давайки право на децата да се самоопределят като православни християни, можем да ги насочим към различни форми на обучение в неделни или летни училища, разкрити към храмовете на Българската православна църква.

На територията на гр. Бургас, към храма „Св. св. Кирил и Методий", преди повече от десет години се създаде неделно училище, което набира все по-голяма популярност и увеличава своите ученици. Църквата е другата институция, която би допринесла много за запознаването на децата с принципите на християнската етика, разкривайки подобни училища в повече свои храмове. Нещо повече - в община Бургас като ст. експерт по вероизповедание е назначен свещеник от бургаски храм - отец Захарий, а в няколко училища като свободноизбираем предмет е въведено обучение по „Религия".

Грижата за младите хора е грижа на цялото общество и ние заставаме зад всяка положителна инициатива за тяхното добруване.

Областен управител на гр. Бургас:

Константин Гребенаров

 

 

« предишна новинаследваща новина »